Puuttuvatko sinulta mielenterveystyön suuntaavat AMK-opinnot? Täydennä mielenterveysosaamista 25 opintopisteen laajuisilla verkko-opinnoilla, jotka voit suorittaa osittain tai kokonaan oman koulutustarpeesi mukaisesti. Pyydä tarjous!

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen rakenne ja tavoitteena olevan osaaminen pohjautuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hoitotyön AMK–koulutusohjelman vuoden 2020 opetussuunnitelmaan seuraavasti:

  1. Syventävät opinnot 8 op (mm. oma mielenterveystyön filosofia, Yhteistyösuhde ja yhteistyösuhteen ilmiöt, Eettisyys, Dialogisuus, Ryhmänohjaus)
  2. Kuntoutuminen 4 op (mm. ajankohtaiset tutkimukset)
  3. Lääketieteen opinnot 2 op (psykiatrian luennot + Käypä hoito – suositukset)
  4. Harjoittelu 11 op (Mielenterveystyön asiantuntijuuteen kasvu, Yhteistyösuhde potilaan/ asiakkaan kanssa, Perhe- ja verkostokeskeinen hoitotyö, Ryhmän ohjaus, Hoitotyön laadun arvioiminen, Työnohjaus)

Opintojen alussa on vastuuopettajan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops) -keskustelu, jossa selvitetään aikaisemmin hankittu mielenterveystyön osaaminen koulutuksien ja hankitun työkokemuksen pohjalta, sovitaan aikaisemmin hankitun osaamisen näytöt ja arvioidaan ne osallistujan kuvaaman aineiston ja arvioinnin perusteella. Hops –keskustelun pohjalta laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen suorittamiseksi vaaditussa aikataulussa.

Toteutusajankohta ja hakeminen

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Koulutukseen on jatkuva haku ja verkko-oppimisympäristössä suoritettavat opinnot on mahdollista aloittaa haluamanasi ajankohtana.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Piispanen Pia

Piispanen Pia

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844

Avainsanat

Jaa

Takaisin