Opiskele terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kansainvälisesti tunnustetuksi asiantuntijaksi! Ydinosaamisten lisäksi voit täydentää osaamistasi johtamisessa, kehittämisessä ja ohjaamisessa. Tule kehittämään kanssamme terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuutta!

Opiskele kansainvälisen akkreditoinnin saaneessa koulutuksessa! 

Opiskele kansainvälisen akkreditoinnin saaneessa koulutuksessa

Terveyden edistämisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma on toistamiseen läpäissyt IUHPE (The International Union for Health Promotion and Education) -akkreditoinnin ainoana korkeakouluna Suomessa. Läpäisy edellyttää, että tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma täyttää kansainväliset terveyden edistämisen koulutuksen laatukriteerit. Valmistuneet saavat oikeuden hakea IUHPE:lta henkilökohtaista  "IUHPE Registered Health Promotion Practitioner” -akkreditointia,  joka tunnetaan maailmalla.

Räätälöi oma osaamisprofiilisi terveyden edistämisen asiantuntijana

Kaikille yhteinen Master-osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Master-tason opintoja. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS-keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.

Terveyden edistämisen ydinosaaminen (50 op) muodostuu seuraavasti:

  • näyttöön perustuva toiminta (5 op)
  • terveyden edistämisen suunnitteluja arviointimallit (5 op)
  • terveyden edistämisen menetelmät (5 op)
  • terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen (5 op)
  • opinnäytetyö (30 op)

Voit täydentää osaamistasi myös monialaisesti sekä JAMKin että muiden korkeakoulujen tarjonnasta (25 op). Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan, tarjolla on mm. intensiiviviikkoja yhteistyökorkeakouluissa.

Oppimistehtävät ja opinnäytetyön voit tehdä oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä toteutettava työelämän kehittämistehtävä on kolmasosa YAMK-opinnoista.

Tutustu sisältöön

Suvi Pokelan terveyden edistämisen YAMK-opinnot ovat loppusuoralla

Voit katsoa videon myös täältä »

Kaksoistutkinto avaa ovia maailmalle

"Without the DDP I would not have been able to submit my Master's thesis to the European scholarship "-Anna Stieger- (© LPD/ Walter Fritz)

Opintojesi alussa voit hakea mukaan kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree programme). Se toteutetaan yhdessä itävaltalaisen korkeakoulukumppanin, Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) kanssa. Yhteisten opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Yhteiset opinnot sekä opinnäytetyö suoritetaan englanniksi. Opintojen aikana pääset kehittämään erityisesti kansainvälistä osaamistasi, joka antaa lisävalmiudet toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Kansainvälinen kaksoistutkinto on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto. Opiskelija suorittaa sovitun osan opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opintojen aikana, eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

 

Hakeminen kevään 2022 yhteishaussa

Ennakkomateriaalit

Ennakkomateriaalit julkaistaan 2.5.2022.

Valintakoeyhteistyö

Tutkinto-ohjelma ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta JAMKin sosiaali- ja terveysalan ylemmät AMK-tutkinnot tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin sosiaali- ja terveysalan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 16.3. - 30.3.2022 klo 15.00 Hakuaika alkaa 16.3.2022

Valmiuksia asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Paula Kesonen kertoo videolla, miten on päässyt hyödyntämään oppimaansa työssään sairaanhoitajana Huhtasuon terveysasemalla.

Voit katsoa videon myös täältä »

Lisätietoja koulutuksesta

Järvinen Sari

Järvinen Sari

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358404861080