Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausosaamista sekä valmiuksia tukea opiskelijoita urasuunnittelutaitojen kehittymisessä. 0sallistujat lisäävät ymmärrystään omasta roolistaan uraohjaajina. He vahvistavat valmiuksiaan toimia uraohjaajina opiskelijan opintopolun eri vaiheissa. Tilaa koulutuksia oppilaitokseesi tai alueellesi tai ilmoittaudu mukaan avoinna oleviin koulutuksiin!

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista osioista

Opettaja uraohjaajana opiskelijan yksilöllisellä opintopolulla (3 op)

 • Urasuunnittelutaidot ja uraohjaus ilmiöinä
 • Urasuunnittelutaitojen merkitys siirtymissä, työllistymisessä ja työelämän muutoksissa 
 • Uraohjaus osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) ja opiskelijan opintopolulla
 • Itsetuntemus ja päätöksentekotaidot urasuunnittelussa
 • Uraohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä

Opettaja uraohjaajana maahanmuuttajaopiskelijan yksilöllisellä opintopolulla (3 op)

 • Urasuunnittelutaidot ja uraohjaus ilmiöinä
 • Ohjaus monikulttuurissa kohtaamisissa
 • Maahanmuuttajien opinto- ja urapolkujen tukeminen
 • Uraohjauksen monikulttuurisia käytäntöjä ja menetelmiä -työkalupakki

Suuntana työelämä! Uraohjausyhteistyö työpaikalla oppimisessa (3 op)

 • Urasuunnittelutaitojen merkitys työelämän muutoksessa
 • Uraohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen työpaikalla
 • Opettajan rooli ja ohjausvastuut työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
 • Ohjausyhteistyö työpaikkaohjaajien kanssa: hyviä käytäntöjä kehittämään

Opettaja digitaalisten urataitojen ohjaajana (3 op)

 • Tavoitteellinen uraohjaus opettajan työssä
 • Opiskelijan digitaalisten urataitojen tukeminen
 • Osaaminen ja kiinnostuksen kohteet näkyviksi verkko- ja somevälinein
 • Digitaalinen jalanjälki ja verkostot osana opiskelijan uran rakentamista


Toteutus

Tämä koulutushanke päättyi 2020 vuoden lopussa.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Kysy lisää

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180