Erkkaa kaikille -kokonaisuudessa keskitytään oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistamiseen. Koulutuskokonaisuuksissa tuetaan ammatillisen koulutuksen erityisen ja vaativan erityisen tuen prosessien laadukasta kehittämistä ja erityisopettajan roolin selkiyttämistä. Koulutuskokonaisuuden kokonaistavoitteena on opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittyminen sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Koulutussisältöjen keskeiset teemat ovat erityinen tuki, vaativa erityinen tuki, oppimispolkujen uudistaminen ja moniammatillinen yhteistyö.

Kohderyhmä: Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön oppilaitosten esimiehille, opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä erityisestä tuesta vastaaville toimijoille.

Toteutus: Koulutuskokonaisuuteen kuuluu kolme opintopisteytettyä koulutusosiota. Kokonaisuudesta on mahdollista valita joko yksittäinen koulutus tai osallistua kaikkiin neljään osioon. Koulutusosiot sisältävät 1-2 lähitapaamista tai webinaaria, osallistavaa verkkotyöskentelyä sekä tehtäviä.

Erityinen johtaminen - koulutuspäivä

Keskeiset sisällöt:

 • Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen johtaminen
 • Saavutettava ja asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus
 • Erityisen tuen prosessit, rakenteet ja niiden kehittäminen

Opettajan taito -oppimisen tuki 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Moninaisuuden kohtaaminen
 • Vuorovaikutus, arvot ja asenteet opettajan työssä
 • Oppimisen tuen muodot ja niiden toteuttaminen opettajan työssä

Sisällöt räätälöidään tarpeen perusteella, mukaan on mahdollista ottaa myös seuraavia teemoja:

 • Pedagogisten ratkaisujen pohtiminen
 • Yksilöllisten oppimispolkujen toteuttaminen
 • Tuen suunnittelu ja kirjaaminen
 • Moniammatillisen yhteistyön merkitys ja sen hyödyntäminen
 • Saavutettavien oppimisympäristöjen kehittäminen
 • Työpaikalla järjestettävän oppimisen tukeminen ja verkko-oppimisen mahdollisuudet

Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Erityisopettajan monenlaiset roolit
 • Työhyvinvointi
 • Konsultatiivisen työotteen mahdollisuudet ja kehittäminen
 • Erityisopettajan rooli inklusiivisen koulutuksen toteuttamisessa
 • Työyhteisön yhteisöllisen ja osallistavan työotteen tukeminen

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 26.2.2021 mennessä

 

Kysy lisää

Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587