jamk.fi

Kiinnostaako oikeudellinen asiantuntijuus? Tarvitsetko työssäsi yhä enemmän oikeudellista tietoa? Tuottaako oikeudellisen tiedon hakeminen ongelmia? Oikeustradenomiopinnot antavat vastauksia näihin kysymyksiin. 

Monimuotokoulutus antaa sinulle mahdollisuuksia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Koulutuksessa saat laajasti myös tietoja ja taitoja yrittäjänä toimimiseen.

Liiketalouden perusteet | 60 op

Tradenomiopintojen ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskelet perusteet mm. yritystoiminnan, markkinoinnin, taloushallinnon, johtamisen ja kansainvälistymisen alueista. Perusopintojen avulla muodostat kivijalan liiketalouden osaamisellesi. 

Perusopintojen aiheita

 • ICT-valmiudet
 • työelämän viestintä
 • yrittäjyys
 • englanti ja ruotsi
 • markkinointi
 • taloushallinto
 • juridiikka
 • kansantaloustiede

Oikeus- ja muut ammattiopinnot 90 op

Ammattiopinnoissa opiskelet laajasti juridiikan eri aihealueita ja täydennät lisäksi osaamistasi taloushallinnon ja johtamisen alan opinnoilla.

Ammattiopintojen aiheita

 • sopimusoikeus
 • informaatio-oikeus
 • perhe- ja perintöoikeus
 • työoikeus
 • rikosoikeus
 • EU Law
 • itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot
 • työsuojelu ja työhyvinvointi
 • sisäinen valvonta ja riskien hallinta
 • verotus ja tilinpäätössuunnittelu

Vapaasti valittavat | 15 op

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa omaa osaamista juuri siihen suuntaan, kuin urallasi tarvitset. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita

 • oman yksikön/tutkinto-ohjelman valinnaisista opinnoista
 • muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta
 • yhteisistä vapaasti valittavista opinnoista tai
 • toisen ammattikorkeakoulun, yliopiston tai korkeakoulun tarjonnasta.

Tradenomitutkinto 210 op

 • perusopinnot 60 op
 • ammattiopinnot 90 op
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Tutustu opintojen rakenteeseen ja opetussuunnitelmaan.

Monimuoto, esitystallenne

Katso taltiointi tradenomikoulutuksen monimuotototeutuksen verkkoinfosta 15.3.2017. Esittelijöinä lehtorit Maija Haaranen sekä Kaisa Partanen. Kesto 30 minuuttia.

Voit katsoa videon myös täältä »

Pääsyvaatimukset ja hakeminen

 

Tradenomit Facebookissa

Lisätietoja koulutuksesta

Pernu Pertti

Pernu Pertti

Päällikkö liiketalous, Head of Department Business Administration
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408366920
Näytä lisää