jamk.fi

Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla hoitotyön asiantuntijana? Englanninkielisessä koulutuksessa saat sairaanhoitajan ammatin lisäksi sujuvan kielitaidon ja tutustut uusiin kulttuureihin.

Huom! 20.3.-3.4.2019 välisenä aikana voivat hakea he, jotka osallistuvat valintakokeeseen Suomessa. Aloituspaikkamäärä on 10.

Sairaanhoitajana toimit moniammatillisissa tiimeissä hoitotyön asiantuntijana. Suunnittelet, toteutat ja kehität terveyttä edistävää, sairauksia parantavaa ja kuntouttavaa hoitotyötä. Ihmisläheisessä työssä hoidat, tuet ja ohjaat asiakkaita sekä kehität ja johdat hoitotyötä.

Opintojen sisältö

Voit suunnata opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti ja syventää osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella mielenkiintosi mukaan. Voit muun muassa keskittyä terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan tai vuodeosastolla työskentelyyn, työhön sairaalan leikkaussalissa tai päivystyspoliklinikalla tai esimerkiksi mielenterveystyöhön tai lastensairaanhoitoon.

Koulutus täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset. Opintojen jälkeen voit työskennellä sairaanhoitajana erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä yrittäjänä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Perusopinnot

 • Entrepreneurship and innovation
 • Research studies
 • Language studies
 • Common basic courses in health and social studies
 • Clienthood in the field of health and social services
 • Health promotion and wellbeing

Ammattiopinnot

 • Evidence-based nursing
 • Health promotion
 • Clinical nursing
 • Family-oriented nursing
 • Multiprofessional nursing

Opiskelijan terveys

Sairaanhoitajaopiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä alan opiskelulle. Sinun tulee ottaa huomioon, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat muuttua vaikeaksi terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä, veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa

Hakuohjeet

Englanninkieliset tutkinnot ovat haussa vain ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa. Aloituspaikkamäärä on 40.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla. JAMKissa aloitettiin mm. ensimmäisenä Suomessa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon.Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Nursing Facebookissa

Palovaara Marjo

Palovaara Marjo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976746