jamk.fi

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton laaja-alainen yhteistyö ja ammattitaito on avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista koko rakentamisen ketjuun, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos. 

Uusi korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu erityisesti korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkintoa.

Opi hallitsemaan korjausprosessia kokonaisuutena

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

 

Hae keväällä 2018, aloita syksyllä 2018

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus tulee hakuun vuoden 2018 keväällä. Ilmoitamme tarkemman ajankohdan myöhemmin. Koulutus alkaa syksyllä 2018.

Sisältö

Koulutukseen liittyy 10 opintopisteen laajuinen työelämälähtöinen projektityö, joka on todellisiin korjaushankkeisiin, kuten rakennuttamiseen, korjaussuunnitteluun tai rakentamisvaiheen toteutukseen liittyvä.

Keskusteluun ja arviointiin osallistuvat koulutuksen suorittaja, työnantajan edustaja ja koulutuksen järjestäjä. Kouluttaja hyväksyy projektityön aiheen ja laajuuden.

Koulutuksen sisällöt on mahdollista hyväksilukea soveltuvin osin haettaessa esimerkiksi suunnittelun, rakennusterveyden tai kuntotutkimuksen alueen pätevyyksiä. Hyväksynnät suorittaa aina pätevyyteen kouluttava organisaatio määriteltyjen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Korjausrakentaminen, 30 op

  • Korjausrakentamisen suunnittelu 6 op
  • Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5 op
  • Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op
  • Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op
  • Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 3 op
  • Työelämälähtöinen projektityö 10 op

Kohderyhmä ja hakukelpoisuus

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai opistoasteen tutkintoa.

Esite

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus on koottu esitteeksi.

Tallenna tai tulosta pdf-esite

Opiskele työn ohella monimuotona

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Työelämälähtöinen projektityö integroituu osallistujan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.
Opiskelijamaksu on 1 000 € (alv. 0 %). 

Ammattikorkeakoulut yhteistyössä

Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Mukana yhteistyössä ovat JAMKin lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Jokaisessa AMK:ssa ryhmään valitaan 20 osallistujaa. 

 

Kysy lisää

Konttinen Jukka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358408255681
Näytä lisää
Toimialakokemus:
Talonrakennus
Tutkinnot:
Diplomi-insinööri

Viinikainen Marko

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358504328519
Näytä lisää

Aiheeseen liittyvää

Teknologiaosaamisen johtaminen, Insinööri, YAMK

Opit johtamaan strategisesti ja taloudellisesti kansainvälisissä toimintaympäristöissä, toimimaan esimiehenä sekä hallitsemaan teknologiastrategioiden mukaisen johtamisen! Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK:ssa perehdyt teknologialiiketoiminnan johtamiseen ja johtajuuteen sekä johdon laskentatoimen hyödyntämiseen päätöksenteossa. Voit syventää osaamistasi tuotannon johtamiseen, teollisuuden palveluliiketoimintaan ja tuotekehitystoiminnan johtamiseen.

Logistiikka, Insinööri (YAMK)

Kehitä itseäsi logistiikan asiantuntijana! Koulutus on tarkoitettu logistiikan tai tuotannon johto- tai suunnittelutehtävissä toimivalle insinöörille, jolla on aito kiinnostus omien kehittämisvalmiuksien ja urakehityksen parantamiseen.

Tekniikan ala

Opiskele insinööriksi ja kehity huipputeknologian ammattilaiseksi! Valitse mieleisesi tutkinto-ohjelma yli 10 vaihtoehdosta. Meiltä valmistuneet insinöörit osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien!

Näytä lisää