Innostaako sinua oppilaitoksesi digitaalisten opiskelumahdollisuuksien ja oppimisympäristöjen kehittäminen? Kiehtooko omien digitaitojen eteenpäin vieminen? DIGIOPE-erikoistumiskoulutus on kokonaisuus juuri sinulle.

DIGIOPE- erikoistumiskoulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden syventää osaamistaan digitaalisuutta hyödyntävien oppimisympäristöjen rakentamisessa. Koulutukseen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti mielekkäitä digitaalisuutta hyödyntäviä opintokokonaisuuksia. Samalla hän kehittää koko oppilaitosta matkalla kohti digitaalista oppimisen maailmaa.

Koulutus on tarkoitettu digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneelle opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Osallistujilta odotetaan aikaisempaa kokemusta TVT:n hyödyntämisestä osana opetustaan.

Mikä
erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä, opinnot voi suorittaa työn ohessa.

 

Toteutus ja sisältö

DIGIOPE-erikoistumiskoulutus rakentuu lähitapaamisista, webinaareista, oppimistehtävistä, julkaisujen tuottamisesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta, itsenäisestä työskentelystä sekä pienryhmätyöskentelystä. Kokonaisuuteen kuuluu myös laaja omaan työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä.

Koulutuksen lähitapaamisten aikataulu:

 • Orientaatiopäivät Jyväskylässä 12.-13.12.2019
 • Lähitapaaminen Jyväskylässä 26.-27.3.2020
 • Päätösjakso, syksy 2020, sovitaan ryhmän kanssa

Koulutuksen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittämistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisölliseen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Kokonaisuus tarjoaa monipuolisen kokemuksen vuorovaikutteisesta verkkotyöskentelystä erilaisia alustoja ja sovelluksia hyödyntäen.

Koulutus rakentuu neljästä osaamiskokonaisuudesta:

Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus 2 op

 • Työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin
 • Tulevaisuuden työelämän osaamisten tunnistaminen ja kehittäminen
 • Työelämä oppimisympäristönä
 • Huomisen opettajuus ja pedagoginen ajattelu

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin. Opiskelija tunnistaa, millaista osaamista tulevaisuudessa vaaditaan ja mitä se merkitsee koulutuksen kehittämisessä, opetuksen tavoitteissa, pedagogisessa toteutuksessa sekä opettajan työssä.

Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä 15 op

 • Henkilökohtaistaminen, oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus digitaalisissa ympäristöissä
 • Verkko-ohjauksen suunnittelu ja toteutus monipuolisia digitaalisia välineitä hyödyntäen
 • Osaamisen osoittaminen ja arviointi digitaalisilla välineillä
 • Työssä ja autenttisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ohjaaminen digitaalisilla työkaluilla

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan osallistuja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti monimuotoisen oppimisprosessin digitaalisessa ja digitaalisia työkaluja hyödyntävässä oppimisympäristössä.

Medialukutaito 3 op

 • Avoimet oppimateriaalit ja tekijänoikeudet
 • Avoimet oppimisympäristöt ja tietosuoja

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan osallistuja osaa hyödyntää avoimia oppimateriaaleja opetuksessaan. Hän ymmärtää opetusalan keskeiset tekijänoikeuskysymykset. Osallistuja tuntee avoimiin oppimisympäristöihin liittyvät tietosuojakysymykset sekä lupakäytänteet. Hän osaa ohjata opiskelijoitaan avointen oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Toimintakulttuurin kehittäminen 10 op

 • Erilaiset toimintakulttuurit
 • Yhteisöllinen ja verkostomainen kehittäminen vertaismentoroinnin ja valmentamisen keinoin
 • Kehittämishanke

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan henkilö tunnistaa erilaisia toimintakulttuureita. Hänellä on valmiudet johtaa oppilaitoksen tai asiantuntijayhteisön pedagogista kehittämistä sekä toimia digitaalisen osaamisen vertaismentorina.

 

Osallistujien valinta

Koulutukseen voivat hakea ammatilliset opettajat, ammatillisen opettajan tehtävässä toimivat ja muu oppilaitosten henkilöstö. Odotamme hakijoilta ymmärrystä digipedagogiikasta sekä kokemusta kamera- ja tallenneteknologian, sosiaalisen median sekä mobiiliteknologian hyödyntämisestä osana opetusta.

Edellytämme osallistujan työnantajan sitoutumista kehittämistehtävien toteuttamiseen. Valinta perustuu hakemuksiin, jotka pisteytetään. 

Liitä hakemuksesi yhteyteen
1. Tutkintotodistus/-todistukset
2. CV ja/tai ePortfolio, jolla kuvaat aikaisempaa digipedagogista osaamistasi ja kokemustasi. 
3. Hakuvideo (noin 3 min.), jossa perustelet vapaamuotoisesti, miksi haluat mukaan koulutukseen ja miten osallistuminen auttaa oppilaitoksesi digipedagogiikan kehitystyötä.

Hakuohjeet:

 1. Tallenna pyydetyt hakemusliitteet valitsemaasi pilvi-/videopalveluun
 2. Täytä sähköinen hakemuslomake
 3. Lisää hakemusliitteiden linkki hakemuslomakkeen lisätietoja -kenttään ja varmista, että linkin haltijalla on käyttöoikeus pyydettyihin dokumentteihin.

Haku joulukuussa 2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt. 

 

 

Hinta

DIGIOPE-erikoistumiskoulutuksen hinta on 500e/osallistuja

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista  erityisavustuksella. Sen vuoksi 30 opintopisteen koulutuksen kustannukset ovat joulukuussa 2019 aloittavalle opiskelijalle vain 500 €. Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä koulutuksen alkaessa.

Kysy lisää:

Hartikainen Santtu

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.