Uraohjauksen erikoistumiskoulutus toteutetaan vuonna 2021,  kolmena alueellisena ryhmänä.

Toteutuksissa ovat mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Jyväskylän yliopisto.

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä. 

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

 

Alueelliset toteutukset 2021

Kunkin alueryhmän toteuttaminen edellyttää noin 25 osallistujaa.

Keski-Suomen alueryhmä
Toteutuksesta vastaavat JAMK ja Jyväskylän yliopisto. Koulutus alkaa 26. - 27.1.2021
Lue lisää Keski-Suomen ryhmästä alta.

Etelä-Suomen alueryhmä
Toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja HAMK. Koulutus alkaa 7. - 8.4.2021
Tutustu alueryhmään HAMKin verkkosivuilla.

Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmä
Toteutuksesta vastaavat TAMK ja OAMK.  asti. Koulutus alkaa 18. - 19.2.2021
Tutustu alueryhmään OAMKin verkkosivuilla.

Opetussuunnitelma

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen alueryhmät totetaan sisällöllisesti samanlaisina ja yhteisen opetussuunnitelman pohjalta.

Tutustu opetussuunnitelmaan (pdf)

 

Hakeminen

Haku koulutukseen on päättynyt.

Haku ja opiskelijavalinta

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmaise siinä, minkä alueryhmän toteutukseen ensisijaisesti ja toissijaisesti olet hakeutumassa. Kukin toteuttajataho ilmoittaa valinnan tuloksesta hakijoilleen.

Valintaperusteet:

  1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä.
  2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valinta opintoihin perustuu ensisijaisesti 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen toissijaisesti valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeen liitteeksi tarvitset:

  1. Tutkintotodistus/-todistukset (skannattuna yhdeksi tiedostoksi)
  2. Dokumentti, jolla osoitat uraohjaustyökokemuksesi (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta skannattuna yhdeksi tiedostoksi)

 

 

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, Keski-Suomi

Toteutuksesta vastaavat JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Opintojen aikataulu

  • 26. - 27.1.2021 koulutuspäivät verkossa
  • 30.3.2021 koulutuspäivä verkossa
  • 25.5.2021 koulutuspäivä verkossa
  • 24.8.2021 Jyväskylä
  • 12. - 13.10.2021 Jyväskylä

Lisäksi erikseen sovittavat pienryhmätapaamiset verkossa. Koronatilanteen vuoksi koulutuksen lähipäivät järjestetään verkossa tammi-toukokuussa 2021.

Kouluttajat

Leena Itkonen, VTM toimii tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston ohjauskoulutuksissa yliopistonopettajana. Leenalla on yli 15 vuoden kokemus uraohjauksesta Helsingin yliopistolta, jossa hän on mallintanut teoreettisista uraohjausmalleista käytännön toteutuksen. Leena oli mukana Työpeda-hankkeen työryhmässä, joka julkaisi syksyllä 2020 tutkimukseen perustuvan digitaalisen uravalmiuksien itsearvioinnin korkeakouluopiskelijoille. Hän on ollut myös aktiivinen toimija uraohjauksen kansallisissa ja pohjoismaisissa verkostoissa. Leena tekee väitöskirjaa korkeakouluopiskelijoiden uraohjauksesta ja toimii Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n hallituksessa.

Riikka Michelsson, KTM, toimii JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ohjauksen lehtorina. Riikalla on pitkä kokemus ohjauksen sekä uraohjauksen kehittämistehtävistä, erityisenä tutkimuksen kohteena hänellä on ohjausvuorovaikutus sekä dialogitaidot opetuksessa ja ohjauksessa. Riikka toimii projektipäällikkönä OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektissa sekä asiantuntijana Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeessa. Lisäksi Riikka toimii Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n hallituksessa.

Mervi Pasanen, KM, toimii JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ohjauksen lehtorina. Hänellä on pitkä kokemus ohjauksen ja uraohjauksen koulutus- ja kehittämistehtävistä eri koulutusasteilla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Mervillä on ohjausvuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä sekä elinikäisten urataitojen kehittymisen tukeminen. Mervi toimii tällä hetkellä asiantuntijana Ohto+ Ohjauksen tehostaminen digi- ja verkkopalveluja hyödyntämällä -hankkeessa sekä Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeessa.

Sauli Puukari, Dos. KT, on toiminut lehtorina Jyväskylän yliopiston ohjausalan koulutuksessa 2000-luvun alusta. Uraohjaus on ollut yhtenä tärkeänä osa-alueena mukana hänen opetustyössään. Tutkimus- ja julkaisutoiminnassa Sauli on keskittynyt erityisesti monikulttuuriseen ohjaukseen ja neuvontaan. Paraikaa hän on mukana OHJAT-tutkimuksessa (Opinto-ohjauksen ammattilaiset työssään), jossa tarkastellaan ohjausalan toimijoiden työnkuvia ja siihen liittyviä osaamistarpeita ja ohjaajien työn lähtökohtia. Saulia kiinnostavat (ura)ohjauksessa ihmisen kokonaisvaltainen huomioon ottaminen sekä erilaiset maailmankatsomukset.

Opetussuunnitelma

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen alueryhmät totetaan sisällöllisesti samanlaisina ja yhteisen opetussuunnitelman pohjalta.

Tutustu opetussuunnitelmaan (pdf)

Hinta

Koulutuksen hinta on 1900 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu) per opiskelija. Koulutuksen voi halutessaan maksaa kolmessa erässä.

Peruutusehdot

Ryhmän valinnan ja koulutukseen osallistumisen vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

Mikä
erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä, opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Lisätiedot:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180
Michelsson Riikka

Michelsson Riikka

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322514