Sote-alan ammattilainen, mihin tarvitset ohjausalan osaamista? Miksi se on tärkeää, etenkin uudistusten keskellä?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatut ohjausosaamisen koulutuksemme antavat valmiuksia kehittää potilaiden, asiakkaiden, opiskelijoiden ja kollegoiden ohjausta. Hyvä ohjausosaaminen parantaa vuorovaikutusta ja kehittää koko organisaation palvelukulttuuria.

Keskeistä ohjauksessa on ihmisten välinen toimiva vuorovaikutus. Onnistunut ohjaus osallistaa ja aktivoi ohjattavaa sekä vahvistaa hänen toimijuuttaan. Onnistunut ohjaus helpottaa ohjaajan omaa työtä ja edesauttaa koko organisaation toimivuutta. Potilasohjauksen lisäksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kasvava määrä edellyttää yhä toimivampaa ohjausta työyhteisön sisällä.

Ohjauskoulutustemme lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työprosessit ja arjen ohjauskäytännöt työyhteisöissä. Koulutusten toteutuksessa tämä tarkoittaa osallistavia ja toiminnallisia työskentelytapoja. Tarkempi sisältö ja toteutus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Lupaamme organisaatiollesi parasta mahdollista tukea ohjausosaamisen kehittämiseen sosiaali- ja terveysalalla.

"Sosiaali- ja terveysalalla ohjaus on jokaisen ammattilaisen omaa päivittäistä työtä."

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Koulutukset

Koulutuksemme muodostavat kokonaisuuden, jossa osallistujan ja hänen työyhteisönsä ohjausosaaminen syvenee. Muotoilemme tarjonnasta työyhteisöllenne toimivimman ratkaisun ohjausosaamisenne kehittämiseen. Voit tilata yksittäisen koulutuksen tai rakentaa tarjonnastamme laajemman kehittämiskokonaisuuden. Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille sopivin toteutus!

Koulutuskokonaisuuksiamme ovat:

  • Ohjauskoulutus I: Osaavaksi ohjaajaksi 3 op
  • Ohjauskoulutus II: Potilas- ja asiakas-ohjausosaamisen syventäminen 5 op
  • Ohjauskoulutus III: Vertaisohjaus ryhmänohjauksen voimavaraksi 5 op

Koulutuksissamme ohjauksen teoreettiset lähtökohdat ja osallistujien ohjauskokemukset ovat tiiviissä vuoropuhelussa keskenään. Koulutuksissa harjoitellaan, arvioidaan ja syvennetään käytännön ohjaustoimintaa monialaisissa koulutusryhmissä. Omaa ohjausosaamista ja sen kehittymistä reflektoidaan vertaisohjauksen menetelmillä.

Toteutus

Jokaisen ohjauskoulutuksen sisältö ja toteutus muotoillaan yhdessä asiakasorganisaation kanssa. Tavoitteena on vastata juuri teidän tarpeisiinne. Koulutusten toteutuksesta vastaa JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu, joka on toteuttanut ohjauskoulutuksia yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa jo vuodesta 2009 alkaen. Kehitämme koulutuksen sisältöä jatkuvasti osallistujilta saadun palautteen perusteella sekä vastataksemme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Osaavaksi ohjaajaksi 3 op –koulutuksessa omaa ohjausosaamistaan on tähän mennessä kehittänyt lähes 650 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista Keski-Suomessa.

 

Asiakaskokemuksia

Miksi ohjauskoulutusta? Millaisia oivalluksia koulutuksessa syntyy? Annetaan osallistujille puheenvuoro:

Palautetta koulutuksista

Kumppanimme:

”Monialaisen ohjausosaamisen kehittäminen on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Uusi sairaala Novan kehittämistyön strategisia painopistealueita. Koulutusyhteistyö on ollut innostavaa ja tuonut paljon uutta osaamista erilaisiin ohjaustilanteisiin, mutta myös auttanut tunnistamaan ja arvostamaan meillä jo olevia taitoja. Kohderyhmälähtöinen ohjaus on vahvistunut käytännössä.

Yhteistyövuosien varrella olemme tehneet myös ison työn koulutussisältöjen hiomisessa huippuunsa, joten on mahtavaa tarjota ohjauskoulutuksia nyt myös muille alan toimijoille.”

– Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587