Oletko kiinnostunut hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisestä sekä työskentelystä ihmisläheisellä alalla? Jyväskylä on monipuolinen liikuntakaupunki ja terveysosaamisen keskus. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja laadukkaan koulutuksen sekä viihtyisän opiskeluympäristön!

Opintojen sisältö

Fysioterapian koulutusohjelman keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat liikunta ja terveys, toimintakyvyn edistämiseen sekä fysioterapeutin työ- ja toimintaympäristöön perehdyttävät opinnot. Voit opiskella esimerkiksi ihmisen rakennetta ja toimintaa, liikkumis- ja toimintakyvyn edistämistä ja harjoittamista, toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden ohjaamista ja opettamista. Saat valmiudet liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntijaksi. Edistät työssäsi eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä sekä liikunta-, toiminta- ja työkykyä heidän omissa asuin- ja elinympäristöissään.

Opiskelusta n. 1/3 on ohjattua käytännön harjoittelua työelämässä ja projekteissa. Opintoihin sisältyy neljä harjoittelujaksoa. Harjoitteluiden aikana perehdyt toimintakyvyn rajoitteisiin liittyvään fysioterapiaan sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yrityksissä, kuntoutuslaitoksissa ja/tai erityiskouluissa.

Opintojen alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Mikäli sinulla on aiempaa alan osaamista, se otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa.

Opintoihin kuuluva opinnäytetyö tehdään usein työelämän toimeksiantona tai osana projektia.

 
 • Työelämävalmiudet 24 op
 • Sosiaali- ja terveysalan
  perusopinnot 13 op
 • Asiakkuus muuttuvassa toimintaympäristössä 16 op
 • Toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian menetelmiä 31 op
 • Toimintakyvyn ja terveyden edistäminen fyysisen aktiivisuuden ja fysioterapian keinoin 33 op
 • Challenges of International Environment and Technology in Future 10 op
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 33 op
 • Kehittyvä asiantuntijuus fysioterapiassa 20 op
 • Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 0-15 op
 • Opinnäytetyö 20 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

 
 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

 • oppimistehtävät
 • luennot ja verkkoluennot
 • käytännön taitojen harjoitukset
 • seminaariesitykset
 • verkkotentit
 • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan monialaisiin ryhmiin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Kevätlukukaudella alkavalla kolmannella jaksolla fysioterapian ammattiaineopinnoissa on useampia kontaktiopiskelupäiviä. Ensimmäisen vuoden opintoihin sisältyy myös fysioterapeutin ammattiin ja toimintaympäristöön tutustumista, minkä voi toteuttaa pääosin omalla paikkakunnalla. Muina aikoina opiskelija tekee erilaisia yksilöllisiä sekä ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä.

Toisena ja kolmantena vuonna opiskelijat kokoontuvat erimittaisiin kontaktiopintoihin useamman kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi opinnoissa on itsenäisesti ja ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä.

Opiskelusta kolmannes on työelämässä tapahtuvaa harjoittelua, jonka opiskelija voi suorittaa oppimista tukevissa työpaikoissa ja projekteissa Suomessa tai ulkomaan vaihtona. Myös teoriaopintoja on mahdollista suorittaa opiskelijavaihdossa ulkomailla. Harjoittelu ja kontaktipäivät edellyttävät kokopäiväistä osallistumista.

 

Fysioterapeutit työllistyvät hyvin

Fysioterapeutti työskentelee eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten parissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Voit työskennellä esimerkiksi

 • yrityksissä
 • sairaalassa
 • terveyskeskuksessa
 • tutkimus- ja kuntoutuslaitoksessa
 • työterveyshuollossa
 • liikunta- tai vammaisjärjestössä
 • koulu- ja liikuntatoimessa
 • palvelutaloissa ja seniorikodeissa
 • päiväkodissa

Fysioterapeuttien tehtävänimikkeitä

 • fysioterapeutti
 • osastonhoitaja
 • yrittäjä
 • urheilufysioterapeutti
 • apuvälineneuvoja
 • yksilö- ja ryhmäliikuntaohjaaja
 • asiakaspalvelupäällikkö
 

Hakuohjeet

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Fysioterapiaa pääaineena voit opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Hynynen Pirjo

Hynynen Pirjo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989469
Näytä lisää