jamk.fi

JAMKin restonomikoulutuksessa korostuu vastuullinen matkailu ja liiketoimintaosaaminen! Opiskele matkailualaa englanniksi kansainvälisessä ympäristössä!

Tourism Management koulutuksen aikana kehitytään kannattavan ja vastuullisen matkailupalveluliiketoiminnan ammattilaisiksi. Tutkinto-ohjelmassamme syntyy vahvaa liiketoimintaosaamista alati muuttuviin ja kansainvälisiin matkailualan työtehtäviin. Palveluiden kehittäminen asiakasta kuunnellen, luovuutta ja uusia ideoita hyödyntäen on restonomikoulutuksen keskiössä.

Opintojen rakenne

Tutkinto koostuu seuraavista osioista:

  • perusopinnot
  • ammattiopinnot
  • vapaasti valittavat opinnot
  • harjoittelu
  • opinnäytetyö

Opiskeluun kuuluvat olennaisina alan yrityksiin tehtävät kehittämisprojektit, tapahtumien tuottaminen sekä kansainväliset study tourit. Opiskelijat hyödyntävät laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoamme ja suorittavat osan tutkinnostaan ulkomailla.

Esimerkkejä opinnostamme:

  • Customer Oriented Experiences
  • Future Trends in Tourism
  • Branding in Tourism
  • Destination Management
  • Event Management

Kenelle?

Tourism Management -tukinto-ohjelma on juuri sinulle, joka haluat toimia asiantuntijatehtävissä matkailun monipuolisissa, kansainvälisissä tehtävissä.

Globaali kilpailu ja muuttuvat kulutuskäyttäytymisen trendit matkailussa vaativat alan osaajilta innovatiivisia ratkaisuja, kykyä hyödyntää teknologia sekä kykyä huomioida asiakkaiden tarpeita.

 

Matkailu on yksi JAMKin vahvuusaloista

Matkailu on nostettu JAMKin strategiaan nousevana alana ja jatkossa JAMK keskittyy entistä vahvemmin matkailuyritysten kehittämiseen, vastuulliseen matkailuun sekä luonto- ja hyvinvointimatkailuun. Kehittämistyötä tehdään kansainvälisesti ja kansallisesti laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Läpileikkaavia teemoja ovat vastuullisuus, digitalisaatio ja kansainvälisyys.

Verkosto perustettiin Suomeen elokuussa 2015

Suomen Vastuullisen matkailun verkosto perustettiin 2015, ja se on osa kansainvälistä International Centre for Responsible Tourism, ICRT-verkostoa. JAMK koordinoi verkostoa, ja toimintaan ovat tervetulleita niin yksityishenkilöt, yrittäjät ja kuin asiantuntijat.

ICTR on maailmanlaajuinen verkosto, joka edistää ja tekee tunnetuksi vastuullista matkailua vuoden 2002 Kapkaupungin Vastuullisen matkailun julistukseen nojaten. Verkoston keskuspaikka sijaitsee Englannissa ja sitä johtaa professori Harold Goodwin. Kansallisia sisarverkostoja on maailmalla yhteensä 11, muun muassa Kanadassa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa.

Lue lisää ICTR-verkostosta

350
International degree students

At JAMK we have students from over 70 countries. Our international students report that the teaching is excellent and our staff is very supportive. Join our international team and start your own career!

Opintojen jälkeen

Restonomilla on valmistumisen jälkeen laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot- ja taidot sekä niiden teoreettiset perusteet alan asiantuntija- ja johtotehtävissä toimimista varten, hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito, edellytykset alan kansainvälisen kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen. 

Matkailuun suuntautuneilla restonomeilla on hyvät valmiudet työskennellä valmistumisensa jälkeen esimies-, markkinointi, kehittämis- ja myyntitehtävissä matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa. Restonomeilla on myös hyvät valmiudet toimia yrittäjinä matkailualalla. 

Hakuohjeet ensimmäiseen hakuaikaan

Hae ensimmäisessä hakuajassa (9.-23.1.2019) varsinkin, jos tarvitset mahdollisuuden tehdä valintakokeen ulkomailla. Aloituspaikkamäärä on 30.

Hakuohjeet toiseen hakuaikaan

Toisessa hakuajassa (20.3.-3.4.2019) voivat hakea hakijat, jotka voivat osallistua valintakokeeseen Suomessa (koetta ei järjestetä ulkomailla). Aloituspaikkamäärä on 10.

Lisätietoja koulutuksesta

Nuijanmaa Susanna

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358408690659
Näytä lisää