Marraskuussa 2020 alkaa jälleen erikoistumiskoulutus ”Etäratkaisut kuntoutumisen tukena” (30 op).  Ajankohtaisessa koulutuksessa opit arvioimaan, muotoilemaan ja kehittämään kuntoutuksen etäratkaisuja yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, teknologian asiantuntijoiden ja kuntoutuksen eri asiakasryhmien kanssa. Koulutus on mahdollista suorittaa etänä.

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä insinöörien osaamista uudenlaisten etäkuntoutuksen ratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa.

Koulutksen aikana opit: 

  • kuinka voit arvioida kuntoutujan yksilöllisiä valmiuksia etäratkaisuiden käyttöön
  • miten arvioit käytettävien ratkaisujen helppokäyttöisyyttä
  • miten varmistetaan käytettyjen tietoliikenneyhteyksien turvallisuus
  • miten ohjaat kuntoutujaa erilaisten etäratkaisuiden käyttöönottamiseen
  • Kuinka kehittää uudenlaisia etäratkaisuja monialaisesti.


Koulutus soveltuu apuvälineteknikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, geronomin, jalkaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, kätilön, naprapaatin, osteopaatin, sairaanhoitajan, sosionomin, suuhygienistin, terveydenhoitajan, toimintaterapeutin, insinöörin ja liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Koulutukseen voivat hakea myös opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutukseen osallistumista varten, työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä.

Uusi toteutus marraskuussa 2020!

Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta on 1300 euroa.

Kaisa ja Mari kertovat koulutuksen sisällöstä

Voit katsoa videon myös täältä »

Fysioterapeutin terveiset

Voit katsoa videon myös täältä »

Yhteistyö rikastuttaa sisältöjä

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun, eli JAMKin, Arcadan ja Metropolian yhteistyönä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähipäivät tarkentuvat.

Etämenetelmien käyttö lisääntyy

Etäkuntoutuksen menetelmien käyttö sosiaali- ja terveysalalla kasvaa nyt erityisen paljon ja on selvää, että etäratkaisut korvaavat tulevaisuudessa osan nykyisistä palveluista. Etäpalveluita tuleekin kehittää moniammatillisesti yhdessä käyttäjien kanssa uusien toimintatapojen mahdollistamiseksi.

Etäkuntoutuspalveluiden tulee olla vaikuttavia ja aiempaa asiakaslähtöisempiä. Niiden tulee tarjota valinnanmahdollisuuksia sekä tulla lähemmäksi asiakkaiden elinympäristöä ja arkea. Kuntoutumista tukevia palveluja on oltava saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Etäkuntoutuksen keinoin voidaan edistää kuntoutumisen mahdollisuuksia ja lisätä kuntoutujien tasa-arvoa.

Lue lisää hakemisesta

 

Koulutuksen rakenne

  • Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
  • Ihmislähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
  • Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op
  • Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

Tutustu opetussuunnitelmaan