Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamiin sote-alan maksuttomiin koulutuksiin. Ne on suunnattu esi- ja peruskoulunopettajille, erityisopettajille, erityisluokanopettajille, koulunkäynnin ohjaajille sekä varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon henkilöstölle.

 

Ajankohtaisia teemoja

Meillä on alkamassa opintokokonaisuuksia seuraavien teemojen alta:

Laaja-alainen hyvinvointiosaaminen ja hyvinvointitaitojen edistäminen

Aloitus syksyllä 2021:

Lasten sosioemotionaalisten taitojen ja vertaissuhteiden tukeminen vuorohoidossa 5 op
Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen vuorohoidossa 3 op
Digitaalinen varhaiskasvatus ja etäohjaus 3 op
Lasten toimijuuden ja osallisuuden tukeminen 3 op

Aloitus keväällä 2022:

Hyvinvointitaidot jaksamisen, mielen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena 2 op
Laaja-alaisen hyvinvointiosaamisen perusteet 3 op

Digirobo! Digitalisaatio- ja robotiikkataidoilla yhdenvertaiseksi

Aloitus syksyllä 2021:

Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus 2 op (2 eri ryhmää). 

Aloitus keväällä 2022:

Digi-identiteetti 3 op (ajankohta auki) 
RoboJob - Joka Open Robotiikkaa 3 op (ajankohta auki)
Mediakasvatustaidot ja etäohjaus kasvatus- ja opetustyössä 3 op

Mielenterveysosaaminen ja kiusaamisväkivallan ehkäisy varhaiskasvatuksessa ja kouluissa 

Aloitus syksyllä 2021:

Lapsen mielenterveyden perusta 4 op (Joensuu, monimuoto)

Aloitus keväällä 2022:

Monialainen yhteistyö lapsen mielenterveyden tukena 2 op
Kiusaamisväkivallan ehkäisy varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa 4 op (Lahti ja Raahe)

Aloitus keväällä 2022:

Monialainen yhteistyö lapsen mielenterveyden tukena 2 op

Turvaverkko taiteista –osallisuutta ja hyvinvointia varhaiskasvatukseen taidetoiminnalla

Aloitus syksyllä 2021:

Taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä varhaiskasvatuksessa 3 op

Aloitus keväällä 2022:

Kohtaamisen ja ryhmässä toimimisen taidot tanssin ja liikkeen keinoin 3 op
Vuorovaikutustaidot musiikin keinoin 3 op


Tasa-arvo- ja seksuaalikasvatusosaamista varhaiskasvatukseen ja eri kouluasteille

Aloitus syksyllä 2021:

Tasa-arvo- ja seksuaalikasvatusosaamista varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 3 op

Aloitus keväällä 2022:

Tasa-arvo- ja seksuaalikasvatusosaamista alakouluun 3 op
Tasa-arvo- ja seksuaalikasvatusosaamista yläkouluun 3 op

Kestävän kehityksen osaaminen

Ekososiaalisen sivistyksen verkko-opinnot, non stop, 2 op

Aloitus keväällä 2022:

Ilmasto- ja ympäristöahdistus ja toiveikas tulevaisuus! – monimuotokoulutus 2 op
Kohti kestävyyden lukutaitoa ja ekososiaalista toimijuutta 3 op

Tutustu koko tarjontaan!

 

 

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot - koulutushanke pähkinänkuoressa

Koulutushankkeen tarkoituksena on ollut vahvistaa tunne- ja sosiaalisten taitojen opettamista vaativaa erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajataustaisille oppijoille. Samalla tarkoituksena on ollut vahvistaa taitoja kohdata ja tehdä yhteistyötä kulttuuritaustoiltaan ja katsomuksiltaan erilaisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoisuuden, pedagogisten ja ohjaustaitojen lisääntyminen seuraavasti:

  • tunne- ja sosiaaliset taidot sekä turvataidot lasten ja nuorten kasvatuksessa ja opetuksessa
  • kulttuurinen lukutaito ja yhteistyö: erilaiset tavat ja normit, jotka vaikuttavat lasten kasvatukseen ja koulutukseen ja verkostoihin, monikulttuurisuus huomioiden
  • Hankkeen tavoitteena oli ennaltaehkäistä eriarvoistumista, lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa, korostaen aikuisten luomaa turvaa ja tukiverkostoja. Lisäksi on vahvistettu lasten tunne- ja sosiaalisia taitoja.

Yhteenveto ja tulokset

Useita koulutuskokonaisuuksia ympäri Suomea

Voit katsoa videon myös täältä »

Lisätietoja:

Piispanen Pia

Piispanen Pia

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844