jamk.fi

Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa voit ensimmäisen vuoden jälkeen suuntautua kärkiopintoihin. Voit valita seitsemästä kärkikokonaisuudesta tai valita vapaasti itsellesi sopivia opintojaksoja opintotarjonnastamme. Kärkiopinnot koostuvat opintojaksoista (20-40 op), harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Finanssiala tutuksi

Finanssimaailma tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia, ja ala tarjoaa paljon avoimia työpaikkoja ja mielenkiintoisia, monipuolisia urapolkuja. Opintokokonaisuus antaa hyvät valmiudet alan työtehtäviin ja tarjoaa väylän hakeutua harjoitteluun finanssialan yrityksiin jo opiskeluaikana.

Finanssialan teoriaopinnoissa käsitellään mm. seuraavia aihe-alueita:

  • Pankki- ja vakuutusopinnot

  • Rahoitus

  • Sijoittaminen

  • Asiakkuusosaaminen

  • Myyntityö

  • Taloushallinto

  • Riskienhallinta- ja vakuutusopinnot

  • Juridiikka

Alan yritykset yhteistyössä

Koulutus toteutetaan yhteistyössä finanssialan yritysten ja yhteisöjen kanssa. Harjoittelu antaa mahdollisuuden oppia finanssialan perustehtäviä. Niiden pohjalta opiskelija voi myöhemmin siirtyä erityisosaamista vaativiin finanssialan tehtäviin. Osana opintoja on mahdollista suorittaa sijoituspalvelututkinto (APV1).

Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki Optia, Paikallisosuuspankkiryhmä, Handelsbanken, LähiTapiola, Fennia, Etera, Finanssialan keskusliitto, Osakesäästäjien Keskusliitto sekä Keski-Suomen Osakesäästäjät.

Finanssialan tradenomit sijoittuvat pankkien, vakuutusyhtiöiden, sijoitus- ja rahastoyhtiöiden ja yritysten rahoituksen ja riskinhallinnan tehtäviin. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat mm. sijoitusneuvoja, rahoitusneuvoja, myyntineuvottelija, luottoneuvottelija, palveluneuvoja, palveluasiantuntija ja vakuutusvirkailija. 

Palveluasiantuntijana pankissa | Mira, liiketalouden koulutusohjelma

"Ryhmätyöt ja esitykset, joita opintoihin kuului paljon, kasvattivat minua. Siinä oppi tuntemaan itseään ja ryhmätyötaitoja oppi huomaamattaan. Ovat osoittautuneet tärkeiksi taidoiksi työelämässä"

Lue lisää

Opinnäytetyöt

Kaikki tradenomit tekevät opintojensa päätteeksi opinnäytetyön. Tässä pari esimerkkiä finanssialaa opiskelleiden töistä:

Tommi Koski, 2013: Teemasijoittaminen megatrendeihin rahastosijoittamisen kautta

Kaikkonen, Kivilammi, 2010: Tie tuottoisaan asuntosijoittamiseen : Taulukkolaskentasovellus asuntosijoittajan työvälineenä

Karsikas Ari

Karsikas Ari

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358503097953