Laura Hermikoski: fysioterapeutti tekee työtä omalla persoonallaan

Fysioterapeutti edistää asiakkaan toimintakykyä

"Olin keväällä harjoittelussa Maijan fysio- ja ratsastusterapia -yrityksessä. Terapeuttiparinani oli norjanvuonohevonen Venni. Ratsastusterapiassa ihmisen keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa hevosen kanssa, mikä lisää asiakkaan kehotietoisuutta ja liikkeen hallintaa."

Unelmoin ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä

Olen Laura Hermikoski, 23 vuotta ja aloitan syksyllä viimeisen lukukauden fysioterapiaopinnoissani. Hakiessani opiskelemaan unelmoin ammatista, jossa kohtaan kaiken ikäisiä ihmisiä sekä tuen ja ohjaan heitä oman toimintakykynsä ja hyvinvointinsa kohentamisessa eri elämäntilanteissa. Ajattelin, että ala tarjonnee haasteita myös tulevaisuudessa. Pidän ajatuksesta, että fysioterapeuttina ei ole koskaan valmis. Terapiatyöstä ei ole olemassa valmista mallia, vaan työtä tehdään omalla persoonalla. Tieto ja kädentaidot punnitaan asiakkaan ja perheen kokemuksena siitä, miten niiden avulla on onnistuttu tukemaan kuntoutumista ja lisäämään koko perheen hyvinvointia.

Monipuoliset harjoittelukokemukset auttavat löytämään oman suunnan 

Opintojen rikkaus ovat olleet työharjoittelut, jotka ovat ohjanneet kohti oman suunnan löytymistä. JAMKissa opiskelijalla on mahdollisuus tehdä valintoja ja hakeutua oman mielenkiinnon mukaisiin harjoittelupaikkoihin. Minulla on kokemusta harjoittelusta keskussairaalan osastolla, terveyskeskuksen vastaanotolla sekä Maijan fysio- ja ratsastusterapia -yrityksessä. Viimeisimmässä harjoittelussa halusin hyödyntää elämän mittaista kokemustani hevosten parissa. Ratsastusterapiassa myös hevonen toimii terapeuttina ja osallistuu aktiivisena tunne- ja liikevuorovaikutukseen. Fysioterapeuttisesta näkökulmasta ratsastusterapiassa korostuvat liikekokemukset, jotka yhdistyessään mielen sisältöihin lisäävät asiakkaan kehotietoisuutta ja liikkeen hallintaa. Kokemuksia kuvataan usein voimaannuttavina juuri niiden kokonaisvaltaisuuden ansiosta.

Yhteistyö Venni-hevosen kanssa jatkuu kesällä

Tiiviissä vuorovaikutuksessa niin muiden opiskelijoiden kuin asiakkaiden, perheiden ja työelämän ohjaajien kanssa löytyy itselle ominainen tapa työskennellä. Oma opintopolkuni on vienyt minua kohti psykofyysistä lähestymistapaa, joka korostaa yhteyttä kehon ja mielen välillä. Olen iloinen, että yhteistyö Maijan ja Vennin kanssa jatkuu työsuhteessa kesällä. Syksyllä ennen valmistumistani pääsen vielä syventämään osaamistani psykiatrisessa yksikössä.

Fysioterapeutiksi? Hae 15.3. - 5.4.2017 Lue lisää
Takaisin