jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on yksi tunnetuimmista ylemmän ammattikorkea­koulututkinnon kouluttajista. Tietyt asian­tuntijuusalueet houkuttelevat meille opiske­lijoita eri puolilta Suomea.

YAMK­-tutkinto on yksi merkittävistä oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista. Sillä haetaan lisää osaamista työhön tai vaihtoehtoisesti suunnataan täysin uudel­le uralle.

Ylempi AMK-tutkinto

Ylemmät AMK-tutkinnot ovat aikuisille suunnattuja tutkintokoulutuksia, joiden suorittaminen on mahdollista töiden ohessa. Koulutus tapahtuu tutkinto-ohjelmasta riippuen joko monimuoto-toteutuksena verkossa ja 2-4 kontaktipäivänä kuukaudessa tai kokonaan verkossa.  YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä, yleensä 1 - 2 vuotta. Tutkinto antaa saman kelpoisuuden tehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa sekä kahden vuoden työkokemusta.

Laajuus: 60 - 90 op

Opiskeluaika: 1 - 2 vuotta

Opiskelumuoto: päiväopinnot, monimuoto-opinnot

Seuraava hakuaika: 8.-22.1.2020

> Hakuohjeet

Uusi YAMK-opetussuunnitelma ja JAMK Master School of Management

Uuden opetussuunnitelman mukaiset sisällöt syksystä 2019 alkaen!
Haluatko olla mukana ratkomassa tulevaisuuden haasteita? JAMK Master School of Managementissa tartumme rohkeasti globaaleihin ongelmiin. Solve the wicked problems!

Tarvitsemme monialaisia osaajia ratkomaan tulevaisuuden haasteita

JAMK tarjoaa kaikille yhteiset johtamisen opinnot - sisältöinä strategiaa, taloutta ja ihmisten johtamista. Yhteiset opinnot tarjoavat verkostoitumisen mahdollisuuden ja aidosti monialaiset kehitystehtävät. Koko tarjonta on työelämälähtöistä.

Opiskele englanniksi!

Seuraavien YAMK-tutkinto-ohjelmien hakuaika on 8. - 22.1.2020.

 

Kevään toinen yhteishaku - aikataulut suomenkielisiin YAMK-tutkintoihin

4/5
hyödyntää oppimaansa

Neljä viidestä JAMKissa YAMK-tutkinnon suorittaneista on pystynyt hyödyntämään oppimaansa oikeissa töissään. Hanki sinäkin osaamista, jolle on käyttöä.

Hankintapäällikkönä verkostojohtamisen YAMK-koulutuksessa

Voit katsoa videon myös täältä »

Ylempi amk-tutkinto verkossa: tradenomi ja restonomi

Voit katsoa videon myös täältä »

Kaisa Lehtonen, sosiaali- ja terveysala YAMK

"Olin työttömänä ja yksin kotona pienen lapsen kanssa, kun heräsi palo tehdä jotakin. Olin huomannut JAMKin mainoksen jostain, ja terveyden edistäminen vaikutti mielenkiintoiselta aiheelta. "

Lue lisää

Tomi Lehtonen, Posti, logistiikan YAMK-insinööritutkinnon opiskelija

"Opinnoista on ollut ehdottomasti hyötyä itselleni, ja uskon, että niillä oli myös vaikutusta siihen, että sain nykyisen työni. Kaikki ryhmämme opiskelijat tulevat työelämästä, ja kokemusten jakaminen on antanut hyviä näkemyksiä eri yritysten käytännöistä. Opintojen aikana on muodostunut verkosto muiden logistiikka-alan toimijoiden kanssa."

Lue lisää

"Koen olevani parhaimmillani sosiaalisissa tilanteissa ja ihmisten johtaminen on minulle luontaista. Olen löytänyt vahvuuteni ja mielenkiintoni kohteet ja menen opiskelujen kautta tavoitteitani kohti!"

Lue lisää
 

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut

  • Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä (tilassa B107)
  • Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä (tilassa D124)

 

Aukioloajat ma-pe klo 10-14
(suljettu 23.12.2019-1.1.2020)

Puh. 040 556 0409
Sähköposti: hakijapalvelut(a)jamk.fi tai admissions(a)jamk.fi
Fax (014) 449 9694

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin