jamk.fi

Ammatilliset opettajakorkeakoulut (Haaga-Helia AMK, HAMK, JAMK, OAMK ja TAMK) käynnistävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tammikuussa 2019. Haku opintoihin 22.10.-5.11.2018.

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä ohjausalan työelämäkokemusta. Opiskelijapaikkoja on ammatillisilla opettajakorkeakouluilla yhteensä 30 ja Jyväskylän yliopistolla 20. Jyväskylän yliopiston toteutuksesta voit lukea lisää tästä.

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Koulutus koostuu vuorotellen Jyväskylässä, Oulussa ja Helsingissä toteutettavista lähijaksoista, pienryhmä- ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, itsenäisestä työskentelystä sekä verkon välityksellä tapahtuvasta ryhmätyöskentelystä. Kokonaisuuteen kuuluu myös omaan työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä. 

Lähipäivien alustavat ajankohdat:

  1. 30.1.-1.2.2019 (Jyväskylä)
  2. 27.-28.3.2019 (Helsinki)
  3. 15.-16.5.2019 (Oulu)
  4. 18.-19.9.2019 (Helsinki)
  5. 13.-15.11.2019 (Jyväskylä)

Huom! Lähipäivien ajankohdat ovat alustavia, joten muutokset vielä mahdollisia.

Ammattikorkeakoulun opiskelijakiintiössä hakeutuville hinta on 750€.

Koulutuksen pääsisältö on molempien opiskelijakiintiöiden kautta tuleville sama mutta esim. lähiopetuspäivien määrissä voi olla eroja. Tarkemmat tiedot koulutuksesta, sen toteutuksesta ja koulutukseen hakeutumisesta julkaistaan syys-lokakuussa 2018. 

Mikä
erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä, opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Lisätiedot:

Pasanen Mervi

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406416445

 

Rantanen Johanna

Yli­opis­to­tut­ki­ja, Se­nior Re­searc­her
Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
+358408054989
k.johanna.rantanen(at)jyu.fi

Päivi-Katriina Juutilainen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
paivi-katriina.juutilainen(at)haaga-helia.fi 

Jaakko Helander
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
jaakko.helander(at)hamk.fi

Tiina Laajala
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
tiina.laajala(at)oamk.fi

Outi Rantanen
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
outi.rantanen(at)tamk.fi