Kehität valmiuksiasi toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana tai koordinaattorina julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä järjestöissä tai yrittäjänä.Koulutus on IUHPE:n, The International Union for Health Promotion and Education, akkreditoima.

Opiskele kansainvälisen akkreditoinnin saaneessa koulutuksessa

Opinnoissa hankit valmiuksia toimia monialaisissa terveyden edistämisen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, järjestöissä, yrityksissä tai yrittäjänä.  Opit ennakoimaan alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ja toimintamalleja omassa organisaatiossasi näyttöön perustuen.

Terveyden edistämisen suuntautumisvaihtoehto täyttää kansainväliset terveyden edistämisen koulutuksen laatuvaatimukset ja on saanut akkreditointitunnustuksen 2015-2019 International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) organisaatiolta. Suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneilla on oikeus hakea IUHPE:lta henkilökohtaista tunnustusta (akkreditointia) "Health Promotion Practitioner registered by IUHPE".

Hyödynnä koko JAMKin tarjonta

Kaikille yhteinen Master–osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen sekä Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Master-tason opintoja. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.

Asiantuntijan ydinosaamisen kokonaisuus, joka on avattu viereisessä laatikossa, muodostuu opiskelijan valitsemista suuntautumisvaihtoehdon opinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op).

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden valita opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun koko YAMK-opintotarjonnasta. Voit suunnata oppimistehtävät ja opinnäytetyön oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä (30 op.) toteutettava työelämän kehittämistehtävä on olennainen osa opintoja. Halutessasi voit hakea hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisesta.

Suvi Pokelan terveyden edistämisen YAMK-opinnot ovat loppusuoralla

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Ydinosaamiset

• näyttöön perustuva toiminta
• terveyden edistämisen suunnitteluja arviointimallit
• terveyden edistämisen menetelmät
• terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen

Tutustu opetussuunnitelmaan

Kaksoistutkinto avaa ovia maailmalle

"Without the DDP I would not have been able to submit my Master's thesis to the European scholarship "-Anna Stieger- (© LPD/ Walter Fritz)

Opintojesi alussa voit hakea mukaan kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree programme). Se toteutetaan yhdessä itävaltalaisen korkeakoulukumppanin, Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) kanssa. Yhteisten opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Yhteiset opinnot sekä opinnäytetyö suoritetaan englanniksi. Opintojen aikana pääset kehittämään erityisesti kansainvälistä osaamistasi, joka antaa lisävalmiudet toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Kansainvälinen kaksoistutkinto on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto. Opiskelija suorittaa sovitun osan opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opintojen aikana, eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2020 yhteishaussa

 

Pohjakoulutusvaatimus

  • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto (sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care)
    TAI

  • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

  • Hakukelpoisuuden voi lisäksi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.
Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!

Valmiuksia asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Paula Kesonen kertoo videolla, miten on päässyt hyödyntämään oppimaansa työssään sairaanhoitajana Huhtasuon terveysasemalla.

Voit katsoa videon myös täältä »