Haluatko vahvistaa osaamistasi hyvinvointi- ja turvallisuusasioissa? Millaiset arjen teot vahvistavat hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta?

Hyvinvoiva ja turvallinen amis -hankkeen koulutuksissa kehität hyvinvointiosaamista ja turvallisuuskulttuuria sekä strategisella oppilaitostasolla että luokkatilanteissa ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa keskitytään erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja hyvän oppimisilmapiirin luomiseen, riskitilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen pedagogisilla ratkaisuilla.

Koulutukset muodostavat kokonaisuuden, joista voit valita itsellesi sopivimmat osiot. Koulutukset tähtäävät sekä oppilaitosten sisäisten että alueellisen yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseen. Hankkeen toteuttavat JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Ammattiopisto Spesia.

Hankkeessa toteutettavat koulutukset

Oppilaitoshyvinvointi ja turvallisuus todeksi 3 op

Koulutuksessa keskitytään hyvinvointi- ja turvallisuuskulttuuri -käsitteiden avaamiseen, niitä määrittäviin asiakirjoihin sekä niiden arviointiin ja kehittämiseen. Sisältöinä ovat mm. oppilaitosten turvallisuutta koskevat suunnitelmat ja turvallisuustyön organisointi, yhteisöllinen opiskeluhuolto oppilaitosturvallisuutta vahvistamassa sekä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisy ja työrauhan ylläpito yhteisöllisenä kysymyksenä.

Tilaa koulutus oppilaitokseesi!

Opettaja hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentajana 3 op

Koulutuksessa opitaan menetelmiä ja hyviä käytänteitä opettajan pedagogiseen hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön. Koulutuksessa perehdytään opiskeluilmapiiriin vaikuttavien tekijöiden tiedostamiseen ja vahvistetaan turvallisuusyhteistyötä. Lisäksi opitaan luovia ja toiminnallisia menetelmiä turvarajojen oppimisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Tilaa koulutus oppilaitokseesi!

Turvallinen amis – hyvinvoiva opiskelija 3 op

Koulutuksessa tarkastellaan oppilaitosturvallisuuden ja opiskeluhyvinvoinnin välistä yhteyttä sekä tuetaan oppilaitoshenkilöstöä omaksumaan hyviä toimintamalleja osaksi omaa työtään. Sisältöinä ovat mm. fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus osana opiskeluhyvinvointia sekä niiden tukeminen pedagogisilla ratkaisuilla.

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen

Kyllä tästä selvitään! Avaimia haastaviin tilanteisiin 3 op

Koulutuksessa osallistujat oppivat ennakoimaan haastavia tilanteita sekä saavat konkreettisia keinoja toimia haastavissa tilanteissa eri toimintaympäristöissä. Sisältöinä ovat mm. aggressiivisen opiskelijan kohtaaminen, tunnetaidot ja sosiaaliset taidot, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys sekä psyykkinen suojautuminen ja työhyvinvointi. Koulutuksen toteuttaa Ammattiopisto Spesia.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistuja huolehtii itse.

Kysy lisää:

Ahlqvist Jaana

Ahlqvist Jaana

Palveluvastaava, Service coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322942
Näytä lisää