jamk.fi

Syvennä asiantuntijuuttasi ja hanki valmiuksia toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana. Verkostoidu muiden opiskelijoiden kanssa ja etsi uutta näkökulmaa työhösi.

Opiskele kansainvälisen akkreditoinnin saaneessa koulutuksessa

Opinnoissa hankit valmiuksia toimia monialaisissa terveyden edistämisen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, järjestöissä, yrityksissä tai yrittäjänä.  Opit ennakoimaan alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ja toimintamalleja omassa organisaatiossasi näyttöön perustuen.

Terveyden edistämisen YAMK-koulutus läpäisi kesällä 2015 IUHPEn (The International Union for Health Promotion and Education) akkreditoinnin ja sai oikeuden käyttää IUHPE European Health Promotion Accredited -laatuleimaa, joka on voimassa kolme vuotta. JAMK on ainoa suomalainen ja seitsemäs eurooppalainen korkeakoulu, joka on läpäissyt akkreditoinnin.

Syventäviä ja valinnaisia opintoja

Tutkinto-ohjelman ydinopinnot koostuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijatoimintaan liittyvistä opinnoista sekä tutkimus- ja kehittämisopinnoista. Lisäksi voit henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti painottaa opintojasi johtamiseen tai yrittäjyyteen.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden valita opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun koko YAMK-opintotarjonnasta. Voit suunnata oppimistehtävät ja opinnäytetyön oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä (30 op.) toteutettava työelämän kehittämistehtävä on olennainen osa opintoja. Halutessasi voit hakea hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisesta.

Suvi Pokelan terveyden edistämisen YAMK-opinnot ovat loppusuoralla

Voit katsoa videon myös täältä »

Opintojen aihealueet

 • terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit
 • terveyden edistämisen menetelmät
 • terveyden edistämisen erityiskysymykset
 • terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
 • sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
 • tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • opinnäytetyö

Tutustu opetussuunnitelmaan

Kaksoistutkinto avaa ovia maailmalle

"Without the DDP I would not have been able to submit my Master's thesis to the European scholarship "-Anna Stieger- (© LPD/ Walter Fritz)

Opintojesi alussa voit hakea mukaan kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree programme) joka toteutetaan yhdessä itävaltalaisen korkeakoulukumppanin, Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) kanssa. Yhteisten opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Yhteiset opinnot sekä opinnäytetyö suoritetaan englanniksi. Opintojen aikana pääset kehittämään erityisesti kansainvälistä osaamistasi, joka antaa lisävalmiudet toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Kansainvälinen kaksoistutkinto on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto. Opiskelija suorittaa sovitun osan opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opintojen aikana, eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2019 yhteishaussa

Pohjakoulutusvaatimus

 • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
  TAI
 • Jos hakijalla on muu soveltuva korkeakoulututkinto: kasvatustieteen, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto hakijalla tulee lisäksi olla aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto. 

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteeseen (monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan johtaminen, terveyden edistäminen, mielenterveys- ja päihdetyön kliininen asiantuntija, tai sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK verkostojohtaminen) saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Valmiuksia asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Paula Kesonen kertoo videolla, miten on päässyt hyödyntämään oppimaansa työssään sairaanhoitajana Huhtasuon terveysasemalla.

Voit katsoa videon myös täältä »

Lisätietoja koulutuksesta