Tämä koskee JAMKin syksyn 2019 haussa olevaa (keväällä 2020 alkava koulutus);

Valintaperusteet

Hakijoista valitaan

  • 50% todistusvalinnan 2B (60 pistettä, ylioppilastutkinnon arvosanat) perusteella ja
  • 50% AMK-valintakokeen perusteella.


Ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi joko todistusvalinnassa tai AMK-valintakokeen kautta. Kaikki muut hakijat (ammatillisella perustutkinnolla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat) voivat tulla valituksi vain AMK-valintakokeen perusteella. Syksyllä ylioppilastutkintoon valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa.

Koulumenestyspisteet lasketaan vain ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Arvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta vuodesta 1990 lähtien ja siksi niitä ei kysytä hakemuksella.

Yo-tutkintotodistus     

L/E  

 

 

 

 

Äidinkieli*

20 

19 

17 

12 

10 

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä) 

20 (19) 

19 (18) 

17 (16) 

12 (11) 

10 (9) 

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)           

 

20 

 

19 

 

17 

 

12 

 

10 

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.


IB-, RP- ja EB-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat löytyvät valintaperustesuositus -dokumentista.

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan todistusvalinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta (JAMKissa arvonta)

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakoe järjestetään 29.10. - 1.11.2019 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valintakokeeseen valmistautuminen
Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Lue lisää AMK-valintakokeesta

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin Maaseutuelinkeinojen monimuotototeutuksessa aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille todistusvalinnassa 30% ja valintakoevalinnassa 30% ensikertalaisille.

Yhteishaku Hae 4.-18.9.2019 klo 15 mennessä! Hae!