Pirkko Geijer, KSSHP: Vaikka opiskelu on toisinaan vaativaa ja aikaa vievää, on se myös todella antoisaa

Hoitotyön tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan näyttöön

"Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma tarjoaa minulle työkaluja näytön ja luotettavan tiedon hankintaan. "

Työskentelen Keski-Suomen keskussairaalassa ja pidän kliinisestä hoitotyöstä anestesiahoitajan tehtävässä kovasti. Työhöni sisältyy laskimoreitteihin keskittyvä asiantuntijasairaanhoitajan rooli, joka edellyttää näyttöön pohjautuvaa toimintaa ja hyvää ajantasaisen tiedon hallintaa.

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma tarjoaa minulle työkaluja näytön ja luotettavan tiedon hankintaan, joita voin työssäni hyödyntää. Koulutus antaa myös mahdollisuuden osaamisen laajempialaiseen päivittämiseen ja syventämiseen, joka on tullut ajankohtaiseksi, kun edellisistä sairaanhoitajan opinnoistani oli kulunut jo seitsemän vuotta.

Olen pystynyt sovittamaan opintoihin liittyvät oppimistehtävät ja työstä nousevat kehittämiskohteet ja haasteet siten, että opinnot ja työ tukevat luontevasti toinen toisiaan. Olen voinut hyödyntää jo ensimmäisen lukukauden aikana oppimaani työssäni. Erityisesti olen saanut työkaluja luotettavan tiedon hankintaan ja arviointiin.

Hoitotyön tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan näyttöön ja se edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä sairaanhoitajan työssä. Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden oman ammattitaidon jäsentyneeseen ylläpitämiseen ja antaa eväitä ajan tasalla pysymiseen jatkuvasti kehittyvässä hoitotyössä. Opintojen kautta tarjoutuu myös hyviä tilaisuuksia ammatilliseen vuoropuheluun erilaisissa tehtävissä toimivien kollegoiden kanssa. Tämä on mielestäni arvokasta oman ammatillisen kasvun kannalta.

Vaikka opiskelu on toisinaan vaativaa ja aikaa vievää, on se myös todella antoisaa. Ajattelenkin opiskelua usein mielenkiintoisena ”harrastuksena”, josta on hyötyä niin käytännön työelämässä kuin kehittymisessä henkilökohtaisella tasolla.

Kiinnostuitko opinnoista? Hae 17.3.- 31.3.2021 Lue lisää
Takaisin