Haluatteko vahvistaa henkilöstönne osaamista ohjauksen ja erityisen tuen kysymyksissä? Haluatteko kehittää ammattikorkeakoulunne ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalveluja ja palvelujärjestelmää mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi? JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa kumppanuutta kehittämistyönne tueksi.

Lähestymme kehittämistä kolmesta näkökulmasta:

 1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Ohjausosaamisen vahvistaminen
  • Erityisen tuen osaamisen vahvistaminen
 2. Ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen
 3. Ammattikorkeakoulu osana alueellisia ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen verkostoa

Rakennamme yhteistyössä kanssanne ammattikorkeakouluanne palvelevan valmennuksen sen mukaan, mitkä teemat ja kysymykset vastaavat kehittämistarpeitanne.

Kenelle? Kaikille, jotka toimivat opiskelijoiden ohjauksen, erityisen tuen ja hyvinvoinnin tehtävissä (opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelija- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstö, esimies- ja hallintotehtävissä toimivat).

Valmennuksen sisältöalueet

1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

A. Ohjausosaamisen vahvistaminen

Tässä sisältöteemassa keskitytään ohjaus-, opetus- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävään ja rooliin ammattikorkeakoulussa ja siihen, millaista osaamista ohjaajalta vaaditaan. Valmennus voi kohdentua esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Oman ohjausroolin tunnistaminen ohjauksen eri tavoite- ja sisältöalueilla
 • Opiskelijan kohtaaminen ja ohjaajan dialogitaidot
 • Uraohjausosaaminen
 • Ohjauksen toteuttamismuotoja: esimerkiksi pienryhmäohjaus
 • Yhteistyö ohjauksessa omassa ammattikorkeakoulussa

B. Erityisen tuen osaamisen vahvistaminen

Tässä sisältöteemassa keskitytään opetus- ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstön rooliin jokaisen oppijan oppimisen edistämisessä. Teemassa pohditaan, millaista erityispedagogista ja erityisen tuen osaamista ohjaaja tarvitsee. Valmennus voi kohdentua esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Oman roolin ja tehtävien tunnistaminen jokaisen oppijan oppimisen tukemisessa
 • Opiskelijan kohtaaminen ja ohjaajan dialogitaidot: tuen tarpeen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen
 • Pedagogiset ratkaisut, opiskelujärjestelyt ja muut tukitoimet
 • Yhteistyö erityisessä tuessa ja yhteisöllisen osaamisen kehittäminen

2. Ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen

Tässä sisältöteemassa kehitetään ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalveluja sekä palvelujärjestelmää korkeakoulutasolla. Kehittämisen tavoitteena ovat opiskelijoiden tarpeita vastaavat moniammatilliset ohjaus- ja tukipalvelut, joilla vahvistetaan osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Valmennus voi sisältää esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Opiskelijoiden tarpeet ja hyvinvointi ohjaus- ja tukipalvelujen sekä palvelujärjestelmän lähtökohtana
 • Ammattikorkeakoulun yksiköt ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen tuottajina sekä ammattikorkeakoulussa yhteisesti tuotetut palvelut
 • Moniammatillisuus ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa: sisäinen verkostoyhteistyö
 • Ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelut tunnetuiksi sekä opiskelijoille että ohjaustoimijoille
 • Ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen saavutettavuus
 • Ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen arviointi ja kehittäminen

3. Ammattikorkeakoulu osana alueellisia ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen verkostoa

Tässä sisältöteemassa ammattikorkeakoulu asemoidaan osaksi alueellista ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen verkostoa. Kehittämisen keskiössä on ammattikorkeakoulun verkostoituminen ja yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa: esimerkiksi työllistymis-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden, nuorisopalvelujen, järjestöjen sekä Ohjaamoiden ja oppilaitosten kanssa. Tähän sisältöteeman valmennukseen on mahdollista kutsua mukaan myös muita verkoston toimijoita. Valmennus voi sisältää seuraavia teemoja:

 • Ammattikorkeakoulu osana alueen ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen verkostoa
 • Verkostoyhteistyö ammattikorkeakoulun ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa: mitä palveluja yhteistyöverkostona tuotetaan
 • Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa: miten yhteistyötä tehdään

Toteutus: Valmennus voi sisältää työpajoja ja/tai webinaareja sekä kehittämistyötä omassa ammattikorkeakoulussa. Toteutuksesta ja työskentelymuodoista sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

 

 

Kysy lisää

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180