Projektipäällikkö Anu Lakonen, YAMK-opiskelija

Pitää olla uutta ajateltavaa!

kirjastokuva

"Teen harjoitukset joko liittyen päätyöhöni tai osuuskuntaan, jossa toimin aktiivisesti. Opinnäytetyössäni selvitän asiakaspalvelutyössä toimivien käyttäytymistä ja nonverbaalista viestintää."

Anu Lakonen opiskelee liiketalouden ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja työskentelee samalla Saarijärvellä ELY-keskuksessa projektipäällikkönä. Lisäksi Lakonen toimii aktiivisesti työosuuskunta Pontevassa.

”Ajattelin jo tradenomitutkintoa opiskellessani, että myöhemmin teen YAMK-tutkinnon. Olen aina ollut kiinnostunut opiskelusta, koko ajan pitää olla vireillä jotain uutta ajateltavaa ja opittavaa. Eikä ole haitaksi työmarkkinoillakaan! Muihin täydennyskoulutuksiin tai kursseihin verrattuna tässä koulutuksessa motivoi erityisesti itse ylempi korkeakoulututkinto.”

Henkilöstöjohtaminen ja psykologia kiinnostavat

Anun suunnitelmissa on opinnäytetyö asiakaspalveluun liittyvästä nonverbaalisesta viestinnästä. ”Olen työssäni havainnoinut ja ihmetellyt, mikä ihmisten käytöksessä tai nonverbaalissa viestinnässä saa aikaan erilaista käyttäytymistä myös asiakaspalveluhenkilöstössä. Uskon, että havaintoja ja niiden analysointia voi hyödyntää myös henkilöstöjohtamisessa”, arvelee Lakonen. Tässä työssä Anu Lakosta tukevat myös aiemmin suoritetut psykologian opinnot.

Tätä ei tehdä pelkästään arvosanojen vuoksi

”Olen saanut tosi paljon opinnoistani hyötyä, teen harjoitukset omaan työhöni liittyen tai osuuskuntatoiminnan kehittämiseen. Näitä opintoja ei tehdä pelkästään arvosanan vuoksi”, kertoo Lakonen.

Syksyllä Lakosen opiskeluryhmä kokoontui joka toinen viikonloppu perjantaisin ja lauantaisin, mutta meneillään olevassa jaksossa kontaktiopetusta on hieman vähemmän.

Etäopiskelua Saarijärveltä ja lähiopetusta Jyväskylässä

”Pyrin suorittamaan opintoja myös kirjatentteinä, jotta ei tarvitse matkustaa niin paljon”, kertoo Saarijärvellä asuva Lakonen. Pidän kyllä lähiopiskelusta, sillä on mukava tavata opiskelutovereita ja oppia myös heiltä. Taidan olla vähän vanhanaikainen, mutta verkossa opiskelusta en ole kiinnostunut. Otan mieluummin perinteisen kirjan kuin tietokoneen”, hän naurahtaa.

Opiskele YAMK-tutkinto Suomeksi tai englanniksi Lue lisää
Takaisin