Laura Elola: Halusin välineitä erilaisten kehittämisprojektien käynnistämiseen ja läpiviemiseen työyhteisössäni

Halusin syventää kliinisen hoitotyön osaamistani

"Lähitulevaisuuden suunnitelmani liittyvät hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittämiseen omassa työyksikössäni ja asiantuntijasairaanhoitajana työskentelemiseen. Koen olevani vahvoilla osaamiseni suhteen erilaisissa kehittämisprojekteissa."

Tavoitteenani on saada ylempi ammattikorkeakoulututkintoni päätökseen jouluksi 2013. Opintoni ovat tällöin kestäneet 2,5vuotta. Valmistun kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmasta tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja (ylempi AMK). Muutaman vuoden ajan olen työskennellyt Laukaan terveysaseman vastaanotolla sairaanhoitajana. Aikaisempi kokemus minulla on erikoissairaanhoidosta osastotyöstä.

Miksi valitsit juuri kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman?

Halusin syventää omaa kliinisen hoitotyön osaamistani ja kehittämisosaamistani. Koulutuksen avulla toivon saavani välineitä erilaisten kehittämisprojektien käynnistämiseen ja läpiviemiseen työyhteisössäni.

Miten onnistut yhdistämään opiskelun ja perhe-elämän?

Opiskeluvuodet työn ohessa menivät lopulta yllättävän nopeasti. Koin opiskelun mukavaksi vastapainoksi perhe-elämälle pienten lasten äitinä. Kontaktipäiviä oli keskimäärin maltillisesti kaksi päivää kuukaudessa. Koska aika oli opiskellessa välillä kortilla, osasi yhteistä perheaikaa arvostaa enemmän. Opiskeluun otettu aika tuli tällöin käytettyä tehokkaasti.

Pääsetkö hyödyntämään oppimaasi työssäsi?

Oma lähiesimieheni oli opiskelujeni suhteen todella kannustava. Koulutehtävät pystyin osin suuntaamaan oman työyksikköni kehittämiseen. Tunne siitä, että voi todella vaikuttaa omaan työhön on tärkeää ja auttaa motivoitumaan ja sitoutumaan työhön paremmin. Opinnäytetyöni oli työelämälähtöinen liittyen kiinteästi omaan työhöni ja hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittämiseen.

Onko sinulla vinkkejä uusille opiskelijoille?

Rohkeasti vain mukaan koulutukseen! Olen erittäin tyytyväinen JAMKin tarjoaman koulutuksen tasoon. Luennoitsijat olivat meille huolella valittuja, ja oman koulutusohjelman opettajat hoitotyön todellisia asiantuntijoita. Kontaktipäivät olivat erittäin huolella valmisteltuja, eikä tullut tunnetta, että aika menee hukkaan. Työn ohessa opiskellessa ajasta tulee kullanarvoista.

Kiinnostuitko opinnoista? Hae 15.3. - 5.4.2017 Lue lisää
Takaisin