jamk.fi

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausosaamista sekä valmiuksia tukea opiskelijoita urasuunnittelutaitojen kehittymisessä. 0sallistujat lisäävät ymmärrystään omasta roolistaan uraohjaajina. He vahvistavat valmiuksiaan toimia uraohjaajina opiskelijan opintopolun eri vaiheissa. Tilaa koulutuksia oppilaitokseesi tai alueellesi!

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista osioista

Opettaja uraohjaajana opiskelijan yksilöllisellä opintopolulla (3 op)

 • Urasuunnittelutaidot ja uraohjaus ilmiöinä
 • Urasuunnittelutaitojen merkitys siirtymissä, työllistymisessä ja työelämän muutoksissa 
 • Uraohjaus osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) ja opiskelijan opintopolulla
 • Itsetuntemus ja päätöksentekotaidot urasuunnittelussa
 • Uraohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä

Opettaja uraohjaajana maahanmuuttajaopiskelijan yksilöllisellä opintopolulla (3 op)

 • Urasuunnittelutaidot ja uraohjaus ilmiöinä
 • Ohjaus monikulttuurissa kohtaamisissa
 • Maahanmuuttajien opinto- ja urapolkujen tukeminen
 • Uraohjauksen monikulttuurisia käytäntöjä ja menetelmiä -työkalupakki

Suuntana työelämä! Uraohjausyhteistyö työpaikalla oppimisessa (3 op)

 • Urasuunnittelutaitojen merkitys työelämän muutoksessa
 • Uraohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen työpaikalla
 • Opettajan rooli ja ohjausvastuut työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
 • Ohjausyhteistyö työpaikkaohjaajien kanssa: hyviä käytäntöjä kehittämään


Opettaja digitaalisten urataitojen ohjaajana (3 op)

 • Tavoitteellinen uraohjaus opettajan työssä
 • Opiskelijan digitaalisten urataitojen tukeminen
 • Osaaminen ja kiinnostuksen kohteet näkyviksi verkko- ja somevälinein
 • Digitaalinen jalanjälki ja verkostot osana opiskelijan uran rakentamista

Koulutus verkossa 3.10.2019-2.12.2019. Ilmoittaudu mukaan 10.9. mennessä!


Toteutus

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti lähi-, verkko- ja etäopiskelua hyödyntäen. Sisältö ja toteutus räätälöidään tilaajan tarpeisiin.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Tilaa koulutusosioita oppilaitokseesi tai alueellesi!

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180