Nämä koskevat JAMKin syksyn 2020 haussa olevia hakukohteita (keväällä 2021 alkava koulutus);

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, 25 aloituspaikkaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, 25 aloituspaikkaa sekä
 • Kätilö (AMK), päivätoteutus, 20 aloituspaikkaa.

Valintaperusteet päivä- ja monimuotototeutuksissa

Hakijoista valitaan:

 • Todistusvalinta: Yhteensä 51%:
  • Yo-todistus: 36 % kokonaisaloituspaikoista
  • Ammatillinen perustutkinto: 15 % kokonaisaloituspaikoista (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet)
 • Valtakunnallinen AMK-valintakoe:
  • 49 % aloituspaikoista

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen
Hakija ilmoittautuu valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itselleen sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

AMK-valintakoe järjestetään 26. - 29.10.2020 välisenä aikana ja hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä.

Valintakokeeseen valmistautuminen
Hakija tekee valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellaan valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Hakija tarvitsee kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Hakijan tulee etukäteen tutustua koetta koskeviin ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos hakija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, ohjeet löytyvät samalta sivustolta.

Lue lisää AMK-valintakokeesta

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin Sosiaali- ja terveysalan aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille seuraavat aloituspaikat: 

Päivätoteutukset:

 • Todistusvalinta, yo-todistus: 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille.
 • Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto: 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille.
 • AMK-valintakoevalinta: 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille.

Monimuotototeutukset:

 • Todistusvalinta, yo-todistus: 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille.
 • Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto: 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille.
 • AMK-valintakoevalinta: 60 % aloituspaikoista ensikertalaisille.

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Lue lisää koulutukseen vaadittavasta terveydestä ja toimintakyvystä ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta

Opintopolku.fi Hae 1.-15.9.2021 klo 15 mennessä! Kätilö (AMK), päivätoteutus
Opintopolku.fi Hae 2.-16.9.2020 klo 15 mennessä! Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
Opintopolku.fi Hae 2.-16.9.2020 klo 15 mennessä! Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus