Restonomiopiskelija Anita Kauhala-Antonopoulou, Hollola

Monimuoto-opiskelua ja PRO-tunnustuspalkinto

"Opiskelu aikuisiällä kannattaa, verkko-opiskelu on joustavaa ja ryhmähenki hyvä! Monimuoto-opiskelu verkossa on monelle aikuiselle hyvä tapa kehittää osaamistaan ilman, että joutuu taloudellisesti miettimään mahdollisuutta opiskeluun. "

Anita Kauhala-Antonopoulou kilpaili ravintola-alan PRO-2018 tunnustuspalkinnosta ammattikokki-sarjassa, korjaten voiton kotiin. PRO on hotelli-, ravintola ja catering-alan ammattilaisten arvostettu vuosittainen tunnustuspalkinto. Palkinto jaetaan 15 eri kategoriassa. Vuoden 2018 PRO-tunnustukset jaettiin Helsingissä 25.1. järjestetyssä gaalaillassa.

Anita on työskennellyt pitkään sekä koti- että ulkomailla ravintola- ja matkailualan töissä. Hän on suorittanut kokin ammattitutkinnon 2005 ja suorittanut dieettikokin ammattitutkinnon 2010. Kiinnostus kestävään kehitykseen ja gastronomiaan, antoi sysäyksen kehittää ammattitaitoa vielä eteenpäin. Työpaikallaan Henkilöstö- ja opiskelijaravintola Koo-Kuppila Kampuksella Anitan työhön kuuluu lounas- ja erityisruokavalikoiden valmistuksen lisäksi työssä opiskelijoiden ohjaus, jotka pääsevät tutustumaan ammattikeittiön työympäristöön ja työtehtäviin. Anita luonnehtii opiskelijoiden ohjausta merkittävänä osana työtään ja hän on mielellään itsekin ohjamassa tulevaisuuden osaajia. Tällä hetkellä hän suorittaa JAMKissa restonomi-monimuotokoulutusta, opiskelu tapahtuu verkko-opintoina. Anita kokee restonomikoulutuksen tukevan työtehtäviään hyvin. 

Anita toteaakin, että ”Opiskelu aikuisiällä kannattaa, verkko-opiskelu on joustavaa ja ryhmähenki hyvä!”

Takaisin