Yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeeseen haet erillisellä lomakkeella. Hakemus jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Huomioi, että tieto yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta ei siirry muista oppilaitoksista, ylioppilastutkintolautakunnalta eikä aiemmista yhteishauista, vaan järjestelyjä tulee hakea aina erikseen kuhunkin valintakoetilaisuuteen.

Yksilöllisten järjestelyiden hakulomake tulee toimittaa määräaikaan mennessä.

Yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeen toimittaminen

Voit toimittaa hakemuksesi yksilöllisistä järjestelyistä joko postitse JAMK/hakijapalvelut PL 207, 40101 JKL tai turvasähköpostilla https://securemail.jamk.fi/ osoitteeseen hakijapalvelut@jamk.fi

Katso alla olevasta taulukosta hakukohtaiset yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeen toimituksen määräajat.

Hakuaika

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeen toimittamisen määräaika

Syksyn yhteishaku, 1.-15.9.2021

22.9.2021 klo 15.00 mennessä

Kevään 1. yhteishaku, 5.-19.1.2022

26.1.2022 klo 15.00 mennessä

Kevään 2. yhteishaku, 16.-30.3.2022

6.4.2022 klo 15.00 mennessä
 

Yksilölliset järjestelyt valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa

Alla olevat ohjeet koskevat yksilöllisten järjestelyjen hakemista hakiessasi suomenkieliseen AMK-tutkintoohjelmaan, jolla on käytössä valintatapana ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tai tekninen apuväline), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut AMK-valintakokeeseen.

Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella, vaan toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen hakuaikakohtaiseen määräaikaan mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen. 

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista huomioida AMK-valintakokeessa:

  • Helpotetut tehtävät
  • Oikeus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
  • Puutteellinen kielitaito, oikeus käyttää sanakirjaa
  • Laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
  • Oikeus suorittaa koe paperilla.

Yksilöllisten järjestelyjen lomake AMK-valintakokeeseen

 

Yksilölliset järjestelyt ylempien AMK -tutkintojen valintakokeessa tai muussa kuin AMK-valintakokeessa

Alla olevat ohjeet koskevat yksilöllisten järjestelyjen hakemista hakiessasi englanninkieliseen AMK-tutkinto-ohjelmaan, suomenkieliseen AMK-tutkinto-ohjelmaan, jolla on käytössä valintatapana muu kuin ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, tai ylempään AMK-tutkinto-ohjelmaan (suomen- tai englanninkieliseen)

Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa yksilöllisiä järjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen hakemus tulee jättää liitteineen sivun alta löytyvään hakukohtaiseen määräaikaan mennessä. Hakemus on toimitettava erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää yksilöllisten järjestelyjen hakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli ne ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyjen lomake JAMKin omiin valintakokeisiin

Lisätietoja yksilöllisistä järjestelyistä:

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää

Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla.

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin