Osaatko hyödyntää digitaalisuutta monipuolisesti oppimistoiminnan suunnittelussa? Tiedätkö, miten rakennetaan opiskelijaystävällinen digitaalinen oppimisympäristö? Ovatko videoiden ja virtuaalitodellisuuden pedagogiset mahdollisuudet​ jo tuttuja?

Jos oman osaamisesi kehittäminen näistä teemoista olisi kuitenkin tarpeen, tule mukaan Kohti digitaalista oppimista -koulutuksiin! Koulutushankkeen eri koulutuksissa digipedagoginen ymmärryksesi kasvaa, minkä lisäksi pääset osalliseksi osallistujaverkoston tuottamista, työssä syntyneistä hyviä käytännöistä ja oivalluksista. Bonuksena kokemus osaamismerkkeihin pohjatuvasta täydennyskoulutusmallista!

Koulutukset

Kohti digitaalista oppimista -koulutusten pohjana toimii pedamuotoilu, joka nostaa suunnittelun lähtökohdaksi opiskelijan toiminnan.

Koulutus toteutetaan työssä oppien, opettajan osaamisen kehittymistä ohjaavat konkreettiset osaamistavoitteet sekä oman työn reflektointi ja dokumentointi. Oppimista tuetaan verkkomateriaaleilla, lähipäivillä ja vertaistyöskentelyllä, joka toimii myös uuden osaamisen jakamisen paikkana oppilaitoksissa.

Pitempikestoisten koulutusosioiden lisäksi hanke tarjoaa kaksi lyhyempää verkkototeutusta, jotka mahdollistavat ensimmäiset askeleet kohti syvempää digipedagogista osaamista hankkeen muissa osiossa tai muualla.

Askeleita digitaaliseen oppimiseen 1 + 1 op

1 opintopisteen laajuiset "kurkistuskurssit" verkossa! Saat mahdollisuuden tutustua teemaan - koulutukset voit suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomasti toteutusaikana. Koulutukset rakentuvat oppimistehtävistä, vertaistyöskentelystä ja niitä tukevista materiaaleista. 

Digitaalisen oppimisympäristön rakentaminen 1 op

 • Opiskelijalähtöisen oppimisympäristön suunnittelu
 • Digitaalisen oppimisympäristön rooli osana oppimisprosessia
 • Vuorovaikutuksen, ohjauksen ja arvioinnin ympäristöt
 • Saavutettava sisällöntuotanto

Videot ja VR oppimisen tukena 1 op

 • Videon hyödyntäminen taidon oppimisen ja reflektoinnin tukena
 • Videon hyödyntäminen vuorovaikutteisessa ohjauksessa ja palautteenannossa
 • VR:n oppimiselle tarjoamat mahdollisuudet
 • Kuvausteknologioita ja välineitä

Verkkototeutuksissa madallat kynnystä hypätä mukaan syvempään osaamisen kehittämiseen teeman äärellä.​

Opetuksesta oppimiseen - kohti​ opiskelijalähtöistä digioppimista 5 op​

 • Pedamuotoilu – opiskelijalähtöisen suunnittelun työkalut​
 • Learning story – oppimisen suunnittelun elementit​
 • Palvelupolku​
 • Palaute ja arviointi​

Koulutus rakentuu orientoivasta aloitusmateriaalista ja tehtävistä sekä oman digioppimisprosessin rakentamisesta. Rakentamistyötä tuetaan kahdella lähipäivällä ja kahdella webinaarilla. Näiden lisäksi osallistujat jakavat tuotoksensa päätöswebinaarissa ja saavat tämän jälkeen videopalautteen.​

Ajankohta: syksy 2019

Digitaalisen oppimisympäristön rakentaminen 5 op

 • Opiskelijalähtöisen oppimisympäristön suunnittelu – pedamuotoilu​
 • Digitaalinen oppimisympäristö oppimisprosessin tukena​
 • Vuorovaikutuksen, ohjauksen ja arvioinnin ympäristöt​
 • Pilvipalvelut tiedon rakentamisen, jakamisen ja esittämisen työkaluina​

Koulutusta varten rakennetaan osaamismerkki. Osaamisen osoittamiseksi opettaja reflektoi, kokoaa ja jäsentää aiheeseen liittyviä ratkaisuja omasta työstään. Arviointiaineiston lisäksi osaamisen osoittamisen dokumentit muodostavat osallistujille työkalupakin. Osaamisen osoittamiseen liittyy aina tehtävä, jossa osaamista jaetaan omassa verkostossa. Osaamisen kehittymistä tuetaan verkkomateriaalilla, kahdella lähipäivällä sekä henkilökohtaisella ohjauksella.

Toteutusaika: 01.09.2020 - 30.11.2020

Videot ja XR oppimisen tukena 5 op

 • Video taidon oppimisen ja reflektoinnin tukena​
 • Video vuorovaikutteisessa ohjauksessa ja palautteenannossa​
 • XR – opettajan uusi työkalu​
 • Kuvausteknologiat ja –välineet

Koulutusta varten rakennetaan osaamismerkki. Osaamisen osoittamiseksi opettaja reflektoi, kokoaa ja jäsentää aiheeseen liittyviä ratkaisuja omasta työstään. Arviointiaineiston lisäksi osaamisen osoittamisen dokumentit muodostavat osallistujille työkalupakin. Osaamisen osoittamiseen liittyy aina tehtävä, jossa osaamista jaetaan omassa verkostossa. Osaamisen kehittymistä tuetaan verkkomateriaalilla, kahdella lähipäivällä sekä henkilökohtaisella ohjauksella.

Toteutusaika 01.09.2020 - 30.11.2020

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutukset ovat opetuskustannuksiltaan maksuttomia kohderyhmään kuuluville. Mahdollisista matka- ja majoituskuluista osallistujat vastaavat itse.

Kysy lisää:

Hartikainen Santtu

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.