jamk.fi

Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla hoitotyön asiantuntijana? Englanninkielisessä koulutuksessa saat sairaanhoitajan ammatin lisäksi sujuvan kielitaidon ja tutustut uusiin kulttuureihin.

Sairaanhoitajana toimit moniammatillisissa tiimeissä hoitotyön asiantuntijana. Suunnittelet, toteutat ja kehität terveyttä edistävää, sairauksia parantavaa ja kuntouttavaa hoitotyötä. Ihmisläheisessä työssä hoidat, tuet ja ohjaat asiakkaita sekä kehität ja johdat hoitotyötä.

Opintojen sisältö

Voit suunnata opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti ja syventää osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella mielenkiintosi mukaan. Voit muun muassa keskittyä terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan tai vuodeosastolla työskentelyyn, työhön sairaalan leikkaussalissa tai päivystyspoliklinikalla tai esimerkiksi mielenterveystyöhön tai lastensairaanhoitoon.

Koulutus täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset. Opintojen jälkeeni voit työskennellä sairaanhoitajana erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä yrittäjänä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Perusopinnot

 • Entrepreneurship and innovation
 • Research studies
 • Language studies
 • Common basic courses in health and social studies
 • Clienthood in the field of health and social services
 • Health promotion and wellbeing

Ammattiopinnot

 • Evidence-based nursing
 • Health promotion
 • Clinical nursing
 • Family-oriented nursing
 • Multiprofessional nursing

Nursing student You Chen

""JAMK has taught me the many practical skills and educational knowledge for my future profession as a registered nurse. From my point of view, the educational process of JAMK University of Applied Sciences has worked extremely well to prepare me for the tasks I will be performing in my future position.""

Lue lisää

Englanninkielisessä Nursing-koulutusohjelmassa 10 vuotta opettanut lehtori Marjo Palovaara on myös koko koulutusohjelman vastuuopettaja.

"Mielekkäintä ovat opiskelijat ja heidän kanssaan työskentely. Joka päivä opiskelijat opettavat minulle jotain uutta, haastavat kehittämään toimintaa. Myös kansainvälinen työskentely eri partnerikorkeakoulujen kanssa kiehtoo."

Lue lisää

Opiskelijan terveys

Sairaanhoitajaopiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä alan opiskelulle. Sinun tulee ottaa huomioon, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat muuttua vaikeaksi terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä, veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa

Hakuohjeet ensimmäiseen hakuaikaan

Hae ensimmäisessä hakuajassa (9.-23.1.2019) varsinkin, jos tarvitset mahdollisuuden tehdä valintakokeen ulkomailla. Aloituspaikkamäärä on 30.

Hakuohjeet toiseen hakuaikaan

Toisessa hakuajassa (20.3.-3.4.2019) voivat hakea hakijat, jotka voivat osallistua valintakokeeseen Suomessa (koetta ei järjestetä ulkomailla). Aloituspaikkamäärä on 10.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla. JAMKissa aloitettiin mm. ensimmäisenä Suomessa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus v. 2011. Seuraava ryhmä aloittaa tammikuussa 2017.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon.Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Nursing Facebookissa

Palovaara Marjo

Palovaara Marjo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976746