Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausosaamista sekä valmiuksia tukea opiskelijoita urasuunnittelutaitojen kehittymisessä. 0sallistujat lisäävät ymmärrystään omasta roolistaan uraohjaajina. He vahvistavat valmiuksiaan toimia uraohjaajina opiskelijan opintopolun eri vaiheissa. Tilaa koulutuksia oppilaitokseesi tai alueellesi tai ilmoittaudu mukaan avoinna oleviin koulutuksiin!

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista osioista

Opettaja uraohjaajana opiskelijan yksilöllisellä opintopolulla (3 op)

 • Urasuunnittelutaidot ja uraohjaus ilmiöinä
 • Urasuunnittelutaitojen merkitys siirtymissä, työllistymisessä ja työelämän muutoksissa 
 • Uraohjaus osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) ja opiskelijan opintopolulla
 • Itsetuntemus ja päätöksentekotaidot urasuunnittelussa
 • Uraohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä

Koulutus Helsingissä 21.11.2019 - 16.1.2020.

Opettaja uraohjaajana maahanmuuttajaopiskelijan yksilöllisellä opintopolulla (3 op)

 • Urasuunnittelutaidot ja uraohjaus ilmiöinä
 • Ohjaus monikulttuurissa kohtaamisissa
 • Maahanmuuttajien opinto- ja urapolkujen tukeminen
 • Uraohjauksen monikulttuurisia käytäntöjä ja menetelmiä -työkalupakki

Koulutus verkossa 13.2.- 12.3.2020. Ilmoittaudu 31.1.2020 mennessä.

Suuntana työelämä! Uraohjausyhteistyö työpaikalla oppimisessa (3 op)

 • Urasuunnittelutaitojen merkitys työelämän muutoksessa
 • Uraohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen työpaikalla
 • Opettajan rooli ja ohjausvastuut työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
 • Ohjausyhteistyö työpaikkaohjaajien kanssa: hyviä käytäntöjä kehittämään


Opettaja digitaalisten urataitojen ohjaajana (3 op)

 • Tavoitteellinen uraohjaus opettajan työssä
 • Opiskelijan digitaalisten urataitojen tukeminen
 • Osaaminen ja kiinnostuksen kohteet näkyviksi verkko- ja somevälinein
 • Digitaalinen jalanjälki ja verkostot osana opiskelijan uran rakentamista

Koulutus verkossa 19.3. - 14.5.2020. Ilmoittaudu 2.3.2020 mennessä.


Toteutus

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti lähi-, verkko- ja etäopiskelua hyödyntäen. Sisältö ja toteutus räätälöidään tilaajan tarpeisiin.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Tilaa koulutusosioita oppilaitokseesi tai alueellesi!

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180