Haluatko vahvistaa osaamistasi hyvinvointi- ja turvallisuusasioissa? Millaiset arjen teot vahvistavat hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta?

Hyvinvoiva ja turvallinen amis -hankkeen koulutuksissa kehität hyvinvointiosaamista ja turvallisuuskulttuuria sekä strategisella oppilaitostasolla että luokkatilanteissa ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa keskitytään erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja hyvän oppimisilmapiirin luomiseen, riskitilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen pedagogisilla ratkaisuilla.

Koulutukset muodostavat kokonaisuuden, joista voit valita itsellesi sopivimmat osiot. Koulutukset tähtäävät sekä oppilaitosten sisäisten että alueellisen yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseen. Hankkeen toteuttavat JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Ammattiopisto Spesia.

Hankkeessa toteutettavat koulutukset

Resilienssi ja itsemyötätunto tukemassa opiskelijan ja​ opettajan hyvinvointia

Webinaari

Tässä ajassa ja poikkeuksellisissa oloissa, joita elämme, korostuvat hyvinvoinnin kysymykset opiskelijoiden ja opettajien yhteisessä arjessa. Haluatko sinä oppia tunteidesi tunnistamista ja kehittää tietoisuuttasi hermoston toiminnasta? Haluatko kehittää palautumistasi haastavista tilanteista? Tule kuulemaan kiinnostava asiantuntija-alustus ja vaihtamaan ajatuksia resilienssistä, itsemyötätunnosta ja hyvinvoinnin tukemisesta oppilaitosyhteisössä. Tapaamisiin tärkeän ja ajankohtaisen aiheen äärellä!

Aika: ke 24.2. klo 16.00–17.30

Asiantuntijat: lehtori Jari Karttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja taiteilija-opettaja, tanssi- ja liiketerapeutti Helena Romppanen.

Oppilaitoshyvinvointi ja turvallisuus todeksi 3 op

Koulutuksessa keskitytään hyvinvointi- ja turvallisuuskulttuuri -käsitteiden avaamiseen, niitä määrittäviin asiakirjoihin sekä niiden arviointiin ja kehittämiseen. Sisältöinä ovat mm. oppilaitosten turvallisuutta koskevat suunnitelmat ja turvallisuustyön organisointi, yhteisöllinen opiskeluhuolto oppilaitosturvallisuutta vahvistamassa sekä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisy ja työrauhan ylläpito yhteisöllisenä kysymyksenä.

Opettaja hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentajana 3 op

Koulutuksessa opitaan menetelmiä ja hyviä käytänteitä opettajan pedagogiseen hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön. Koulutuksessa perehdytään opiskeluilmapiiriin vaikuttavien tekijöiden tiedostamiseen ja vahvistetaan turvallisuusyhteistyötä. Lisäksi opitaan luovia ja toiminnallisia menetelmiä turvarajojen oppimisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Turvallinen amis – hyvinvoiva opiskelija 3 op

Koulutuksessa tarkastellaan oppilaitosturvallisuuden ja opiskeluhyvinvoinnin välistä yhteyttä sekä tuetaan oppilaitoshenkilöstöä omaksumaan hyviä toimintamalleja osaksi omaa työtään. Sisältöinä ovat mm. fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus osana opiskeluhyvinvointia sekä niiden tukeminen pedagogisilla ratkaisuilla.

Kyllä tästä selvitään! Avaimia haastaviin tilanteisiin 3 op

Koulutuksessa osallistujat oppivat ennakoimaan haastavia tilanteita sekä saavat konkreettisia keinoja toimia haastavissa tilanteissa eri toimintaympäristöissä. Sisältöinä ovat mm. aggressiivisen opiskelijan kohtaaminen, tunnetaidot ja sosiaaliset taidot, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys sekä psyykkinen suojautuminen ja työhyvinvointi. Koulutuksen toteuttaa Ammattiopisto Spesia.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistuja huolehtii itse.

Kysy lisää:

Ahlqvist Jaana

Ahlqvist Jaana

Palveluvastaava, Service coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322942
Näytä lisää