Tuotantopäällikkö, YAMK-opiskelija, Anna Johnson-Ferguson, Intrum Justitia Oy

Opinnot ovat paikka ajattelulle

Anna Johnson-Ferguson

" Olin tuolloin hoitovapaalla, ja silloinhan äideille tulee hulluja ajatuksia: uusia haasteita on saatava. Työn ja perheen yhteensovittaminen arvelutti, edellisestä tutkinnosta oli jo melkein kymmenen vuotta. Halu oppia ja kehittyä oli kuitenkin vahva. "

”Sieltä se tuli, urahaaveista”, muistelee Anna Johnson-Ferguson syitään hakeutua opiskelemaan.

”Olin tuolloin hoitovapaalla, ja silloinhan äideille tulee hulluja ajatuksia: uusia haasteita on saatava. Työn ja perheen yhteensovittaminen arvelutti, edellisestä tutkinnosta oli jo melkein kymmenen vuotta. Halu oppia ja kehittyä oli kuitenkin vahva. Aloitin englanninkieliset YAMK-opinnot vuonna 2013. Tänä keväänä on tarkoitus tehdä opinnäytetyö.”

"Kaupallisella alalla on paljon kilpailua, joten ajattelin, että koulutus myös mahdollistaa työllistymisen ja urakehityksen jatkossa", pohtii Anna.

Ja näin kävi. Opintoja aloittaessaan Anna toimi ryhmäesimiehenä, kunnes sisäiseen hakuun tuli tuotantopäällikön paikka.

”Ajattelin, että ei ihan paras hetki uudelle työtehtävälle: opinnot kesken ja lapset pieniä”, naurahtaa Anna. Tällaisia paikkoja on kuitenkin harvoin tarjolla, joten hain paikkaa.”

Nykyään Anna toimii tuotantopäällikkönä vastuullaan kaksi tiimiä, joissa 25 henkilöä. Kaiken kaikkiaan Intrum Justitia työllistää Jyväskylässä nelisenkymmentä henkilöä.

 ”Tuotantopäällikkönä vastaan lasku- ja reskontrapalvelujen tuotannosta, ja teemme tiivistä yhteistyötä it- ja kehityspalvelujen kanssa”, kertoo Anna.

Opinnot ovat paikka ajattelulle

”Usein työpaikalla toimintaa kehittävä ajatustyö jää suorittamisen alle. Koulu ja opiskelu tarjoaa paikan ajatella asioita rauhassa ja eri kantilta. Opiskelun kautta pääsee pysähtymään niiden asioiden äärellä, mitä on muutenkin pitänyt miettiä. Ilman opintoja ei tulisi esimerkiksi vietettyä aikaa ammatillisen kirjallisuuden parissa niin paljon."

Opiskelu ja oman työn kehittäminen limittyvät Annan mielessä sujuvasti.

"Työ ja koulu tukevat niin paljon toisiaan, tämä on jatkuva prosessi eikä kehittämistyötä ja opiskelua aina oikein voi erottaa; mietin koulu- ja työasioita sekaisin", hymyilee Anna. 

"Uuden työtehtävän aloittaminen oli minulle suuri haaste, ja opinnoista olen saanut paljon ideoita esimerkiksi henkilöstöhallintoon ja siihen, miten meillä kannattaisi organisoitua."

Englanninkielinen tutkinto on bonus työmarkkinoilla

Englanninkieliseen koulutukseen hakeutuminen oli Annalle luonteva valinta.

”Vuonna 2005 valmistuin JAMKin englanninkielisestä tradenomikoulutuksesta, joten alan terminologia oli jo tuttua englanniksi. Lapsena kävin alakoulun neljännen luokan jenkeissä, joten sieltä tuli englanninkielistä kulttuuritaustaa, joka oli läsnä koko lapsuuden ja nuoruuden". 

"Englanninkielinen tutkinto on tietynlainen bonus työmarkkinoilla. Jos on tehnyt koko tutkinnon englanninkielellä, on helppo vakuuttaa työnantaja, että osaa käyttää kieltä. Hyvin moni organisaatio on kansainvälinen, kuten minunkin työpaikkani, joten kielitaidolle on kysyntää", kertoo Anna.

Kaikkea sopivassa suhteessa

Opiskelumuodot ovat olleet monipuolisia, kaikkea sopivassa suhteessa.

”Koska asun Jyväskylässä, ja koska työnantajani tukee opiskeluani, olen mielelläni osallistunut perjantai-iltapäivän luennoille, silloin kun niitä on tarjolla. Ryhmätyöt ovat olleet mielenkiintoisia: niissä tapaa osallistujia eri aloilta ja eri taustoista, ja jokainen tuo työskentelyyn oman vahvuutensa. Verkko-opintoja puolestaan puoltaa joustavuus, mahdollisuus opiskella oman aikataulun mukaisesti.”

Annan opiskelijaryhmä on kansainvälinen. 

"Meillä on ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka ovat asuneet Suomessa jo pidempään, esimerkiksi Intiasta, Belgiasta ja Venäjältä. Lisäksi ryhmässä käy vaihto-opiskelijoita eri maista."

Vähän niin kuin harrastus 

”Kaikki vapaa-aika mikä irtoaa, käytetään opiskeluun. Kun lapset ovat pieniä, suunnitelmallisuuskaan ei aina auta; aina ei voi tietää ennakkoon, milloin vapaa-aikaa oikeasti irtoaa."

Koska kaikki perustuu vapaavalintaisuuteen, Anna ei valita, päinvastoin.

"Tämä on kuin harrastus - muita harrastuksia ei juuri viime aikoina tosin ole ollut", naurahtaa Anna.

"Opintoihin ajaa varmaankin jonkinlainen kunnianhimo. Ihmisellä täytyy olla halu oppia uutta ja täytyy tuntea mielenkiintoa opiskelemiinsa asioihin. Jos ei ole henkilökohtaista kiinnostusta, ei tätä varmaan kukaan jaksa."

"Jälkeenpäin ajatellen tuntuu, että tradenomiopintoja tehdessä ei ollut vielä paljonkaan kokemusta eikä ollut oikein mitään mihin heijastaa opetettua teoriaa. Nyt yamk-tutkintoa suorittaessa opintoihin löytyy paljon enemmän konkreettista tarttumapintaa oman työn ja kokemuksen kautta."

teksti Paula Pasanen

Opiskele YAMK-tutkinto Suomeksi tai englanniksi Lue lisää
Takaisin