Hannu Karhunen, Biotalouden kehittämisen opiskelija

Biotalouden kulta-ajat ovat vasta tulossa

"Olen työskennellyt elintarviketeollisuudessa erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja nähnyt siellä syntyviä sivuvirtoja, joille ei oikein ole hyötykäyttöä löytynyt. Haluaisin päästä hyödyntämään entistä työkokemustani elintarvikealalta ja nyt saatua osaamista biotalouden kehittämisen YAMK-koulutuksesta."

Hannu Karhunen työskentelee asiantuntijana Envitecpolis Oy:ssä ja opiskelee samalla Biotalouden kehittämisen ylempää AMK-tutkintoa Tarvaalan Biotalousinstituutissa Saarijärvellä. Mitä hän on pitänyt opiskelusta? Lue haastattelu.

Kertoisitko hieman itsestäsi?

Olen Hannu Karhunen Jyväskylästä. Työskentelen tällä hetkellä asiantuntijana Envitecpolis Oy:ssä. Opiskelen yamk-tutkintoa (Biotalouden kehittäminen) Tarvaalan Biotalousinstituutissa Saarijärvellä.

Olen ollut innokas suorittamaan erilaisia tutkintoja ja käymään lisäkoulutuksissa. Olin jo pidemmän aikaa haaveillut yamk-tutkinnon suorittamisesta, mutta joko ajankohta, oppilaitos (sijainti) tai tutkinto eivät olleet aiemmin minulle soveltuneet. Olen työskennellyt elintarviketeollisuudessa erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja nähnyt siellä syntyviä sivuvirtoja, joille ei oikein ole hyötykäyttöä löytynyt.

Lähitulevaisuudessa tavoitteeni on hyödyntää entistä työkokemustani elintarvikealalta ja nyt saatua osaamista biotalouden kehittämisestä. Aloitinkin työskentelyn heti opintojen alettua uudessa organisaatiossa, jonne myös teen opinnäytetyöni. Tavoitteeni on jatkaa opintojen valmistuttua tuossa minulle uudessa organisaatiossa työskentelyä.

Minkälaista opiskelu on ollut?

Opiskelu on ollut hyvin mielenkiintoista. Paljon on tullut uutta tietoa. Kyseiseen koulutukseen valituilla henkilöillä on hyvin poikkitieteellinen tausta. Koulutustaustaltani olen itse elintarviketekniikan insinööri, mikä on tuonut hieman lisähaastetta, koska minulla ei ole agrologin taustaa. Onneksi minulla on ollut joustavat työajat, joten olen hyvin saanut aikataulutettua opintoni.

Haastavimpana kokonaisuutena tällä hetkellä tuntuu opinnäytetyön tekeminen. Viime tammikuussa alkanut koulutus taitaa olla ensimmäinen Suomessa. Toisin sanoen olemme ns. pilottiryhmänä rakentamassa laadukasta konseptia tulevia tutkinnon suorittajia ajatellen. Sinällään iso kiitos kouluttajillemme, että opintojen aikana on toiveidemme mukaisesti koitettu muokata mm. opintokokonaisuuksia, opiskelutekniikoita mahdollisuuksien rajoissa.

Jääkö vapaa-aikaa?

Tällä hetkellä opinnot ja uusien työhaasteiden omaksuminen vie ison osan ajasta. Vapaa-ajalla tulee paljon touhuttua koiran kanssa. Koitan myös vastapainoksi ulkoilla ja käydä kuntosalilla. Lisäksi harrastan biokaasuautoilua, mikä oli myös yksi kiinnostava asia koulutukseen hakeutumiseen.

Mitä toivot tulevaisuudeltasi?

Päällimmäisenä toivon että saisi olla mahdollisimman terveenä. Lähitulevaisuudessa näkisin mielelläni itseni biotalouden asiantuntija mielenkiintoisten työtehtävien parissa. Itse uskon että biotalouden kulta-ajat ovat vasta tulossa.

Keille sinä suosittelisit?

Periaatteessa kaikille biotaloudesta kiinnostuneille, jotka pystyvät ottamaan n. 1,5 vuoden intensiivisen haasteen vastaan. Jos vähänkään kosketuspintaa biotalouteen liittyviin asioihin, niin ei muuta kuin hakemaan koulutukseen. Biotaloudessa tullaan lähivuosina tarvitsemaan moniosaajuutta, ja se on toimialana niin laaja, että varmasti pääsee halutessaan hyödyntämään koulutuksesta saatuja oppeja.

Kiinnostuitko? Biotalouden kehittäminen, YAMK Lue lisää
Takaisin