Näin haet YAMK-tutkintoon - lyhyesti

JAMKin ylempiin AMK-tutkintoihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Voit hakea yhteishaussa enintään 6 koulutukseen. Hakija voi seurata Opintopolusta haun edistymistä. Lähetämme hakukelpoisille hakijoille valintakoekutsut sähköpostitse hakuajan jälkeen.

Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Hakulomakkeen täyttämisen jälkeen hakutoivejärjestyksen muuttaminen tai hakutoiveiden poistaminen/lisääminen on mahdollista vain hakuajan päättymiseen saakka. Voit halutessasi tehdä näihin muutoksia kirjautumalla Opintopolun "Oma Opintopolku" -palveluun, mutta vain hakuajan päättymiseen saakka (muita tietoja kuin hakutoiveiden muuttamista voit tehdä myös hakuajan jälkeen).

YAMK-hakukohteet yhteishaussa syksyllä 2021

Syksyn 2021 yhteishaussa ovat JAMKissa seuraavat ylemmät AMK-tutkinnot:

 

 
Hakukelpoisuus
ylempiin AMK-tutkintoihin

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto / muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden (24 kk) työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 27.12.2021 mennessä. Työkokemusta voi laskea 31.12.2021 saakka.

Hakukelpoisuus ja pohjakoulutusvaatimus

Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen:

 • Pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 
 • Lisäksi hakijalla tulee olla väh. 24 kk työkokemusta soveltuvalta alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.
 • Tutkinto ja työkokemus katsotaan tapauskohtaisesti.

Insinööri (ylempi AMK), elinkaaren hallinta:

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering, ammatillisen korkea-asteen insinööri tai muu soveltuva korkeakoulututkinto (tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti).
 • Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta tekniikan alalta hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Liitä kopiot tutkinto- ja työtodistuksistasi sähköiselle Opintopolun hakemuksellesi 22.9.2021 klo 15 mennessä hakemuksen liitepyyntöjen mukaisesti. Tapauskohtaisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää haussa käytettävän tutkinnon tutkintotodistuksen ja työtodistusten lisäksi myös tutkinnon opintosuoritusote sekä CV.

Työkokemus

JAMK hyväksyy työkokemuksesi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankitun työkokemuksen. HUOM. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat vanhoja tutkintoja (esim. teknikko), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot. 

Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Huomaathan, että työtodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • ammattinimike (ja mikäli mahdollista, kuvaus työtehtävistä)
 • työskentelyaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tai ajantasainen tieto työsuhteen jatkumisesta)
 • työnantajan allekirjoitus (ja mikäli mahdollista, työnantajan leima)
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on yritys- tai kaupparekisteriote, sekä todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL=yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus.)

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Avoimen AMK:n väylä

Mikäli olet suorittanut riittävän määrän tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, voit hakea myös avoimen amkin erillishaussa. Lisätietoja avoimen amkin väylästä ja erillishaun hakulomake.

 
Valintakokeet

Valinta YAMK-koulutuksiin tehdään pelkän valintakokeen pistemäärän perusteella.

 
 
Valintojen tulokset
Ota opiskelupaikka vastaan

Keväällä 2022 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 26.11.2021.

JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Syksyn haussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 3.12.2021 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Voit tehdä ilmoittautumisen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • palvelukseenastumismääräys
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2022.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 3.12.2021 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä- tai poissaolevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut@jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina (koulutukset alkavat eri lukukausina).
 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

 
Lue lisää
koulutusten sisällöistä

Mihin koulutusten opinnot painottuvat?

Minkälaisia opintojaksoja tutkinto-ohjelmat sisältävät?

Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla.

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin