jamk.fi

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamiin maksuttomiin koulutuksiin. Ne on suunnattu esi- ja peruskoulunopettajille, erityisopettajille, erityisluokanopettajille, koulunkäynnin ohjaajille sekä varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon henkilöstölle.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, yhteistyön ja kotoutumisen tukena

Miten opetan tunne- ja sosiaalisia taitoja erityistä tukea tarvitsevalle tai maahanmuuttajalle? Millaisia turvataitoja lapsi tai nuori tarvitsee? Kahlitseeko kulttuurinen identiteetti opettajaa, entä oppilaita?

Koulutuksissa vahvistetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön valmiuksia opettaa ja ohjata lasten ja nuorten tunne-, turva- ja sosiaalisia taitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutuksilla lisätään osallistujien tietoisuutta ja käytännön ohjaustaitoja sekä kulttuurista lukutaitoa. Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Koulutukset on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäyntiavustajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille. Voit ilmoittautua seuraaviin opintoihin.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, yhteistyön ja kotoutumisen tukena
1.11.2017 aloituswebinaari Rovaniemellä ja verkossa. Ilmoittaudu 23.10.2017 mennessä.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi
18.1.2018 Pori. Ilmoittaudu 8.1.2018 mennessä.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi
14.2.2018 Rovaniemi. Ilmoittaudu 5.2.2018 mennessä.

Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi – hyvät käytännöt jakoon!
12.4.2018 päätöswebinaari Porissa ja verkossa. Ilmoittaudu 2.4.2018 mennessä.

Moninaisuuden kohtaaminen ja johtaminen

Koulutuksissa keskitytään maahan muuttaneiden lasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevien vuorovaikutus- ja ohjaustaitojen sekä verkostotyön taitojen vahvistamiseen. Tavoitteena on  muutosvalmiuksien edistäminen työyhteisöissä.

Opinnot lisäävät osallistujan valmiuksia kohdata moninaisuutta ja toimia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa.

Koulutukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Ilmoittaudu seuraaviin opintoihin.

Moninaisuuden kohtaaminen 5 op
3.10. - 23.11.2017 Heinola. Ilmoittaudu 26.9.2017 mennessä.

Moninaisuuden johtaminen 5 op
2.10. - 14.11.2017 Lappeenranta. Ilmoittaudu 25.9.2017 mennessä.

Lisätietoja

Piispanen Pia

Koulutussuunnittelija, Education Planner
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844

Hoffren Merja

Koulutussihteeri, Education Secretary
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406477511