jamk.fi

Kiinnostaako oikeudellinen asiantuntijuus? Tarvitsetko työssäsi yhä enemmän oikeudellista tietoa? Tuottaako oikeudellisen tiedon hakeminen ongelmia? Oikeustradenomiopinnot antavat vastauksia näihin kysymyksiin. 

Monimuotokoulutus antaa sinulle mahdollisuuksia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin sekä yksityisellä että julkisiella sektorilla. Koulutuksessa saat laajasti myös tietoja ja taitoja yrittäjänä toimimiseen.

Liiketalouden perusteet | 60 op

Tradenomiopintojen ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskelet perusteet mm. yritystoiminnan, markkinoinnin, taloushallinnon, johtamisen ja kansainvälistymisen alueista. Perusopintojen avulla muodostat kivijalan liiketalouden osaamisellesi. 

Perusopintojen aiheita

 • ICT-valmiudet
 • työelämän viestintä
 • yrittäjyys
 • englanti ja ruotsi
 • markkinointi
 • taloushallinto
 • juridiikka
 • kansantaloustiede

Johtaminen, esimiestyö ja taloushallinto | 90 op

Ammattiopinnoissa opiskelet laajasti johtamisen ja taloushallinnon asiantuntijuutta ja opit ymmärtämään digitalisoitumisen vaatimukset liiketoiminnassa. Avainteemoja ovat itsensä johtaminen, esimiestyön vuorovaikutustaidot, suorituksen johtaminen, kannattava toiminnan ohjaus, projektien taloudellinen johtaminen ja budjetointi.

Ammattiopintojen aiheita

 • itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot
 • työsuojelu ja työhyvinvointi
 • esimiehen vuorovaikutustaidot
 • osaamisen johtaminen
 • suorituksen johtaminen
 • sisäisen laskennan menetelmät
 • kannattavan toiminnan ohjaus
 • projektien taloudellinen johtaminen
 • budjetointi
 • webin analysointityökalut

Vapaasti valittavat | 15 op

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa omaa osaamista juuri siihen suuntaan, kuin urallasi tarvitset. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita

 • oman yksikön/tutkinto-ohjelman valinnaisista opinnoista
 • muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta
 • yhteisistä vapaasti valittavista opinnoista tai
 • toisen ammattikorkeakoulun, yliopiston tai korkeakoulun tarjonnasta.

Tradenomitutkinto 210 op

 • perusopinnot 60 op
 • ammattiopinnot 90 op
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Tutustu opintojen rakenteeseen ja opetussuunnitelmaan.

Pääsyvaatimukset ja hakeminen

 

Työkokemus

Liiketalouden monimuotototeutuksen haussa saa pisteitä työkokemuksesta. Huomioon otetaan vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään 2019 haussa viimeistään 31.7. mennessä. Työkokemus voi olla miltä tahansa alalta. Sen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan opiskelijaksi valituilta. Lisätietoa työkokemuksen laskemisesta.

Tradenomit Facebookissa

Monimuoto, esitystallenne

Katso taltiointi tradenomikoulutuksen monimuotototeutuksen verkkoinfosta 15.3.2017. Esittelijöinä lehtorit Maija Haaranen sekä Kaisa Partanen. Kesto 30 minuuttia.

Voit katsoa videon myös täältä »

Lisätietoja koulutuksesta

Pernu Pertti

Pernu Pertti

Päällikkö liiketalous, Head of Department Business Administration
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408366920
Näytä lisää