jamk.fi

Uudessa erikoistumiskoulutuksessa opit arvioimaan, muotoilemaan ja kehittämään kuntoutuksen etäratkaisuja yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, teknologian asiantuntijoiden ja kuntoutuksen eri asiakasryhmien kanssa.

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä insinöörien monialaisten yhteisöjen osaamista uudenlaisten etäkuntoutuksen ratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa.

Koulutus soveltuu apuvälineteknikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, geronomin, jalkaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, kätilön, naprapaatin, osteopaatin, sairaanhoitajan, sosionomin, suuhygienistin, terveydenhoitajan, toimintaterapeutin, insinöörin ja liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Koulutukseen voivat hakea myös opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutukseen osallistumista varten, työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä.

Huom! Hakuaikaa jatkettu 11.11. 2018 asti!

Hae tästä 30.4. klo 9:00 alkaen

Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Yhteistyössä kahdeksan ammattikorkeakoulun kanssa

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan JAMKin, Arcadan, LAMKin, Laurean, Metropolian, Saimaan, Savonian ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Vuoden 2018 lähipäivät ovat 28. - 29.11. Vuoden 2019 lähipäivät ovat: 15.1., 13. - 14.3., 10.4., 15.5. ja 9. - 10.10. Lisäksi järjestetään ohjauswebinaareja.

Etämenetelmien käyttö lisääntyy

Etäkuntoutuksen menetelmien käyttö sosiaali- ja terveysalalla on viime vuosina lisääntynyt ja etäratkaisut korvaavat tulevaisuudessa osan nykyisistä palveluista. Etäpalveluita tulee kehittää moniammatillisesti yhdessä käyttäjien kanssa uusien toimintatapojen mahdollistamiseksi.

Etäkuntoutuspalveluiden tulee olla vaikuttavia ja aiempaa asiakaslähtöisempiä. Niiden tulee tarjota valinnanmahdollisuuksia sekä tulla lähemmäksi asiakkaiden elinympäristöä ja arkea. Kuntoutumista tukevia palveluja on oltava saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Etäkuntoutuksen keinoin voidaan edistää kuntoutumisen mahdollisuuksia ja lisätä kuntoutujien tasa-arvoa.

Koulutuksen rakenne

  • Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
  • Ihmislähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
  • Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op
  • Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

30 €
/ opintopiste

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista. Sen vuoksi 30 opintopisteen koulutuksen kustannukset ovat opiskelijalle vain 900 €.

Lisätietoja:

Kantanen Mari

Kantanen Mari

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989470
Näytä lisää