Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla hoitotyön asiantuntijana? Englanninkielisessä koulutuksessa saat sairaanhoitajan ammatin lisäksi sujuvan kielitaidon ja tutustut uusiin kulttuureihin.

 

Sairaanhoitajana toimit moniammatillisissa tiimeissä hoitotyön asiantuntijana. Suunnittelet, toteutat ja kehität terveyttä edistävää, sairauksia parantavaa ja kuntouttavaa hoitotyötä. Ihmisläheisessä työssä hoidat, tuet ja ohjaat asiakkaita sekä kehität ja johdat hoitotyötä.

Opintojen sisältö

Voit suunnata opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti ja syventää osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella mielenkiintosi mukaan. Voit muun muassa keskittyä terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan tai vuodeosastolla työskentelyyn, työhön sairaalan leikkaussalissa tai päivystyspoliklinikalla tai esimerkiksi mielenterveystyöhön tai lastensairaanhoitoon.

Koulutus täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset. Opintojen jälkeen voit työskennellä sairaanhoitajana erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä yrittäjänä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Perusopinnot

 • Entrepreneurship and innovation
 • Research studies
 • Language studies
 • Common basic courses in health and social studies
 • Clienthood in the field of health and social services
 • Health promotion and wellbeing
 

Ammattiopinnot

 • Mental Health
 • Medical Nursing
 • Family Nursing
 • Nursing in Acutean and Periopative Care
 

Opiskelijan terveys

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi:

 • vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille
 • toimintakykyä haittaava aistivamma
 • mielenterveyden häiriö
 • päihde-/ huumeongelma tai lääkkeiden väärinkäyttö viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin ja harjoitteluun osallistumista

Sosiaali- ja terveysala ei sovellu henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausaine rikokset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään vuosittaisia influenssarokotuksia. (Tartunta-tautilaki 1227/2016 48§).

Opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote. Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoito otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. tutkinto-ohjelman opiskelijaksi. Hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi.

 

Hakuohjeet

Englanninkieliset tutkinnot ovat haussa vain ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa. Aloituspaikkamäärä on 40.

Nursing Hakuaika 5. - 19.1.2022 klo 15.00 saakka opintopolku.fi -osoitteessa Hae!

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla. JAMKissa aloitettiin mm. ensimmäisenä Suomessa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon.Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Nursing Facebookissa

 
Palovaara Marjo

Palovaara Marjo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976746