Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamiin sote-alan maksuttomiin koulutuksiin. Ne on suunnattu esi- ja peruskoulunopettajille, erityisopettajille, erityisluokanopettajille, koulunkäynnin ohjaajille sekä varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon henkilöstölle.

 

Tunne- turva ja sosiaaliset taidot varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa

Miten opetan tunne- ja sosiaalisia taitoja erityistä tukea tarvitsevalle? Millaisia turvataitoja lapsi tai nuori tarvitsee?

Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa vahvistetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön valmiuksia opettaa ja ohjata lasten ja nuorten tunne-, turva- ja sosiaalisia taitoja.

Koulutuksilla lisätään osallistujien tietoisuutta ja käytännön ohjaustaitoja.

Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Koulutukset on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäyntiavustajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Tulossa: Tunne-, turva- ja sosiaalisten taitojen syventävä työpaja

 

Katso myös muu tarjonta! 

 

 

 

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot - koulutushanke pähkinänkuoressa

Koulutushankkeen tarkoituksena on ollut vahvistaa tunne- ja sosiaalisten taitojen opettamista vaativaa erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajataustaisille oppijoille. Samalla tarkoituksena on ollut vahvistaa taitoja kohdata ja tehdä yhteistyötä kulttuuritaustoiltaan ja katsomuksiltaan erilaisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoisuuden, pedagogisten ja ohjaustaitojen lisääntyminen seuraavasti:

  • tunne- ja sosiaaliset taidot sekä turvataidot lasten ja nuorten kasvatuksessa ja opetuksessa
  • kulttuurinen lukutaito ja yhteistyö: erilaiset tavat ja normit, jotka vaikuttavat lasten kasvatukseen ja koulutukseen ja verkostoihin, monikulttuurisuus huomioiden
  • Hankkeen tavoitteena oli ennaltaehkäistä eriarvoistumista, lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa, korostaen aikuisten luomaa turvaa ja tukiverkostoja. Lisäksi on vahvistettu lasten tunne- ja sosiaalisia taitoja.

Yhteenveto ja tulokset

Useita koulutuskokonaisuuksia ympäri Suomea

Voit katsoa videon myös täältä »

Lisätietoja:

Piispanen Pia

Piispanen Pia

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844