Varmista kilpailukykysi muuttuvassa sote-kentässä syventämällä osaamistasi ylemmässä AMK-tutkinnossa. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysala tarvitsee työelämän kehittäjiä ja palveluiden uudistajia vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Varmista kilpailukykysi muuttuvassa sote-kentässä syventämällä osaamistasi ylemmässä AMK-tutkinnossa.

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto toteutetaan monimuotona. Opiskelet pääasiassa itsenäisesti ja oman ryhmäsi kanssa verkossa. Verkko-opintojen lisäksi opiskeluun sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ensimmäisen puolentoista vuoden aikana. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä.

Voit tutustua YAMK-opiskelijoiden opinnäytetöihin Theseus-tietokannassa.

Kliininen asiantuntija

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Terveyden edistäminen

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

Yliopettaja Sirpa Tuomi kertoo SOTE-alan ylemmistä AMK-tutkinnoista

Voit katsoa videon myös täältä »

YAMK-opinnoista verkostojohtamisen osaamista kentälle

Emilia Lahdenperä opiskelee JAMKissa verkostojohtamisen ylempää AMK-tutkintoa. Hän työskenteli videon teon aikaan sairaanhoitajana Jyväskylän kaupungin turvapalveluissa, mutta on aloittanut juuri työt JAMKissa asiantuntijana. 

Voit katsoa videon myös täältä »
Kaisa Lehtonen

Kaisa Lehtonen, sosiaali- ja terveysala YAMK

"Olin työttömänä ja yksin kotona pienen lapsen kanssa, kun heräsi palo tehdä jotakin. Olin huomannut JAMKin mainoksen jostain, ja terveyden edistäminen vaikutti mielenkiintoiselta aiheelta. "

Lue lisää

YAMK on uudistunut!

  • Valintaperusteet ovat muuttuneet. Nyt voit hakea myös vanhannmuotoisella opistoasteen tutkinnolla.
  • YAMK-opintoihin riittää 2 vuoden työkokemus.
  • Vapaasti valittavat pedagogiset opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa johtajuutta ja miettiä mahdollista opettajan uraa.
  • Jyväskylän yritystehdas tarjoaa opintoja yritystoimintaa harkitsevalle opiskelijalle
  • Opintoja voit suorittaa myös muissa oppilaitoksissa ja verkossa.
  • Monialaisuus ja verkostoituminen ovat olennainen osa johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan opintoja.
  • Verkko-opinnot tuovat joustoa aikuisopiskelijan arkeen.
  • YAMK-opinnot tarjoavat monia vaihtoehtoja kansainvälistymiseen.

Tutustu opetussuunnitelmiin

Uutta YAMK-tutkinnon sisällä! Tarjoamme myös palliatiivisen hoitotyön asiantuntijan opintoja AMK-verkosto yhteistyönä

JAMKissa alkoi syksyllä 2019 pilottina palliatiivisen hoitotyön koulutuksen syventävät opinnot. Kokonaisuus toteutetaan osana OKM:n kärkihankkeisiin kuuluvaa Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal) –hanketta. Toteutuksessa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Syventävien opintojen kohderyhmänä ovat tutkinto-ohjelmaan valitut sairaanhoitajat (AMK), jotka haluavat kehittää palliatiivisen ja saattohoidon osaamistaan maisteritason opinnoissa. Kokonaisuus sisällytetään tutkinto-ohjelman vaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin.

Edupal-hanke

Kaksoistutkinto avaa ovia maailmalle

"Without the DDP I would not have been able to submit my Master's thesis to the European scholarship "-Anna Stieger- (© LPD/ Walter Fritz)

Opintojesi alussa voit hakea mukaan kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree programme). Se toteutetaan yhdessä itävaltalaisen korkeakoulukumppanin, Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) kanssa. Yhteisten opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Yhteiset opinnot sekä opinnäytetyö suoritetaan englanniksi. Opintojen aikana pääset kehittämään erityisesti kansainvälistä osaamistasi, joka antaa lisävalmiudet toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Kansainvälinen kaksoistutkinto on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto. Opiskelija suorittaa sovitun osan opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opintojen aikana, eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.