jamk.fi

Ammatilliset opettajakorkeakoulut (Haaga-Helia AMK, HAMK, JAMK, OAMK ja TAMK) käynnistävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tammikuussa 2019.

Haku vuoden 2019 koulutukseen on päättynyt ja koulutus on täynnä. Mahdollisen seuraavan koulutuksen postituslistalle voit liittyä alla olevasta linkistä.

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä ohjausalan työelämäkokemusta. Opiskelijapaikkoja on ammatillisilla opettajakorkeakouluilla yhteensä 30. Koulutus toteutetaan yhteistyönä Jyväskylän yliopiston kanssa,  yliopiston toteutuksesta voit lukea lisää tästä.  Hakija voi itse päättää, kumpaanko toteutukseen hän ensisijaisesti hakee, koulutustaustastaan riippumatta.

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Toteutus

Koulutus koostuu vuorotellen Jyväskylässä, Oulussa ja Helsingissä toteutettavista lähijaksoista, pienryhmä- ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, itsenäisestä työskentelystä sekä verkon välityksellä tapahtuvasta ryhmätyöskentelystä. Kokonaisuuteen kuuluu myös omaan työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä. 

Lähipäivien ajankohdat:

 1. Jyväskylä 30.1.-1.2.2019
 2. Helsinki 27.-28.3.2019
 3. Oulu 15.-16.5.2019
 4. Helsinki 18.-19.9.2019
 5. Jyväskylä 13.-15.11.2019

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

 • Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2-3 op)
 • Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (2-3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

 • Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3-5 op)
 • Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (3-5 op)
 • Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (3-5 op)
 • Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (0-3 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

 • Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
 • Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

 

Tutustu opetussuunnitelmaan (pdf)

Osallistujien valinta

1.    Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä.
2.    Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Opiskelijat valitaan ensisijaisesti 1. hakuehdon täyttävistä hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen toissijaisesti valita hakuehdon 2 täyttäviä hakijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hakeminen

Hakuaika on 22.10. klo 8.00 - 5.11.2018 klo 16.00. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, joka päivitetään haun alkaessa tälle sivulle.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa

 • Tutkintotodistus/-todistukset (skannattuna yhdeksi tiedostoksi)
 • Dokumentti, jolla hakija osoittaa ohjaustyökokemuksensa (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta skannattuna yhdeksi tiedostoksi)

Jos liitteiden lisääminen hakulomakkeelle ei jostain syystä onnistu, skannatut liitteet on mahdollista lähettää sähköpostitse osoitteeseen kati.hemminki(at)jyu.fi

Mikäli liitteitä ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä, ilmoittautumista ei hyväksytä.  

Opintoihin valitaan 30 opiskelijaa.

Valinnan tuloksesta ilmoittaminen

Kaikki koulutukseen hakeneet saavat ilmoituksen valinnan tuloksesta sähköpostitse viimeistään 3.12.2018.

Hinta

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen hinta on 750e/osallistuja

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena erityisavustuksella.

Mikä
erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä, opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Lisätiedot:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180
Michelsson Riikka

Michelsson Riikka

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322514

Rantanen Johanna

Yli­opis­to­tut­ki­ja, Se­nior Re­searc­her
Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
+358408054989
k.johanna.rantanen(at)jyu.fi

Päivi-Katriina Juutilainen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
paivi-katriina.juutilainen(at)haaga-helia.fi 

Jaakko Helander
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
jaakko.helander(at)hamk.fi

Tiina Laajala
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
tiina.laajala(at)oamk.fi

Outi Rantanen
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
outi.rantanen(at)tamk.fi