jamk.fi

Haluatko soveltaa asiantuntijuuttasi ja musiikillista osaamistasi hyvinvoinnin edistämiseksi? Yhteisömuusikkona toimit luovasti erilaisissa yhteisöissä, kuten vanhustenhuollossa, kehitysvammaisten palvelutoiminnassa tai lapsi- ja nuorisotyössä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu erityisesti musiikki-, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille (esim. sosionomi, kanttori tai musiikkipedagogi), joilla on perustason musiikillinen osaaminen tai vastaavat taidot. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä.

Yhteisömuusikko-erikoistumiskoulutuksen toinen toteutus käynnistyy syksyllä 2018. Lisähaku koulutukseen on 4.-14.5.2018.

Hae mukaan koulutukseen

Huom. Hakulinkki sulkeutuu maanantaina 14.5.2018 klo 23.59.

Minustako yhteisömuusikko?

Voit katsoa videon myös täältä »
Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa

Koulutuksessa opit soveltamaan asiantuntijuuttasi ja musiikillista osaamistasi taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikkona toimit luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä, kuten vanhustenhuollossa, kehitysvammaisten palvelutoiminnassa tai lapsi- ja nuorisotyössä. Opinnoissa profiloidutaan musiikkiterapiaan ja sen soveltavaan käyttöön.

 

Koulutuksen rakenne

 • Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op
 • Syventävät opinnot 15 op
  • Musiikin dialogisuus ryhmätoiminnassa 5 op
  • Musiikkiterapian soveltava käyttö osana yhteisömuusikon toimintaa
   5 op
  • Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka
   5 op
 • Kehittämisprojekti 10 op

Oppimistavoitteet

 1. Tunnet yhteisötaiteen lähtökohtia ja menetelmiä sekä osaat hyödyntää alan tutkimustietoa. Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan sisällöllisesti ja menetelmällisesti elämyksellistä musiikkitoimintaa.
 2. Toimit  sosiokulttuurisen innostamisen ja osallistavan taiteen tavoitteiden mukaisesti - asiakaslähtöisesti ja eettisesti.
 3. Opit analysoimaan ja arvioimaan asiakastyön menetelmiä ja kehittämään niitä omassa työssäsi. Hahmotat kansallisia ja kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja verkostoja.
 4. Opit tuotteistamaan ja markkinoimaan omaa osaamistasi sekä hahmottamaan erilaisia työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuuksia.

Koulutuksen lähijaksot

Lähijaksot toteutetaan kerran kuukaudessa 1-2 päivän mittaisina, yleensä torstai-perjantai. Kontaktien päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

30 €
/ opintopiste

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena erityisavustuksella. Sen vuoksi 30 opintopisteen koulutuksen kustannukset ovat vielä syksyllä 2018 aloittavalle opiskelijalle vain 900 €.

Kysy lisää yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta

Pantsu Leena

Lehtori, Senior Lecturer
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405105062
Näytä lisää