Biotalouden kehittäminen, Agrologi (YAMK)

 

Hakukelpoisuus

Soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tapauskohtaisesti.

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 18.12.2015 mennessä.

JAMK hyväksyy työkokemuksesi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankitun työkokemuksen. HUOM. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat vanhoja tutkintoja (esim. teknikko), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot. Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/ erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Ulkomaalaisella tutkinnolla haettaessa tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen 22.9.2015 mennessä, jos hakija ei ole EU/ETA maan kansalainen. Todistusjäljennös tulee toimittaa hakijapalveluihin 29.9.2015 klo 15 mennessä.

Valintapisteitys

Valinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta, amk/korkeakoulututkinnon keskiarvosta ja opinnäytetyön arvosanasta kertyvien pisteiden perusteella:

Valintakoe 50 pistettä
Alakohtainen työkokemus 20 pistettä 
Opinnäytetyön arvosana 15 pistettä 
Tutkintotodistuksen keskiarvo  15 pistettä 
Yhteensä 100 pistettä

Valintakoe

Agrologi (YAMK), biotalouden kehittämisen valintakoe järjestetään 11.–12.11.2015.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe koostuu haastattelusta (max. 30p.) ja kirjallisesta tehtävästä (max. 20p.). Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakokeeseen ei kuulu ennakkoon luettavaa materiaalia tai ennakkotehtävää.

 

Työkokemus

Työkokemuspisteitä saa hakukelpoisuuteen vaaditun kolmen vuoden (36 kk) työkokemuksen jälkeen kertyneestä työkokemuksesta. Kahden kuukauden työkokemus alalta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksen on oltava siltä alalta, jolle nyt ollaan hakemassa tai jolta tutkinto on. Pisteitä kartuttavaa työkokemusta voi laskea mukaan 31.12.2015 saakka. Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

 

Opinnäytetyön arvosana & tutkintotodistuksen keskiarvo

Opinnäytetyön arvosana pisteitetään seuraavasti:

Asteikko      
1-3 3 - 2
1-5 5 4 3
4-10 10 9 8
A-L L/E M C
tt-et et - ht
Pisteet 15 10 5


AMK/korkeakoulututkinnon keskiarvo pisteitetään seuraavasti:

Arvosana asteikko 1-3 Arvosana asteikko 1-5 Arvosana asteikko
4-10
Pisteet
≥ 2,80 ≥ 4,60 ≥ 9,50 15
≥ 2,69 ≥ 4,37 ≥ 9,21 14
≥ 2,57 ≥ 4,14 ≥ 8,93 13
≥ 2,46 ≥ 3,91 ≥ 8,64 12
≥ 2,34 ≥ 3,69 ≥ 8,36 11
≥ 2,23 ≥ 3,46 ≥ 8,07 10
≥ 2,11 ≥ 3,23 ≥ 7,79 9
≥ 2,00 ≥ 3,00 ≥ 7,50