Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää vaativan erityisen tuen käytänteitä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen. Koulutuksissa keskitytään yhteisen osaamisen lisäämiseen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden ohjauksessa sekä moniammatillisessa ja -alaisessa yhteistyössä.

Hanke toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Itä-suomen yliopiston yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu vaativan erityisen tuen tehtävissä toimiville perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä heidän esihenkilöilleen.

Toteutustapa: Koulutukset koostuvat webinaareista tai lähipäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä ja työn kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Ilmoittaudu mukaan tai tilaa koulutus alueellesi.

Koulutukset

Vaativa erityinen tuki teoriassa ja käytännössä 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Vaativan erityisen tuen käsite perusopetuksessa ja toisella asteella
 • Käsitteen taustaa ja syntyhistoria
 • Vaativa erityinen tuki käytännössä – haasteita ja ratkaisuja
 • Vaativa erityinen tuki tulevaisuudessa

Toteutetaan 29.9. - 8.12.2021. Koulutuksen toteuttaa JAMK yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Nivelvaiheohjaus perusasteelta toiselle asteelle 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Nivelvaiheeseen liittyvä koulutusjärjestelmä ja lainsäädäntö, ml. oppivelvollisuus
 • Uraohjaus (osallisuus)
 • Ohjaus yhteistyönä nivelvaiheessa
 • Alueellinen yhteistyö nivelvaiheessa

Toteutetaan keväällä 2022. Koulutuksen toteuttaa JAMK yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Moniammatillinen yhteistyö 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Moniammatillisen yhteistyön käsite ja jäsentämisen malleja
 • Erilaiset asiantuntijanäkökulmat: palvelujärjestelmä, toimintaympäristöt ja toimijat
 • Yhteistyön pedagoginen johtaminen ja koordinaatio
 • Kohteesta kumppaniksi
 • Suunnitelmien koordinointi ja työnjako
 • Eettiset, tiedonsiirtoon liittyvät kysymykset

Toteutetaan 26.1. - 23.3.2022. Koulutuksen toteuttaa JAMK yhteistyössä TAMKin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Ilmoittaudu 14.1.2022 mennessä tästä

Oppilaan/opiskelijan toimijuus 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Osallisuuden, aktiivisen osallistumisen ja itsemääräämisoikeuden teoreettinen perusta
 • Dialogisuus; inklusiivinen pedagogiikka ja valtasuhteet
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, esiin opiskelijat itse tärkeimpinä pitämät vahvuudet ja osaaminen
 • HOJKS/HOKS yhteisesti vahvuuksien ja osaamisen kehittämiseksi

Koulutuksen toteuttaa TAMK, lisätietoja TAMKin verkkosivuilta.

 

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa myös oppilaitoskohtaisina toteutuksina - ota yhteyttä, niin sovitaan asiasta tarkemmin.

Kysy lisää:

Isohanni-Pynnönen Tiia

Isohanni-Pynnönen Tiia

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083