jamk.fi

Ota seuraava askel hoitotyön ja terveyspalvelujen kehittäjänä - opiskele sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Kehitä ja kehity yhdessä muiden alan ammattilaisten ja kouluttajiemme kanssa.

Koulutuksessa hankit valmiuksia vaativaan hoitotyön päätöksentekoon ja samalla opit toimimaan kliinisen hoitotyön asiantuntijana eri työympäristöissä. Saat osaamista hoitotyön muutos- ja kehittämisprosessien suunnitteluun ja toteutukseen sekä näyttöön perustuvaan terveydenhuollon uudistamiseen.

Opintojen avulla saat valmiuksia

 • vaativaan hoitotyön päätöksentekoon
 • hoitotyön uudistamiseen ja kehittämiseen näyttöön perustuen
 • hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittämiseen
 • erilaisten muutos- ja kehittämisprosessien käynnistämiseen
 • monikulttuurisissa toimintaympäristöissä työskentelyyn
 • yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen

Syventäviä ja valinnaisia opintoja

Tutkinto-ohjelman ydinopinnot koostuvat kliinisen hoitotyön asiantuntijuuteen liittyvistä opinnoista sekä tutkimus- ja kehittämisopinnoista. Lisäksi voit painottaa opintojasi johtamiseen tai yrittäjyyteen.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden valita opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun koko YAMK-opintotarjonnasta. Voit suunnata oppimistehtävät ja opinnäytetyön oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä (30 op.) toteutettava työelämän kehittämistehtävä on olennainen osa opintoja.

Halutessasi voit hakea hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisesta.

Opintojen aihealueet

 • hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen
 • kliininen farmakologia ja lääkehoito
 • kansansairauksien ennaltaehkäisy
 • kliinisen hoitotyön erityiskysymykset
 • sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
 • tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • opinnäytetyö

Tutustu opetussuunnitelmaan

Heli Rousu: Kaiken takana on oma halu oppia uutta

"Olen työelämässä tuonut esille oppimaani ja yhden kyselynkin suorittanut opiskelutehtävääni varten työkavereilleni. Oma työ on antanut hyvää pohjaa esimerkiksi joidenkin kurssien suorittamiseen ja opinnäytetyön tekemiseen."

Lue lisää

Laura Elola: Halusin välineitä erilaisten kehittämisprojektien käynnistämiseen ja läpiviemiseen työyhteisössäni

"Lähitulevaisuuden suunnitelmani liittyvät hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittämiseen omassa työyksikössäni ja asiantuntijasairaanhoitajana työskentelemiseen. Koen olevani vahvoilla osaamiseni suhteen erilaisissa kehittämisprojekteissa."

Lue lisää

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2019 yhteishaussa

Pohjakoulutusvaatimus

 • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care
  TAI
 • Jos hakijalla on muu soveltuva korkeakoulututkinto: kasvatustieteen, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto, hakijalla tulee lisäksi olla aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten kätilön, sairaanhoitajan tai sairaanhoitaja-terveydenhoitajan opistoasteen tutkinto. 

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteeseen (kliininen asiantuntija, monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan johtaminen, terveyden edistäminen tai sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK verkostojohtaminen) saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

"Hoitotyö on minun juttuni."

Sairaanhoitaja Hanna Lampinen haluaa kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja hakeutui suorittamaan kliinisen asiantuntijan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa JAMKiin.

Voit katsoa videon myös täältä »

Lisätietoja koulutuksesta