jamk.fi

Opiskele ylempi korkeakoulututkinto verkossa. Haasta itsesi ja kehity palvelualan asiantuntijana! Koulutuksemme kulmakiviä ovat vastuullisuus, digitaalisuus ja toimintaympäristön muutoksen ennakointi. 

Kenelle

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma sopii ensisijaisesti restonomeille tai muun soveltuvan korkeakoulutkinnon omaaville. Voit olla taustaltasi matkailun, ruoka- tai toimitilapalvelujen asiantuntija tai muu palvelualan osaaja, joka haluaa kehittää osaamistaan ja parantaa kilpailukykyään työmarkkinoilla. Hakijoilla tulee olla vähintään 3 vuoden työkokemus aiemman korkeakoulututkinnon jälkeen.

Miksi YAMK?

 • verkostoidut opiskelijoiden, muiden alan ammattilaisten kanssa
 • kehityt kouluttajien ja yhteistyökumppaneiden avulla
 • kohotat koulutustasoasi: YAMK-tutkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto
 • saat uutta näkökulmaa työhösi
 • opiskelun myötä varaat aikaa itsesi kehittämiseen

Tutkinnon rakenne

Palveluliiketoiminnan johtaminen | 35 op

Palveluliiketoiminnan johtamisen opinnot on laaja kokonaisuus, jonka avulla vahvistat osaamistasi palvelualan asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä. Saat valmiuksia johtaa tulevaisuuden palveluita vastuullisesti sekä tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä. Toimintaympäristön analysointitaidot parantavat mahdollisuuksiasi ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja johtaa organisaatioita muutoksessa. 

20 opintopistettä palveluliiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuudesta on pakollisia, mutta tämän lisäksi saat valita opintojaksoja 15 op:n verran kiinnostuksesi mukaan. 

Pakolliset
 • Vastuullinen palvelujen johtaminen
 • Toimintaympäristön analysointi
 • Responsible Management
 • Palveluverkoston kehittäminen
Valinnaiset
 • Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen
 • Riskinarvionti ja turvallisuus
 • Johtaminen digiajassa
 • Talouden analyysit ja talousviestintä
 • Strategic Human Resource Management
 • Brand Management
 • Myynti ja myynnin johtaminen

Tutkimus- ja kehittämistoiminta | 15 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla omaa tai organisaatiosi toimintaa. 

 • Asiantuntijuuden kehittyminen
 • Soveltavat tutkimusmenetelmät
 • Laadullinen tutkimus
 • Määrällinen tutkimus

Vapaavalintaiset | 10 op

Vapaasti valittavissa opinnoissa voit syventää osaamistasi matkailu-, ruoka- tai toimitilapalveluihin tai yrittäjyyteen. Vapaavalintaisina voit valita myös muita opintojaksoja JAMKin tarjonnasta tai muiden amkien YAMK-kesätarjonnasta. YAMK-opiskelijat voivat erillismaksusta osallistua opintomatkoihimme, jotka suuntautuvat esim. Silicon Valleyhin (USA) tai Hong Kongiin.

Opinnäytetyö | 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

Voit tutustua restonomi (YAMK) -opiskelijoiden opinnäytetöihin Theseus-tietokannassa

Opinnäytetyöt

Vuoropäällikkö, YAMK-opiskelija Riikka Hakala-Rahko, Tampere

"YAMK-opintojen luonnetta voisi kuvata termillä mahdollisuus. Opinnot mahdollistavat oman ajattelun kehittymisen, kansainvälistymisen, ammatillisen kasvun, verkostoitumisen sekä uralla suuntautumisen. Se miten nämä mahdollisuudet toteutuvat on täysin riippuvaista omasta aktiivisuudestasi ja tavoitteistasi, sillä mitä enemmän itsestäsi annat, sitä enemmän myös saat."

Lue lisää

Annika Lohva-Laitinen, 34, matkailu- ja palveluliiketoiminta, YAMK

"Olen opintovapaalla ja teen ylempää AMK-tutkintoa matkailu- ja palveluliiketoiminnasta. Jouduin vuosi sitten kahdeksan viikon sairauslomalle jalkaleikkauksen takia, ja koska olen tekeväistä sorttia, mietin, miten kestän tuon ajan. Mieleeni tuli avoin AMK, ja sitä kautta opintoni aloitin. "

Lue lisää

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2019 yhteishaussa

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen hakukohde sekä verkostojohtaminen, restonomi (YAMK) -hakukohde tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis molempiin JAMKin restonomi (YAMK) -hakukohteisiin saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun. 

Ennakkomateriaali

Ennakkomateriaali julkaistaan huhtikuussa 2019 (tällä nettisivulla). Tutustu siihen ennen valintakoetta, sillä materiaali ei saa olla mukana koetilanteessa.

Kiinnostuitko?
Jätä meille sähköpostiosoitteesi ja pidämme sinut ajan tasalla matkailu- ja ravitsemisalan koulutukseen liittyvissä asioissa.

Lisätietoja koulutuksesta

Törn-Laapio Anne

Törn-Laapio Anne

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358406350609
Näytä lisää