jamk.fi

Syvennä asiantuntijuuttasi ja hanki valmiuksia toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana. Verkostoidu muiden opiskelijoiden kanssa ja etsi uutta näkökulmaa työhösi.

Opiskele kansainvälisen akkreditoinnin saaneessa koulutuksessa

Opinnoissa hankit valmiuksia toimia monialaisissa terveyden edistämisen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, järjestöissä, yrityksissä tai yrittäjänä.  Opit ennakoimaan alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ja toimintamalleja omassa organisaatiossasi näyttöön perustuen.

Terveyden edistämisen YAMK-koulutus läpäisi kesällä 2015 IUHPEn (The International Union for Health Promotion and Education) akkreditoinnin ja sai oikeuden käyttää IUHPE European Health Promotion Accredited -laatuleimaa, joka on voimassa kolme vuotta. JAMK on ainoa suomalainen ja seitsemäs eurooppalainen korkeakoulu, joka on läpäissyt akkreditoinnin.

Syventäviä ja valinnaisia opintoja

Tutkinto-ohjelman ydinopinnot koostuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijatoimintaan liittyvistä opinnoista sekä tutkimus- ja kehittämisopinnoista. Lisäksi voit henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti painottaa opintojasi johtamiseen tai yrittäjyyteen.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden valita opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun koko YAMK-opintotarjonnasta. Voit suunnata oppimistehtävät ja opinnäytetyön oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä (30 op.) toteutettava työelämän kehittämistehtävä on olennainen osa opintoja. Halutessasi voit hakea hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisesta.

Uutta osaamista ja työvälineitä

  • terveyden edistämisen laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin
  • näyttöön perustuvaan terveyden edistämiseen
  • terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen
  • seksuaaliterveyden edistämiseen
  • työelämän muutosprosessien käynnistämiseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan
  • yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen

Tutustu opetussuunnitelmaan

Valmiuksia asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Paula Kesonen kertoo videolla, miten on päässyt hyödyntämään oppimaansa työssään sairaanhoitajana Huhtasuon terveysasemalla.

Voit katsoa videon myös täältä »

Hakeminen ylempiin AMK-tutkintoihin

Katso videolta hakijapalvelujen vinkit hakemiseen.

Voit katsoa videon myös täältä »

Pääsyvaatimukset ja hakeminen

Pohjakoulutusvaatimus

  • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
    TAI
  • Jos hakijalla on muu soveltuva korkeakoulututkinto: kasvatustieteen, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto hakijalla tulee lisäksi olla aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto. 

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 3 vuoden (36 kk) työkokemus sosiaali -ja terveysalalta yllä mainitun tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmassa 28.5.2018. Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (max. 100 p.). Aineisto jaetaan valintakoetilanteessa. Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteeseen (kliininen asiantuntija, monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan johtaminen, terveyden edistäminen tai sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK verkostojohtaminen) saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.