jamk.fi

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamiin sote-alan maksuttomiin koulutuksiin. Ne on suunnattu esi- ja peruskoulunopettajille, erityisopettajille, erityisluokanopettajille, koulunkäynnin ohjaajille sekä varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon henkilöstölle.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, yhteistyön ja kotoutumisen tukena

Miten opetan tunne- ja sosiaalisia taitoja erityistä tukea tarvitsevalle tai maahanmuuttajalle? Millaisia turvataitoja lapsi tai nuori tarvitsee? Kahlitseeko kulttuurinen identiteetti opettajaa, entä oppilaita?

Koulutuksissa vahvistetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön valmiuksia opettaa ja ohjata lasten ja nuorten tunne-, turva- ja sosiaalisia taitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutuksilla lisätään osallistujien tietoisuutta ja käytännön ohjaustaitoja sekä kulttuurista lukutaitoa. Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Koulutukset on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäyntiavustajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille. Voit ilmoittautua seuraaviin opintoihin.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, yhteistyön ja kotoutumisen tukena, ilmoittautuminen päättynyt

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi , ilmoittautuminen päättynyt

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi – hyvät käytännöt jakoon! , ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja:

Piispanen Pia

Piispanen Pia

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844