JAMKin restonomikoulutuksessa korostuu vastuullinen matkailu ja liiketoimintaosaaminen! Opiskele matkailualaa englanniksi kansainvälisessä ympäristössä!

Tourism Management koulutuksen aikana kehitytään kannattavan ja vastuullisen matkailupalveluliiketoiminnan ammattilaisiksi. Tutkinto-ohjelmassamme syntyy vahvaa liiketoimintaosaamista alati muuttuviin ja kansainvälisiin matkailualan työtehtäviin. Palveluiden kehittäminen asiakasta kuunnellen, luovuutta ja uusia ideoita hyödyntäen on restonomikoulutuksen keskiössä.

Kenelle?

Tourism Management -tutkinto-ohjelma on juuri sinulle, joka haluat toimia asiantuntijatehtävissä matkailun monipuolisissa, kansainvälisissä tehtävissä. Globaali kilpailu ja muuttuvat kulutuskäyttäytymisen trendit matkailussa vaativat alan osaajilta innovatiivisia ratkaisuja, kykyä hyödyntää teknologiaa sekä kykyä huomioida asiakkaiden tarpeita.

Kohti tavoitetta!

Think outside the box! Ensimmäisen opintovuoden aikana käyt tutoropettajan kanssa uraohjauskeskustelun, jossa teette yksilöllisen urapolkusi suunnitelman. Voit yhdistellä rohkeasti opintoja eri suuntautumisista ja muiden alojen tarjonnasta vaikkapa tradenomi- tai insinöörikoulutuksesta. Valtakunnallinen verkkotarjonta kaikkien ammattikorkeakoulujen kanssa mahdollistaa laajan valintamahdollisuuden erikoistua juuri sinun uratavoitteesi suuntaisesti.

Kiinnostuitko? Opetuskielenä on englanti, lisätietoja opinnoista saat englanninkielisiltä sivuiltamme! Lisätietoja koulutuksesta!

Opintojen jälkeen

Restonomilla on valmistumisen jälkeen laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot- ja taidot sekä niiden teoreettiset perusteet alan asiantuntija- ja johtotehtävissä toimimista varten, hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito, edellytykset alan kansainvälisen kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen. 

Matkailuun suuntautuneilla restonomeilla on hyvät valmiudet työskennellä valmistumisensa jälkeen esimies-, markkinointi, kehittämis- ja myyntitehtävissä matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa. Restonomeilla on myös hyvät valmiudet toimia yrittäjinä matkailualalla. 

Matkailu on yksi JAMKin vahvuusaloista

Matkailu on nostettu JAMKin strategiaan nousevana alana ja jatkossa JAMK keskittyy entistä vahvemmin matkailuyritysten kehittämiseen, vastuulliseen matkailuun sekä luonto- ja hyvinvointimatkailuun. Kehittämistyötä tehdään kansainvälisesti ja kansallisesti laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Läpileikkaavia teemoja ovat vastuullisuus, digitalisaatio ja kansainvälisyys.

350
International degree students

At JAMK we have students from over 70 countries. Our international students report that the teaching is excellent and our staff is very supportive. Join our international team and start your own career!

 

Hakuohjeet

Englanninkieliset tutkinnot ovat haussa vain ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa. Aloituspaikkamäärä on 40.

Tourism Management Hakuaika 5. - 19.1.2022 klo 15.00 saakka opintopolku.fi -osoitteessa Hae!
 

Lisätietoja koulutuksesta

Nuijanmaa Susanna

Nuijanmaa Susanna

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358408690659
Näytä lisää