Haluatko soveltaa asiantuntijuuttasi ja musiikillista osaamistasi hyvinvoinnin edistämiseksi? Yhteisömuusikkona toimit luovasti erilaisissa yhteisöissä, kuten vanhustenhuollossa, kehitysvammaisten palvelutoiminnassa tai lapsi- ja nuorisotyössä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu erityisesti musiikki-, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, kuten sosionomeille, kanttoreille tai musiikkipedagogeille, joilla on perustason musiikillinen osaaminen tai vastaavat taidot.

Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä.

Osallistumismaksu on 1300 € (alv0%). Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus, etäopintojen ja kehittämisprojektin ohjaus. Opiskeluun liittyvistä mahdollisista opintokäynneistä sekä lähiopiskelun aikaisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista opiskelija vastaa itse.

Hakulomake ja ennakkotehtävä palautetaan maanantaihin 2.9.2019 klo 23.59 mennessä!

Hae mukaan koulutukseen

Tutustu uuteen julkaisuun:

Yhteisömuusikko. Hyvinvoinnin tuoja elämän eri vaiheissa

Minustako yhteisömuusikko?

Voit katsoa videon myös täältä »
Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa

Koulutuksessa opit soveltamaan asiantuntijuuttasi ja musiikillista osaamistasi taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikkona toimit luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä, kuten vanhustenhuollossa, kehitysvammaisten palvelutoiminnassa tai lapsi- ja nuorisotyössä. Opinnoissa profiloidutaan musiikkiterapiaan ja sen soveltavaan käyttöön.

 

Koulutuksen rakenne

 • Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op
 • Syventävät opinnot 15 op
  • Musiikin dialogisuus ryhmätoiminnassa 5 op
  • Musiikkiterapian soveltava käyttö osana yhteisömuusikon toimintaa
   5 op
  • Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka
   5 op
 • Kehittämisprojekti 10 op

Oppimistavoitteet

 1. Tunnet yhteisötaiteen lähtökohtia ja menetelmiä sekä osaat hyödyntää alan tutkimustietoa. Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan sisällöllisesti ja menetelmällisesti elämyksellistä musiikkitoimintaa.
 2. Toimit  sosiokulttuurisen innostamisen ja osallistavan taiteen tavoitteiden mukaisesti - asiakaslähtöisesti ja eettisesti.
 3. Opit analysoimaan ja arvioimaan asiakastyön menetelmiä ja kehittämään niitä omassa työssäsi. Hahmotat kansallisia ja kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja verkostoja.
 4. Opit tuotteistamaan ja markkinoimaan omaa osaamistasi sekä hahmottamaan erilaisia työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuuksia.

Koulutuksen lähijaksot

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa.  Koulutus toteutetaan 12.9.2019– 11.9.2020.

Koulutukseen sisältyy 10 lähijaksoa 12.-13.9; 10. – 11.1; 21. – 22.11; 13.12; 16.-17.1; 20.2; 19.-20.3; 17.4; 15.5 ja 5.6.

 

Kysy lisää yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta

Pantsu Leena

Pantsu Leena

Lehtori, Senior Lecturer
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405105062
Näytä lisää