Opiskelijatarina: Samuli Rukkila, Aitio Finland Oy

Samuli työllistyi harjoittelupaikkaansa jo opintojen aikana

"Aloitin opintoihini liittyvän harjoittelun heinäkuussa 2019 Jyväskylässä sijaitsevassa ohjelmointiyritys Aitio Finland Oy:ssä. Työni sisälsi pääasiassa ohjelmointia suoraan asiakkaille. Kun harjoitteluni loppui helmikuussa 2020, minulle tarjottiin kokoaikaista ohjelmistosuunnittelijan paikkaa. "

Muutin opintojen perässä Jyväskylään 2017 yhdessä avovaimoni kanssa. Ennen Jyväskylää olin asunut koko elämäni Kouvolassa. Opiskelen tällä hetkellä kolmatta vuotta tietojenkäsittelyn tradenomiksi.

Ennen JAMKia työskentelin neljä vuotta pikaruokaravintola-alalla pelkällä ylioppilastodistuksella. En tässä vaiheessa vielä tiennyt omia jatkosuunnitelmiani. IT-ala oli aina ollut houkutteleva, ja huomasin että JAMKlla olisi mahdollisuus päästä opiskelemaan IT-tradenomiksi. JAMKin www-sivuilta luin, että valmistuneet voisivat työskennellä esimerkiksi web-sovelluskehittäjänä.

Minulla ei vielä tässä vaiheessa ollut tarkkaa käsitystä siitä, mitä opiskelu tulisi sisältämään. Päätin silti hakea opiskelupaikkaa. Opiskelua Jyväkylässä puolsi myös se, että avovaimoni oli saanut Jyväskylän yliopistolta paikan. Laitoin IT-tradenomin hakulomakkeeseen ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, mutta en uskonut pääseväni kyseiseen tutkinto-ohjelmaan. Olinkin todella iloisesti yllättynyt, kun pääsin opiskelemaan haluamaani alaa.

Opiskelu oli alussa haastavaa varsinkin ohjelmointiin liittyvillä kursseilla, mutta samalla erittäin palkitsevaa. Kontaktiopetuksen lisäksi tarvittiin myös paljon tuntien ulkopuolista itseopiskelua. Sainkin alussa paljon apua opettajilta sekä koulukavereiltani ohjelmointiin liittyvissä kysymyksissä. Samalla huomasin, että opin parhaiten tekemällä tehtäviä yksin tai pienen porukan kanssa. Ohjelmointialalla on siis tehtävä paljon töitä pärjätäkseen työelämässä.

Mieluisimpia asioita opiskelussa on ollut onnistumisen tunne sekä vaikeimpienkin teknologioiden ymmärrys. Toisen opiskeluvuoden lopussa Ticorporate-tuotekehitysprojektissa pääsimme 4-5 opiskelijan tiimeissä tekemään web-sovelluksen, mobiiliapplikaation tai pelin. Tekemiseen varattiin aikaa viisi kuukautta. Jokaisessa tiimissä piti olla vähintään yksi kehittäjä, liiketalousvastaava sekä Scrum Master. Tiimien perustamisen ja projektien valintojen jälkeen saimme täysin vapaat kädet. Valitsimme itse teknologiat ja toimintatavat sekä teimme toimintasuunnitelman.

Perustimme porukan kesken mobiiliapplikaation nimeltään Pint.it. Kyseessä oli oluisiin keskittyvä sosiaalinen media, jossa käyttäjät pystyivät julkaisemaan sisältöä sekä tykkäämään ja kommentoimaan toisten julkaisuja. Kyseinen sovellus toi erittäin hyvän lisän portfoliooni. Tuotekehitysprojekti antoi minulle hyvät valmiudet työelämään. Toimin projektissa ohjelmointivastaavana eli otin vastuun teknologisesta toteutuksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

Aloitin opintoihini liittyvän harjoittelun heinäkuussa 2019 Jyväskylässä sijaitsevassa ohjelmointiyritys Aitio Finland Oy:ssä. Työni sisälsi pääasiassa ohjelmointia suoraan asiakkaille. Kun harjoitteluni loppui helmikuussa 2020, minulle tarjottiin kokoaikaista ohjelmistosuunnittelijan paikkaa. Tällä hetkellä suoritankin opintoja työn ohessa. Toiveenani on jatkossakin työskennellä ohjelmistosuunnittelijana yhtenä tiimin jäsenenä. Tulevaisuuden haaveeni onkin jo siis toteutunut. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin IT-alalla.

Tradenomiksi Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma Lue lisää
Takaisin