Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan yhdellä hakemuksella 1. - 15.9.2021 klo 15 mennessä.

Hakemus ja hakutoiveet syksyn yhteishaussa

Voit hakea syksyn 2021 yhteishaussa enintään kuuteen koulutukseen 1.-15.9.2021 klo 15 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi.

Muista järjestää hakutoiveet (koulutukset) hakemukselle mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on se hakutoive, johon ensisijaisesti haluat. Voit tulla valituksi vain ylimmälle hakutoiveelle, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat, eikä niihin ole enää mahdollista tulla hyväksytyksi, vaikka pisteet niihin riittäisivätkin. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen on mahdollista hakuaikana kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun. 

Jos yhteystietosi muuttuvat, voit käydä päivittämässä ne itse Oma Opintopolku-palvelussa. Olemme yhteydessä hakijoihin sähköpostitse, joten merkitse käytössä oleva sähköpostiosoitteesi hakemuksellesi. Muista seurata sähköpostiasi säännöllisesti ja tarkistaa myös roskapostilaatikko.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet koulutuksiin hakemisesta löydät Opintopolusta:

 
 

Hakuohjeet, syksyn 2021 yhteishaku

 
Valintaperusteet

Miten opiskelijat valitaan AMK-tutkintoihin?
Mikä on AMK-valintakoe?
Mikä on todistusvalinta?

Valintatapajonot

AMK-tutkintoihin opiskelijoita valitaan pääsääntöisesti kolmesta eri valintatapajonosta:

 • ylioppilastutkinnon todistusvalinta
 • ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet)
   - Huom. ei koske kokonaan näyttönä suoritettuja tutkintoja!
 • valintakoevalinta

Alla on kerrottu kuinka aloituspaikat jakautuvat JAMKissa näiden valintajonojen kesken eli kuinka paljon kustakin jonosta valitaan. Ylioppilastutkinnossa pisteitä saa äidinkielestä, matematiikasta, vieraasta/toisesta kotimaisesta kielestä sekä kahdesta parhaasta pisteitä tuottavasta aineesta reaaliaineet/vieras kieli. Ammatillisessa perustutkinnossa pisteitä saa painotetusta keskiarvosta sekä kolmesta tutkinnon yhteisten osien arvosanasta.

Syksyn yhteishaun todistusvalinnassa eivät ole mukana hakusyksynä valmistuvat abit (suomalainen ylioppilastutkinto/IB/EB/RP/DIA).

Ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen perustutkinnon pisteitykset ja muut lisätiedot löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Tutkinto-ohjelma Ylioppilastutkinnon todistusvalinta Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta

Valintakoevalinta, AMK-valintakoe

Muu valintatapa

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus, 20 aloituspaikkaa 41%, joista ensikertalaisille 40% 10%, joista ensikertalaisille 40% 49%, joista ensikertalaisille 40% -

Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, 20 aloituspaikkaa

41%, joista ensikertalaisille 40% 10%, joista ensikertalaisille 40% 49%, joista ensikertalaisille 40% -

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, 20 aloituspaikkaa

- - - Oma valintaopintojakso* 100%, joista ensikertalaisille 50%

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, 25 aloituspaikkaa

36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 70% -

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, 30 aloituspaikkaa

36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 60% -

Kätilö (AMK), päivätoteutus, 20 aloituspaikkaa

36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 70% -

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo
 3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:
  I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valintakoevalinta:

 1. Hakutoivejärjestys 

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut aloituspaikat muilla hakijoilla.

 
Valintakokeet

Tutustu AMK-valintakokeeseen ja valmistautumisohjeisiin.

AMK-valintakoe

Suomenkielisten AMK-tutkintojen valinnoissa käytetään AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe. Huomaa poikkeuksena insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutus, jossa on oma valintatapa!

Kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua AMK-valintakokeeseen. Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Lue lisää AMK-valintakokeesta

 

Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintatavat

 
 
Valintojen tulokset
Ota opiskelupaikka vastaan

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 21.10.2021 mennessä. Lopulliset valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021 mennessä. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 14.12.2021 klo 15.

JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 3.12.2021 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Tutustu myös opinto-oppaaseemme. 

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 3.12.2021 klo 15.00. Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
     • palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2022.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, postitse tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 3.12.2021 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana kaksi lukukautta. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä- tai poissaolevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina (koulutukset alkavat eri lukukausina).

Hakutietojen tarkistaminen

Liitä kopiot/kuvat yhteishaussa käyttämistäsi tutkintotodistuksista Opintopolun hakemuksellesi 22.9.2021 klo 15 mennessä hakemuksen liitepyyntöjen mukaisesti. 

Varaudu pyydettäessä esittämään alkuperäiset todistuksesi Opiskelijapalveluissa opintojen alkaessa. Ota tällöin mukaasi myös henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi). 

Ammattikorkeakoulu purkaa opiskelijavalintapäätöksen, mikäli olet antanut haussa virheellisiä tietoja, etkä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaasi opiskelupaikkaan tai mikäli et toimita pyydettyjä kopioita / alkuperäisiä todistuksia.

 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin