Tervetuloa mukaan kehittämään verkkopedagogikkaa! Koulutuskokonaisuus rakentuu kahdesta osasta: Verkkopedagogiikan webinaarisarjasta ja Verkko-oppimisprosessin rakentamisesta. Sisällöt ja työskentelytavat on suunniteltu vapaan sivistyön opettajien arjen näkökulmista, tarjoten konkreettisia työkaluja kaikille opettajille opetusalasta riippumatta. Voit ilmoittautua pelkästään webinaarisarjaan tai koko kahden osion kokonaisuuteen.

Toteutus Vakka-Suomen kansalaisopistossa

OSA 1 Verkkopedagogiikan webinaarisarja

Kokonaisuus rakentuu neljästä kahden tunnin mittaisesta webinaarista sekä niitä tukevista lyhyistä
”päivän treeni” – tyyppisistä aktivoivista videoista ja pohdintatehtävistä.

Webinaarit:

 1. Oppimisprosessin suunnittelun lähtökohtia – mikä siirtyy verkkoon?
  15.12.2020 klo 9 - 11
  • Pedamuotoilu – opiskelijalähtöisen suunnittelun työkalut
  • Learning story – oppimisen suunnittelun elementit
 2. Verkko-oppimistehtävät – oppimisen teot
  15.1.2021 klo 9 - 11
  • Verkko-oppiminen ei tapahdu verkossa - oppimisen teot
  • Palaute ja arviointi
 3. Digitaalisen oppimisympäristön rakentaminen
  29.1.2021 klo 9 - 11
  • Digitaalinen oppimisympäristö oppimisprosessin tukena​
  • Vuorovaikutuksen, ohjauksen ja arvioinnin ympäristöt​
  • Saavutettavuus verkkoympäristössä
 4. Reaaliaikainen verkko-opetus -webinaari
  12.2.2021 klo 9 - 11
  • Osallistava verkko-opetus ja webinaarit
  • Käytännön ratkaisuja verkko-opettamiseen

Ennen kutakin webinaaria lähetämme lyhyet orientoivat videot ja pohdintatehtävät, jotka johdattavat osallistujat aiheen äärelle. Webinaarien asiantuntija-alustukset tallennetaan ja voit tutustua niihin silloin, kun sinulle sopii.

OSA 2 Verkko-oppimisprosessin rakentaminen

Kokonaisuuden tavoitteena on auttaa osallistujia hahmottamaan muutoksen luonne – mikä siirtyy verkkoon ja miten - sekä ymmärtämään digitaalisen oppimisprosessin suunnitteluun liittyviä periaatteita.

Osallistujat saavat JAMKin asiantuntijoiden tarjoamien uusien näkökulmien, vertaistyöskentelyn ja prosessin rakentamisen kautta käytännön työkaluja digitaalisen oppimisen mahdollistamiseen.

Verkko-oppimisprosessin rakentaminen -kokonaisuus

 1. Oman kehittämistehtävän määrittely.Kokonaisuuden pohjana ovat osan yksi webinaarit eli osallistumisen edellytyksenä on, että osioon mukaan tulevat ovat olleet mukana webinaareissa. Prosessi käynnistyy opintokokonaisuuden valinnalla ja siihen liittyvän kehittämiskohteen määrittelyllä. Kehittämistehtävän määrittely -osaan liittyvässä työpajassa syvennytään oppimisprosessin suunnittelun periaatteisiin ja työkaluihin.
 2. Oman opintokokonaisuuden rakentaminen. Prosessi jatkuu verkko-toteutusten työstämisellä. Kehittämistyötä tuetaan verkkotyöpajoilla.
 3. Jakaminen. Verkkokohtaamisten välillä osallistujat kokeilevat ja soveltavat oppimaansa käytäntöön rakentamalla omaa toteutustaan. Prosessin lopussa kokemukset ja tuotokset jaetaan osallistujille. Samalla sovitaan yhteisesti jatkokehittämiskohteista ja uusista kokeiluista.

Verkkotyöpajat

 • pe 19.2. klo 9-12
 • pe 12.3. klo 9-12
 • pe 16.4. klo 9-12
 • pe 14.5. klo 9-12

Osallistumalla molempiin osioihin ja palauttamalla lopussa omaa oppimistasi jäsentävän reflektiotehtävän saat 3 op laajuisesta kokonaisuudesta todistuksen, jonka myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulun, ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Asiatuntijat

Lehtori Pauliina Silvennoinen
Lehtori Piia Kolho
Verkkopedagogiikan asiantuntija Ilona Laakkonen

JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittuminen molempiin toteutuksiin oppilaitoksen yhteyshenkilölle Noora Kaitilalle 29.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen noora.kaitila (at) vakkaopisto.fi

Ota yhteyttä

Hartikainen Santtu

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.