Täsmäkoulutuksella lisää osaamista Etelä-Savon yrityksiin!
Tarvitaanko yrityksessäsi lisää liiketoiminta- ja digiosaamista? Tiedätkö, miten yrityksen tietoturvallisuutta parannetaan? Mistä asioista digitaalisessa markkinoinnissa puhutaan ja mitä ne käytännössä tarkoittavat?
Kysy meiltä lisää.

Täsmäkoulutuksella lisää osaamista

Tarjoamme yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa ammatillista koulutusta yrityksesi tarpeisiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Turvaa tulevaisuutesi ja liiketoimintasi -koulutus auttaa sekä torjumaan liiketoiminnan uhkia että löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti digitaalisessa ympäristössä. TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja keskisuuret yritykset.

Räätälöimme koulutuksen sisällön kestoa ja teemojen painotuksia yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Koulutus voi sisältää esimerkiksi 6 päivää tietopuolista koulutusta verkon välityksellä sekä 10 päivän työssäoppimis-jakson omassa yrityksessänne. Myös työssäoppimisjakson aikana saa ohjausta ja tukea opitun soveltamiseen käytännössä. Verkko-opiskelu mahdollistaa osallistumisen koulutuksen tietopuoliseen osuuteen omalta työpaikalta. Verkkovälitteinen koulutus on tehokas ja ketterä tapa päivittää osaamista.

Turvaa tulevaisuutesi ja liiketoimintasi -koulutuksen teemat:

• Riskien hallinta
Riskien hallinnassa perehdytään erityisesti digiajan tärkeisiin teemoihin ja opitaan ennakoimaan liiketoiminnan riskejä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

• Tietoturva
Tietoturvakäytänteiden varmistaminen tulee entistä tärkeämmäksi tulevaisuudessa. Tietoturvateemassa perehdytään tietoturvaprosessiin ja sen tuomiin haasteisiin.

• Amazon kauppapaikat
Teemassa tutustutaan uudenlaiseen tapaan löytää liiketoimintamahdollisuuksia verkossa.

• Prosessien automatisointi kohti ohjelmistorobotiikkaa
Tässä teemassa opitaan hahmottamaan, miten uutta teknologiaa voidaan hyödyntää prosessien automatisoinnissa ja siten kehittää prosesseja kustannustehokkaammiksi.

Hinta yrityksellesi

TäsmäKoulutus on työvoimahallinnon osarahoittamaa, yrityksen maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.