jamk.fi

Ota seuraava askel kliinisen asiantuntijan kehittäjänä - opiskele sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Kehitä ja kehity yhdessä muiden alan ammattilaisten ja kouluttajiemme kanssa.

Koulutuksessa hankit valmiuksia vaativaan hoitotyön päätöksentekoon ja samalla opit toimimaan mielenterveys- ja päihdetyön  asiantuntijana eri työympäristöissä. Saat osaamista hoitotyön muutos- ja kehittämisprosessien suunnitteluun ja toteutukseen sekä näyttöön perustuvaan terveydenhuollon uudistamiseen.

Opintojen avulla saat valmiuksia

 • vaativaan hoitotyön päätöksentekoon
 • hoitotyön uudistamiseen ja kehittämiseen näyttöön perustuen
 • mielenterveys- ja päihdetyön  kehittämiseen
 • erilaisten muutos- ja kehittämisprosessien käynnistämiseen
 • monikulttuurisissa toimintaympäristöissä työskentelyyn
 • yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen

Räätälöi oma osaamisprofiilisi kliinisenä asiantuntijana

Kaikiile yhteinen Master-osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Mastertason opintoja. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.

Asiantuntijan ydinosaamisen -kokonaisuus, joka on avattu viereisessä laatikossa, muodostuu opiskelijan valitsemista suuntautumisvaihtoehdon opinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op).

Voit täydentää osamistasi myös monialaisesti sekä JAMKin että muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan, tarjolla on mm. intensiiviviikkoja yhteistyökorkeakouluissa. 

Oppimistehtävät ja opinnäytetyön voit tehdä oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä toteutettava työelämän kehittämistehtävä on kolmasosa YAMK-opinnoista.

Ydinosaamiset

 • Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op (SAMK)
 • Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen, 5 op (JAMK)
 • Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöinen hoitoprosessi I, 5 op (Turun AMK)
 • Mielenterveys- ja päihdetyön asiaslähtöinen hoitoprosessi II, 5 op (TAMK)
 • OpinnäytetyöTutustu opetussuunnitelmaan

Aikataulut 2019

Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5 op (SAMK), 3.-4.10.2019 Porissa

Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5 op (JAMK), 16.-17.1.2020 Jyväskylässä 

Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I,
5 op (Turun AMK), 23.-24.4.2020 Turussa

Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II,  5 op (TAMK), 10.-11.9.2020 Tampereella

Heli Rousu: Kaiken takana on oma halu oppia uutta

"Olen työelämässä tuonut esille oppimaani ja yhden kyselynkin suorittanut opiskelutehtävääni varten työkavereilleni. Oma työ on antanut hyvää pohjaa esimerkiksi joidenkin kurssien suorittamiseen ja opinnäytetyön tekemiseen."

Lue lisää

Laura Elola: Halusin välineitä erilaisten kehittämisprojektien käynnistämiseen ja läpiviemiseen työyhteisössäni

"Lähitulevaisuuden suunnitelmani liittyvät hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittämiseen omassa työyksikössäni ja asiantuntijasairaanhoitajana työskentelemiseen. Koen olevani vahvoilla osaamiseni suhteen erilaisissa kehittämisprojekteissa."

Lue lisää

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2019 yhteishaussa

Pohjakoulutusvaatimus

 • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care
  TAI
 • Jos hakijalla on muu soveltuva korkeakoulututkinto: kasvatustieteen, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto, hakijalla tulee lisäksi olla aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten kätilön, sairaanhoitajan tai sairaanhoitaja-terveydenhoitajan opistoasteen tutkinto. 

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteeseen (kliininen asiantuntija, monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan johtaminen, terveyden edistäminen tai sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK verkostojohtaminen) saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

"Hoitotyö on minun juttuni."

Sairaanhoitaja Hanna Lampinen haluaa kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja hakeutui suorittamaan kliinisen asiantuntijan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa JAMKiin.

Voit katsoa videon myös täältä »