Kaipaako työporukkasi ratkaisuja opetus- ja ohjaustyön arkeen? Mietityttävätkö oppimisympäristöjen rakentaminen, eri tilanteisiin sopivat pedagogiset menetelmät, työelämäyhteistyön muodot tai muu ajankohtainen aihe?

Älä jää pulmien kanssa yksin, vaan kutsu apuun pedagoginen sparraaja!

Pedagogisen sparrauksemme lähtökohtana ovat sinun ja kollegoidesi arjessa ratkaisua vaativat asiat. Te määrittelette aiheen, johon JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat auttavat löytämään uusia ideoita, hyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Onnistuneen sparrauksen tuloksena osallistujat saavat käyttöönsä konkreettisia pedagogisia ratkaisuja ja työvälineitä opetus- ja ohjaustyöhönsä.

Toteutus

Pedagoginen sparraus on osallistujaryhmän ja sparraajan yhteistoiminnallista ja dialogista työskentelyä. Varsinaisia sparraustapaamisia edeltävät yhteinen suunnittelu sekä aiheen konkretisoiminen osallistujien kanssa. Toteutuksen yksityiskohdista sovitaan aina asiakkaan kanssa.

Sparrausprosessi sisältää yleensä seuraavat kolme vaihetta:

Sparrausprosessin vaiheet

Hinta

Pedagogisen sparrauksen hinta määräytyy sen mukaan, millainen palvelu asiakkaalle muotoillaan. Esimerkiksi yhden puolen päivän mittaisen tapaamisen sisältävän sparrauksen hinta on 900 - 1200 euroa (+ alv 24%), jonka lisäksi asiakas vastaa sparraajan matkustuskustannuksista.

Lisätietoa:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista