jamk.fi

Ohjausalan täydennyskoulutuksissamme voit kehittää monipuolisesti omaa ohjausosaamistasi ja hyviä ohjauskäytänteitä. Saat myös valmiuksia toimivien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen rakentamiseen organisaatiossasi, oppilaitoksessasi ja verkostoissasi.

Toteutamme ohjauksen eri teemoista opintopisteytettyjä koulutuskokonaisuuksia, teemapäiviä sekä räätälöityä sparrausta, valmennusta ja konsultaatiopalvelua oppilaitosten ja muiden organisaatioiden tarpeisiin. Tarjoamme Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta koulutusta sekä maksullisia koulutuspalveluja.

Uraohjaus

Uraohjaus on muuttunut perinteisestä ammatinvalinnan ohjauksesta yksilön urasuunnittelutaitojen tukemiseen. Oppiminen on nyt ja tulevaisuudessa elinikäistä ja omien valintojen pohtiminen on jatkuvaa. Urasuunnittelutaidot tukevat yksilön työllistymistä sekä elämänaikaisissa muutoksissa ja siirtymissä selviytymistä. Tuemme oppilaitoksissa ja työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvaa uraohjausta ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tässä teemassa.

Räätälöityä tilauskoulutusta ja -valmennusta uraohjauksesta

Koulutusten toteutuksessa lähtökohtana on tilaajaorganisaation toimintakäytänteet, osallistujien olemassa oleva osaaminen sekä osaamisen kehittämisen tarpeet. Työskentelyssä suosimme valmentavaa työotetta, jossa työskentelyn kohteena ovat yhteisön arjessa kehittämistä vaativat asiat, joihin asiantuntijat auttavat löytämään uusia näkökulmia ja osaamista. Koulutukset toteutetaan asiakkaan toiveen mukaan lähiopetuksena, verkkototeutuksena tai niiden yhdistelmänä. Koulutuksen laajuus ja ajankohta sovitaan tilaajan kanssa.

Uraohjaus urataitoja vahvistamassa – Amkista muuttuvaan työelämään

Ammattikorkeakoulusta valmistutaan muuttuvaan, monikulttuuriseen ja monialaiseen työelämään. Kuinka moniammatillinen ohjaushenkilöstö varmistaa urataitojen ja toimijuuden vahvistumisen opintojen aikana?

Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulujen uraohjaustoimijat: opettajat, opettajatutorit, opinto-ohjaajat ja opiskelijapalveluiden ohjaushenkilöstö sekä muut uraohjauksen toimijat (esim. opiskelijakunta, ura- ja rekrytointipalvelut, kv-palvelut).

Sisällöt:

  • Urataidot ja uraohjaus ilmiönä
  • Opiskelijan urataitojen merkitys työllistymisessä ja työelämän muutoksissa
  • Opiskelijan urataitojen kehittymisen tukeminen ammattikorkeakoulussa
  • Uraohjaus osana ammattikorkeakoulussa tehtävää ohjausta
  • Uraohjaus ohjaus- ja menetelmäosaamisena

Sisältöjä tarkennetaan tilaajan kanssa.

Urasuunnitelma ja urasuunnittelutaidot – valmennusta ammatillisen koulutuksen toimijoille

Opiskelijan urasuunnittelua tulee ohjata läpi opintojen. Urasuunnittelutaitojen opettaminen ja oppiminen lisäävät opiskeluun sitoutumista ja opintojen edistymistä. Niiden avulla edistetään työelämään siirtymistä, lisäopintoihin hakeutumista ja työllistymistä. Ammatilliset opettajat ovat ydintoimijoita opiskelijan urasuunnittelutaitojen kehittämisen tukemisessa. Tämä edellyttää opettajalta uudenlaista osaamista.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaan jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siihen kirjataan osaamisen hankkimisen ajoitus ja tavat, tarvittava ohjaus ja tuki sekä opiskelijan henkilökohtainen urasuunnitelma. Uusissa tutkintojen perusteissa opiskelijan urasuunnitteluvalmiudet ovat pakollisia opintoja (Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp).

Toimimme oppilaitosten kehittäjäkumppanina henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Koulutusten sisällöt voivat keskittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Opettaja uraohjaajana henkilökohtaistamisprosessissa
  • Uraohjaus työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa
  • Opettajan digitaidot uraohjauksessa
  • Opon rooli uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Ota meihin yhteyttä

Haluaisitko tietää lisää täydennyskoulutuksistamme? Oletko kiinnostunut teemaan liittyvistä tilauskoulutuksistamme, jotka räätälöidään organisaatiosi ja alueesi tarpeisiin?

Yhteystietomme on tarkoitettu juuri sinun käyttöösi. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan koulutussuunnittelijoihimme tai laita sähköpostia yhteiseen osoitteeseemme aokk(at)jamk.fi.

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180