Ammatilliset opettajakorkeakoulut toteuttivat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen vuonna 2019. JAMK suunnittelee seuraavaa toteutusta yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa vuosille 2020 - 2021.

Mahdollisen seuraavan koulutuksen postituslistalle voit liittyä alla olevasta linkistä.

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä ohjausalan työelämäkokemusta. 

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Kiinnostunut Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksesta? Mikäli haluat tietoa seuraavasta toteutuksesta, liity sähköpostilistalle. Liity JAMKin postituslistalle

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

  • Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2-3 op)
  • Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (2-3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

  • Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3-5 op)
  • Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (3-5 op)
  • Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (3-5 op)
  • Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (0-3 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

  • Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
  • Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)
Mikä
erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä, opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Lisätiedot:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180
Michelsson Riikka

Michelsson Riikka

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322514