jamk.fi

Haluatko toimia soiton- tai laulunopettajana, musiikinohjaajana, varhaisiän musiikinopettajana tai kuoronjohtajana. Musiikkipedagogin tutkinto antaa pätevyyden toimia erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, muusikkona tai yrittäjänä.

Opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmasta valmistuneilla musiikkipedagogeilla on laajat musiikkialan tiedot ja korkeatasoista käytännön muusikkoutta sekä taidot soveltaa osaamistaan erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Instrumenttiopinnot, workshopit, musiikin hahmottamis- ja johtamisaineet sekä luovuutta tukevat kokonaisuudet tarjoavat tukevan pohjan ammattitaidon kehittämiselle – sekä klassisessa että pop/jazz-musiikissa.

Käytännönläheiset intensiivikurssit, projektit ja produktiot tuovat työelämän osaksi opintoja. Opinnot tarjoavat mahdollisuuksia solmia uusia kontakteja sekä oppia vaihtelevilla tavoilla erilaisissa oppimisympäristöissä. Pedagogiset opinnot, jotka voi suorittaa joko suomen- tai englanninkielisinä, kehittävät opiskelijan taitoja opettajana ja antavat yleisen opettajan pätevyyden.

Hakijalta edellytetään joko klassisen tai pop/jazz-musiikin musiikkiopistotason (I/D–kurssitaso) opintoja tai vastaavia tietoja ja taitoja, jotka hakija kuvaa lisälomakkeella.

Opiskele työn ohessa monimuotona

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempia ammatillisia opintoja ja/tai työskentelet musiikin alan opetustehtävissä. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka aikana tai jo ennen sitä opiskelija tekee oman opiskelusuunnitelmansa.

Toteutustavat

  • oppimistehtävät
  • luennot ja verkkoluennot
  • käytännön taitojen harjoitukset
  • seminaariesitykset
  • verkkotentit
  • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Harjoittelua ja yrittäjyysvalmiuksia

Musiikkipedagogien harjoittelu on pääosin opetusharjoittelua, joka suoritetaan esimerkiksi musiikkialan oppilaitoksissa ja tutkinto-ohjelman Harjoitusmusiikkiopistossa. Varhaisiän musiikinopettajan työhön on mahdollista tutustua Muskaristudiossa. Tyypillistä harjoittelua ovat myös erilaiset esiintymiset, projekteihin osallistuminen ja niiden ohjaaminen mm. kouluissa ja harrastajateattereissa sekä tapahtumien järjestäminen.

Opiskelijatiimit hankkivat yrittäjyyden perusvalmiudet opintoihin integroitujen käytännön projektien kautta. Samalla opiskelijat saavat valmiudet oman osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen. Ammattikorkeakoulu tarjoaa lisäksi erinomaiset mahdollisuudet syventää yrittäjyysosaamista aina oman yrityksen perustamiseen asti.

Musiikkipedagogiksi kulttuurialalta

Voit katsoa videon myös täältä »

Ellinoora Tuuna: Varhaisiän musiikinopettaja tuntui juuri sopivalta ammatilta minulle

"Valmistuin JAMKista musiikkipedagogiksi joulukuussa 2015. Suuntauduin opinnoissani varhaisiän musiikkikasvatukseen. Pääinstrumenttini ensimmäisenä vuonna oli klassinen piano, mutta toisena opiskeluvuonna vaihdoin pop/jazz-lauluun. Sivuinstrumenttinani soitin 11+4-kielistä kanteletta."

Lue lisää

Heikki Niininen: Musiikin opintoja tuntui luontevalta jatkaa tutun talon sisällä

"Laulaminen on aina kiinnostanut minua, ja olen aikaisemmin laulanut kuorossa. Laulumaailma ei kuitenkaan ollut entuudestaan erityisen tuttu, ja tunsin tulevani ihan pystymetsästä. "

Lue lisää

Heidi Kantanen: JAMK kannusti tarttumaan laajaan opiskeluprojektiin

" Koko Soiva soppa -projekti on lastenlaulujen kokoamisineen, sovituksineen ja levytyksineen ollut varsin haastava. Ammatillisen osaamisen lisäksi ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot ovat lisääntyneet."

Lue lisää

Simo Talasranta: Sain JAMKista työkaluja musiikialan yritykseni pyörittämiseen

"Mitä on olla musiikin opiskelija? Neljän vuoden musiikin ammattiopintojen ja etuaikaisen valmistumisen myötä kysyin tätä itseltäni. Vaikka opintoni Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelmassa saivatkin kunniallisen päätöksensä keväällä 2014, ei musiikin oppiminen suinkaan loppunut siihen."

Lue lisää

Hakuohjeet

Hakijalta edellytetään joko klassisen tai pop/jazz-musiikin musiikkiopistotason opintoja tai vastaavia tietoja ja taitoja, jotka hakija kuvaa ennakkotehtävässä/lisälomakkeella.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi ja 3 vuoden työelämävaiheen jälkeen voit jatkaa opintojasi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Voit myös hakea yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ulkomaisiin korkeakouluihin master-tason tutkinto-ohjelmiin.

Suomalaisella musiikkikampuksella toimivalla Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella on myös tarjolla musiikkialan jatko-opintomahdollisuuksia.

Musiikkipedagogit Facebookissa

Lisätietoja koulutuksesta

Kangaspunta Tiina

Kangaspunta Tiina

Opintosihteeri, Student Services Secretary
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358403518355
Näytä lisää
Halme Eva

Halme Eva

Päällikkö musiikki, Head of Department Music
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407276424