Aino Palokangas: Halusin kehittää omaa osaamistani tuen tarpeessa olevan lapsen ja perheen hyväksi

Kaipasin tietoa ja osaamista myös perhetyön näkökulmasta

"Luokkatyössä opettajana koin, että ennaltaehkäisevän tuen välineitä kaivataan kentällä. Pääsin JAMKiin, sosiaalialan YAMK-koulutusohjelmaan, jossa suuntauduttiin perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Rinnalla olen suorittanut yliopiston puolella musiikkiterapian aineopintoja."

Olemme perheeni kanssa asuneet Laukaassa yli 25 vuotta, ja suurimman osan siitä ajasta olen ollut luokanopettajana.

Opinnäytetyössäni toteutin musiikkiterapeuttisen kehittämisprosessin päivähoidossa. Raportissa esittelin ja perustelin musiikin terapeuttisen ja soveltavan käytön yhdeksi ennaltaehkäisevän tuen välineeksi kasvatuksen ja perhetyön kentällä.

Opintojen alkaessa en osannut odottaa, kuinka laajat ja monipuoliset JAMKin koulutussisällöt olivat. Näköalat avartuivat ja ajankohtaista tietoa karttui eri sektoreilta. Harjoittelimme myös konkreettisia välineitä ja tekniikoita asiakastyöhön sekä konsultaatioon. Kouluttajat olivat alansa kannustavia osaajia, ja opintojaksot tukivat toisiaan.

Opintojaksojen järjestystä oli mahdollista räätälöidä, ja se sopi hyvin omaan elämäntilanteeseeni. Opinnäytetyötä pääsin aloittamaan jo ensimmäisenä syksynä. Lisäksi JAMKin opintokokonaisuudet tukivat yliopisto-opintoja ja toivat myös niiden sisällöt lähelle käytännön työelämää ja sen kehittämistä. Yhdistelmä oli vaativa mutta erittäin mielekäs.

Opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen vaati opettelua. Oli opittava elämään keskeneräisyyden kanssa, ja napakka oppimistehtävien aikatauluttaminen oli välttämätöntä. Arvokkaana tukena ja kuorman purkajana toimi perheen lisäksi oma ihana ryhmämme. Kehotankin tulevia opiskelijoita: Ryhmäytykää! Pitäkää tiiviisti yhteyttä toisiinne! Tulee päiviä, jolloin vertaistuki on korvaamatonta.

Opinnot rohkaisivat ottamaan tärkeän askeleen: perustin toiminimen, mikä selkeyttää sekä konsultaation että musiikin soveltavan käytön parissa työskentelyä. Myös koulumaailmaa ja ennaltaehkäisevän tuen haasteita katson uusin silmin ja uusin työvälinein.

Puolitoista vuotta kului nopeasti. Sain JAMKilta tuen, kannustuksen ja rohkaisun oikeisiin valintoihin. Sain myös henkilökohtaista prässäystä – ja se jos mikä on ollut arvokasta. On ollut ainutlaatuista saada olla oppijan paikalla. Lämmin kiitos JAMKille!

Kiinnostuitko? Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset Lue lisää
Takaisin