Tavoitteena uutta osaamista

2020-luvun verkkopedagogiikka perustuu vahvaan vuorovaikutukseen, oppijoiden aktiiviseen toimintaan ja digitaalisen teknologian tarjoamien mahdollisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen. Verkkopedagogiikan koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa sinulle valmiudet suunnitella ja toteuttaa mielekästä, verkkoa hyödyntävää opetusta erilaisissa toimintaympäristöissä (oppilaitokset, koulutus- ja valmennusyritykset, kolmannen sektorin toimijat, yritysten henkilöstön kehittäminen, koulutus-/valmennusyrittäjyys).

Kohderyhmä: Kouluttajan/opettajan tehtävissä toimineet tai kouluttajan/opettajan tehtävistä kiinnostuneet ja alan tehtäviin hakeutuvat työttömät ja työttömyysuhanalaiset ensisijaisesti korkeakoulututkinnon suorittaneet, verkkopedagogiikasta ja –opetuksesta kiinnostuneet henkilöt.
Laajuus: 80 otp (otp=opiskelijatyöpäivä, 7x45min opiskelijan työtä)
Toteustapa:
lähipäivät verkossa, monimuoto-opiskelu, verkko-opinnot, työssäoppiminen/kehittämisprojekti, vierailut
Toteutusajankohta: 9.11.2020-4.3.2021

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 9.11.2020-4.3.2021. Kokonaisuus rakentuu lähipäivistä verkossa (15 päivää), monimuoto-opiskelusta (20 päivää), verkko-opinnoista (10) sekä työssäoppimisesta/kehittämisprojektista ja vierailuista (30+5 päivää).

Koulutuksen työskentelytavat on valittu siten, että saat niiden avulla kattavan kuvan erilaisista verkko-oppimisen ja -opetuksen mahdollisuuksista (esim. verkko lähiopetuksen tukena, ajasta ja paikasta riippumattomat verkkokurssit, toiminnalliset webinaarit, pienryhmätyöskentely verkossa, hybridiopetus). Työskentelymuotojen ohella pääset tutustumaan ja kokeilemaan kattavasti erilaisia verkko-oppimisen ympäristöjä mukaan lukien uudet AR/VR/MR –teknologiat, hybridiopetustilat sekä sisällöntuotannon ympäristöt (esim. Tuberoom).

 

Koulutusosiot

1. Uusi oppiminen ja verkkopedagogiikan mahdollisuudet (5 otp)

 • Osaamiskartoitus
 • Henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman laatiminen (HEKS)
 • Muuttuvat roolit verkko-opetuksessa
 • Orientaatio ja toimintaympäristön haltuunotto

Toteutus: Lähipäivät verkossa ja monimuoto-opetus

2. Digitaaliset materiaalit osana oppimista (10 otp) 

 • Digitaalisten aineistojen haku, arkistointi ja hyödyntäminen
 • Tekijänoikeudet, aineettomat oikeudet
 • Tietoturva- ja tietosuojaosaaminen
 • eOppimateriaalin tuottaminen

Toteutus: verkko-opinnot

3. Digitaalisen oppimisympäristön rakentaminen (10 otp)

 • Vuorovaikutteiset verkko-oppimisympäristöt: oppimisalustat ja sosiaalinen median palvelut
 • Pilvipalvelut osana opetusta: Excel, PowerPoint, Internet-sivujen päivittäminen, kuvankäsittelyn perusteet, Office365
 • Teknologian käyttö luokkatilanteessa: älytaulut, mobiililaitteet
 • Video tuotanto ja jakaminen: Elävän kuvan ja äänen yhdistäminen verkko-opetukseen
 • Uudet digitaaliset ympäristöt: Tuberoom, AR/VR/MR –teknologiat, Hybridiopetustilat

Toteutus: Lähipäivät verkossa ja monimuoto-opetus

4. Verkko-oppimisprosessin suunnittelu ja toteutus (20 otp)

 • Verkko-oppimisprosessin suunnittelu
 • Palaute ja arviointi
 • Oppimistehtävät
 • Ohjaus
 • Vuorovaikutuksen rakentaminen ja ryhmätyöskentely
 • Toiminnallisen webinaarin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Pelit ja pelillistäminen verkko-oppimisen tukena

Toteutus: Lähipäivät verkossa ja monimuoto-opetus

5. Pedagoginen kehittämisprojekti ja työssäoppiminen (35 otp/10 op)

 • Verkkopedagogisen osaamisen soveltaminen ja syventäminen valitussa teemassa: työssäoppiminen tai työelämätoimeksiantoon liittyvä kehittämisprojekti
 • Työelämäosaaminen ja -yhteydet: vierailut, asiantuntijapuheenvuorot, päätösseminaari.
 • Verkostoituminen: osallistuminen kehittämisteemaan liittyvien ryhmien työskentelyyn.
 • Oman verkkopedagogisen osaamisen kehittäminen: kehittämissuunnitelmat ja reflektio
 • Oman osaamisen jakaminen: päätösseminaari

Pedagoginen kehittämisprojekti (työssäoppiminen) kytkeytyy työssäoppimispaikkaan tai työelämän toimeksiantajaan. Työelämästä nouseva kehittämishaaste voidaan toteuttaa suoraan työssäoppimispaikalla tai LAB-tyyppisenä työskentelynä JAMKissa.

Yhtenä osana kehittämisprojektia on oman verkoston rakentaminen. Työelämä perustuu entistä vahvemmin jaettuun asiantuntijuuteen ja verkostojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Siksi verkoston rakentaminen palvelee tulevaisuudessakin, kun se jää elämään koulutuksen jälkeen. Työssäoppimiseen liittyy myös työelämä- ja asiantuntijavierailuja alueen oppilaitoksissa ja yrityksissä.

Toteutus: Lähipäivät verkossa ja monimuoto-opetus

Ilmoittautuminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Haku koulutukseen tapahtuu TE-palveluiden kautta.

TE-palvelut

Ota yhteyttä

Hartikainen Santtu

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.