Opiskele ylempi korkeakoulututkinto kokonaan verkossa! YAMK-ohjelmamme keskittyy organisaation ja talouden johtamiseen yrityksissä. Opintojen avulla voit kehittää osaamistasi esimiehenä ja talouden ammattilaisena muuttuvassa ja monimuotoisessa yritysmaailmassa.

Kenelle?

Ensisijaisesti tradenomeille, jotka ovat toimineet vähintään 2 vuotta liiketalouden tehtävissä valmistumisensa jälkeen ja jotka haluavat nyt siirtyä seuraavaan vaiheeseen urallaan. Oppimishaluisille ammattilaisille, joilla on kiinnostus organisaatioiden ja talouden toimintojen ja johtamisen kehittämiseen.

Työelämässä tai muuten hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä lyhentää opintoaikaasi ja keventää osin opiskeluasi.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää johtamisosaamista digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä yritysmaailmassa.

Miksi YAMK?

  • verkostoidut opiskelijoiden, muiden alan ammattilaisten kanssa
  • kehityt kouluttajien ja yhteistyökumppaneiden avulla
  • kohotat koulutustasoasi: YAMK-tutkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto
  • saat uutta näkökulmaa työhösi
  • opiskelun myötä varaat aikaa itsesi kehittämiseen

Syvennä osaamistasi!

Liiketoimintayksikön johtaja Minna-Maaria Hiekkataipale kertoo videolla miksi nyt kannattaa hakea opiskelemaan YAMK-tutkintoa. Liiketalouden sekä matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-opinnot voi tehdä verkossa kokonaan, vaikka työn ohessa! Hankit arvostettua lisäpätevyyttä mm. esimiestyöhön ja johtamiseen sekä hyvää kokemusta kansainvälisyydestä ja yrittäjyydestä. Ja nykyään tarvitset vain 2 vuotta työkokemusta hakeaksesi YAMK-opintoihin.

Muista hakea yhteishaussa 17.3-31.3.2021!

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Tutkinnon rakenne

Yhteinen Master -osaaminen

Johtaminen | 10 op

Johtaminen-moduulissa opiskelet strategista johtamista sekä ihmisten ja talouden johtamista.
• Formulating Strategy
• Uudistuva johtajuus
• Talouden ohjaus

Tutkimus- ja kehittämistoiminta | 15 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminta-moduulissa opit keskeisimpiä työelämän tutkivan kehittämisen menetelmiä sekä tutkimusviestintää. Opinnoissa sovellat oman alasi tutkimustietoa ja kehität sen avulla organisaation toimintaa ja työelämää.
• Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
• Tutkiva kehittäminen
• Laadullinen tutkimus
• Määrällinen tutkimus

Asiantuntijan ydinosaaminen

Valitse johtajuuden ydinopinnot | 20 op

Ydinopinnoissa voit valita opiskeletko valmentavaa ja digiajan johtajuutta sekä organisaatiokäyttäytymistä vai opiskeletko mieluummin strategista talousjohtamista ja talouden etiikkaa. 

Johtaminen ja johtajuus digiajassa 20 op
• Johtajuus ja organisaatiokäyttäytyminen
• Valmentava johtajuus
• Johtaminen digiajassa
• Responsible Management
• Strategic Human Resourse Management
• Uudistumiskykyinen organisaatio

tai

Talouden johtaminen digiajassa 20 op
• Talousjohtamisen etiikka
• Strateginen talousjohtaminen
• Yrityksen verosuunnittelu
• Johdon tietojärjestelmät

Opinnäytetyö | 30 op

Opinnäyte on YAMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykyäsi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Osoitat osaamisesi itsenäisessä ja vaativassa asiantuntijatyössä. Opinnäytetyö voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä.

Täydentävä osaaminen

Täydentävä johtamisosaaminen | 15 op

Voit valita opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta, JAMKin YAMK-tutkinto-ohjelmien, Yritystehtaan, EduFuturan, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta, esim. CampusOnline. Opiskelijalla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle erillisestä maksusta esimerkiksi Kaliforniaan San José State Universityyn. 

• JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
• Brand Management
• Palvelumuotoilun johtaminen
• Myynti ja myynnin johtaminen

Summersemester.fi

Opintomatkat 

Voit tutustua YAMK -opiskelijoiden opinnäytetöihin Theseus-tietokannassa

Opinnäytetyöt

Opintojaksot ja opetussuunnitelma

YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 90 op. Millaisista opintojaksoista koulutus koostuu ja mitä aineistoa opiskelussa käytetään? Mitkä ovat opintojaksojen tavoitteet? Tutustu opetussuunnitelmaan ja opintojen rakenteeseen opinto-oppaassamme. Samalla selviää mitkä ovat ydinopintoja, mitkä vaihtoehtoisia opintoja ja mitkä vapaasti valittavia.

Lue lisää opinnoista

Mitä YAMK-opiskelu maksaa? 

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

Joonas ja Essi Heinonen

Liiketalouden YAMK-opinnot verkossa

"Itsensä kehittäminen ja esimiestyö ovat olleet meillä suurin syy opintojen aloittamiseen. Verkossa toteuttavat opinnot vaativat meiltä opiskelijoilta motivaation lisäksi runsaasti oman ajankäytön hallintaa. "

Lue lisää
Pasi Ilmarinen

Pasi Ilmarinen, Organisaation ja talouden johtaminen, YAMK

"Työni fokus alkoi vaihtua substanssiosaamisesta ja asiantuntijuudesta ihmisten ja asioiden johtamiseen. Silloin koin, että saisin henkilökohtaisen urakehitykseni kannalta paljon hyötyjä, jos opiskelisin johtamista."

Lue lisää
 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Ennakkomateriaali

Niemi, M., Vänskä, E. & Huhtala, M. 2020. Miten autenttisuus ilmenee johtajien eettisessä päätöksenteossa? Työelämän tutkimus, 18, 2, 100–115 (koko artikkeli). Viitattu 12.3.2021. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/94816/53474.

Hoffrén, M. Laulainen, S. Hujala, A. & Rissanen, S. 2017. Käsiteanalyysi tuhoavasta johtamisesta. Hallinnon Tutkimus, 36, 1, 5–20. Viitattu 12.3.2021. https://journal.fi/hallinnontutkimus/article/view/100070/57628

Opintopolku.fi Hakuaika 16.3. - 30.3.2022 klo 15.00 mennessä! Hae!
Kalliomaa Sami

Kalliomaa Sami

Yliopettaja, Principal Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358400707536
Immonen Miia

Immonen Miia

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358504311533
Näytä lisää