Ota seuraava askel kliinisen asiantuntijan kehittäjänä - opiskele sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Kehitä ja kehity yhdessä muiden alan ammattilaisten ja kouluttajiemme kanssa.

Koulutuksessa hankit valmiuksia vaativaan hoitotyön päätöksentekoon ja opit toimimaan terveydenhuollon asiantuntijana eri työympäristöissä. Saat osaamista kliinisen hoitotyön uudistamiseen parhaaseen mahdolliseen näyttöön perustuen. Koulutuksen jälkeen osaat johtaa kliinisen hoitotyön muutos- ja kehittämisprosesseja.

Opintojen avulla saat valmiuksia

 • vaativaan hoitotyön päätöksentekoon
 • hoitotyön uudistamiseen ja kehittämiseen näyttöön perustuen
 • mielenterveys- ja päihdetyön  kehittämiseen
 • erilaisten muutos- ja kehittämisprosessien käynnistämiseen
 • monikulttuurisissa toimintaympäristöissä työskentelyyn
 • yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen

Räätälöi oma osaamisprofiilisi kliinisenä asiantuntijana

Kaikille yhteinen Master-osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Master-tason opintoja. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.

Kliinisen asiantuntijan ydinosaamiset ovat:

 • hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen
 • näyttöön perustuva toiminta
 • kansansairauksien ennaltaehkäisy ja
  hoitotyö
 • kliinisen hoitotyön erityiskysymykset

Voit täydentää osaamistasi myös monialaisesti sekä JAMKin että muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan, tarjolla on mm. intensiiviviikkoja yhteistyökorkeakouluissa. 

Oppimistehtävät ja opinnäytetyön voit tehdä oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä toteutettava työelämän kehittämistehtävä on kolmasosa YAMK-opinnoista.

 

Ydinosaamiset

Kliinisen asiantuntijan ydinosaamiset:

• hoidon tarpeen arviointi ja kliininen
tutkiminen
• näyttöön perustuva toiminta
• kansansairauksien ennaltaehkäisy ja
hoitotyö
• kliinisen hoitotyön erityiskysymykset

Tutustu opetussuunnitelmaan

Aikataulut 2020

Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5 op (JAMK), 16.-17.1.2020 Jyväskylässä 

Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I,
5 op (Turun AMK), 23.-24.4.2020 Turussa

Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II,  5 op (TAMK), 10.-11.9.2020 Tampereella

 

Heli Rousu: Kaiken takana on oma halu oppia uutta

"Olen työelämässä tuonut esille oppimaani ja yhden kyselynkin suorittanut opiskelutehtävääni varten työkavereilleni. Oma työ on antanut hyvää pohjaa esimerkiksi joidenkin kurssien suorittamiseen ja opinnäytetyön tekemiseen."

Lue lisää

Laura Elola: Halusin välineitä erilaisten kehittämisprojektien käynnistämiseen ja läpiviemiseen työyhteisössäni

"Lähitulevaisuuden suunnitelmani liittyvät hoitotyön vastaanottotoiminnan kehittämiseen omassa työyksikössäni ja asiantuntijasairaanhoitajana työskentelemiseen. Koen olevani vahvoilla osaamiseni suhteen erilaisissa kehittämisprojekteissa."

Lue lisää
 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2020 yhteishaussa

 

Pohjakoulutusvaatimus

 • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care
  TAI

 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

 • Hakukelpoisuuden voi lisäksi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.
Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!

"Hoitotyö on minun juttuni."

Sairaanhoitaja Hanna Lampinen haluaa kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja hakeutui suorittamaan kliinisen asiantuntijan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa JAMKiin.

Voit katsoa videon myös täältä »