Työelämän osaamisvaatimusten muutokseen reagoivat yritykset tarvitsevat moniosaajia, joilla on erityisosaamista sekä tietoa haastaa perinteisellä tavalla ajatella asioita ja toimia työelämässä. Perehdyt kiertotalouden perusteisiin ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin. Syvennät osaamistasi perehtymällä mm. palvelumuotoiluun ja uusiin teknologioihin. Koulutuksen myötä ymmärrät tietojohtamisen merkityksen liiketoiminnassa.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet tai työkokemuksen kautta vastaavan ammattitaidon omaavat TE-toimiston asiakkaat, jotka haluavat päivittää osaamistaan perehtymällä kiertotalouden antamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Koulutuksen kesto ja toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 3.8.2020 -18.12.2020. Koulutuksen tietopuolinen osuus toteutetaan pääasiallisesti etäyhteyden välityksellä. Koulutukseen osallistuvilla on myös mahdollisuus olla läsnä lähiopetuksessa koronatilanteen sen salliessa. Koulutustila sijaitsee osoitteessa Rajakatu 35, JAMKin pääkampuksella.

Koulutuksen rakenne

Tietopuolinen osuus 40 pv

Työssäoppiminen 60 pv

Koulutuksen osa-alueet:

  • Orientaatio ja urasuunnittelu 5 pv
  • Johdatus kiertotalouteen 5 pv
  • Liiketoimintaosaaminen 20 pv
  • Strategia
  • Palvelumuotoilu
  • Vuorovaikutus ja tiimityö
  • Uudet teknologiat ja johtaminen 10 pv
  • Uudet teknologiat ja prosessi- ja suorituskyvyn johtaminen
  • Tietojohtaminen

Koulutukseen hakeminen

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Liukkonen Petri

Liukkonen Petri

Asiantuntija, Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358503429084