Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton laaja-alainen yhteistyö ja ammattitaito on avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista koko rakentamisen ketjuun, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos. 

Uusi korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu erityisesti korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkintoa.

Opi hallitsemaan korjausprosessia kokonaisuutena

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

 

Ilmoittaudu viimeistään 15.8.

Hae korjausrakentamisen erikoistumiskoulutukseen viimeistään 15.8.2018 ja aloita syksyllä 2018.

Ilmoittaudu koulutukseen

Sisältö

Koulutukseen liittyy 10 opintopisteen laajuinen työelämälähtöinen projektityö, joka on todellisiin korjaushankkeisiin, kuten rakennuttamiseen, korjaussuunnitteluun tai rakentamisvaiheen toteutukseen liittyvä.

Keskusteluun ja arviointiin osallistuvat koulutuksen suorittaja, työnantajan edustaja ja koulutuksen järjestäjä. Kouluttaja hyväksyy projektityön aiheen ja laajuuden.

Koulutuksen sisällöt on mahdollista hyväksilukea soveltuvin osin haettaessa esimerkiksi suunnittelun, rakennusterveyden tai kuntotutkimuksen alueen pätevyyksiä. Hyväksynnät suorittaa aina pätevyyteen kouluttava organisaatio määriteltyjen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Tutustu opetussuunnitelmaan (pdf)

Korjausrakentaminen, 30 op

 • Korjausrakentamisen suunnittelu 6 op
 • Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5 op
 • Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op
 • Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op
 • Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 3 op
 • Työelämälähtöinen projektityö 10 op
 

Huippuasiantuntijoiden luentoja

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksessa pääset alan huippuasiantuntijoiden oppiin. Tutustu vierailuluentoihimme:

 • Jarno Komulainen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy: Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset
 • Ralf Lindberg: Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa
 • Markku Seuri, Tarmo ja Terveys Oy: Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset
 • Miia Pitkäranta, Vahanen Rakennusfysiikka Oy: Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset
 • Timo Turunen, Ramboll Oy: Korjausrakentamisen suunnittelu - sisäilmakorjaus
 • Leena Sillanpää, Duco Rakennuttajat Oy: Korjausrakentamisen suunnittelu – linjasaneeraus
 • Piritta Salmi, FCG Oy: Korjausrakentamisen suunnittelu – kuntoarviot ja -tutkimukset
 • Juhani Pirinen, FCG Oy: Korjausrakentamisen suunnittelu – kuntoarviot ja -tutkimukset
 • Rauno Holopainen, OAMK: Korjausrakentamisen suunnittelu – kuntoarviot ja -tutkimukset
 • Kimmo Lähdesmäki, Dimens Oy: Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus
 • Tommi Riippa, FCG Oy: Kosteusvaurio- ja sisäilma-ongelmien korjaus
 • Olli Teriö, Oulun rakennusvalvonta: Korjausrakentamisen suunnittelu – rakennus- ja rakennetekniikka
 • Juha Leimu, TuAMK: Korjausrakentamisen suunnittelu – talotekniikka
 • Esa Halmetoja, Senaattikiinteistöt: Korjaushankkeen toteutuksen hallinta

Huomaathan, että lista on alustava.

Kohderyhmä ja hakukelpoisuus

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai opistoasteen tutkintoa.

Opiskele työn ohella monimuotona

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Työelämälähtöinen projektityö integroituu osallistujan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähipäivät

Koulutuksen lähipäivät pidetään Jyväskylässä kerran kuussa torstaisin ja perjantaisin. Perjantaiaamuisin luentoja pitävät suomalaiset korjausrakentamisen huippuasiantuntijat.

Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta on 1300 euroa.

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.
Opiskelijamaksu on 1 000 € (alv. 0 %). 

Esite

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus on koottu esitteeksi.

Lue tai tallenna esite (pdf)

Ammattikorkeakoulut yhteistyössä

Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Mukana yhteistyössä ovat JAMKin lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Jokaisessa AMK:ssa ryhmään valitaan 20 osallistujaa. 

 

Kysy lisää

Lähdesmäki Pekka

Lähdesmäki Pekka

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358504471230
Näytä lisää
Viinikainen Marko

Viinikainen Marko

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358504328519
Näytä lisää

Aiheeseen liittyvää

Teknologialiiketoiminnan johtaminen, insinööri (YAMK)

Teknologialiiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmassa perehdyt johtamiseen ja päätöksentekoon liiketoiminnalliset ja taloudelliset tekijät huomioiden. Koulutus sopii insinööri (AMK) -tutkinnon ja pelastusalan AMK-tutkinnon suorittaneille, joita kiinnostavat esimies- ja johtotehtävät. Voit syventää osaamistasi tuotannon ja tuotekehityksen johtamiseen sekä teknologia-alan palveluliiketoimintaan.

Logistiikka, insinööri (YAMK)

Logistiikan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Voit suuntautua joko logistiikkaan tai digitaaliseen toimitusketjuun. Koulutuksessa kehityt johtajana ja opit toimimaan erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Lue lisää ja hae!

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Näytä lisää