jamk.fi

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksiimme osallistuu vuosittain tuhansia hyvinvointialan ammattilaista. Toteutamme lisäksi lukuisia räätälöityjä henkilöstövalmennuksia ja tilauskoulutuksia alueen yrityksille ja työyhteisöille.

Kehitämme alan osaamista myös valtakunnallisesti esim. sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä ja kuntoutusalan asiakaslähtöisissä arviointimenetelmissä.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukset

13.9.2018 0:00

Fysioterapian suoravastaanottoon valmentava täydennyskoulutus 2018, 5-15 op, III moduuli 13.09.2018

HUOM! Koulutus koostuu kolmesta moduulista, joihin tulee ilmoittautua erikseen. III moduuli alkaa 13.9.2018.

Jyväskylän ammat...

23.5.2018 0:00

ESI -Evaluation of Social Interaction –koulutus 23.05.2018

ESI on toimintaterapeutin käyttöön tarkoitettu arviointimenetelmä.
• Arviointi tapahtuu asiakkaan osallistuessa itselleen tarkoitukse...

17.5.2018 0:00

Seksuaalineuvoja 30 op (korkeakoulu) 17.05.2018

Seksuaalineuvojakoulutuksen jälkeen osaat toteuttaa seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja eri-ikäisille ja sinulla on seksuaaliterveyden e...

8.5.2018 0:00

ICF -Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen koulutus 08.05.2018

ICF-luokitus on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka tarjoaa vii...

25.4.2018 0:00

Potilaan psyykkisen voinnin tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 25.04.2018

Hoitotyön kliinisen asiantuntijan työnkuva on muotoutumassa Suomessa. Sairaanhoitajan tutkintokoulutukseen tarvitaan potilaan kliinisen tut...

12.4.2018 0:00

Fysioterapian suoravastaanottoon valmentava täydennyskoulutus 2018, 5-15 op, II moduuli 12.04.2018

HUOM! Koulutus koostuu kolmesta moduulista, joihin tulee ilmoittautua erikseen. II moduuli alkaa 12.4.2018.

Jyväskylän ammatt...

Näytä lisää